En nu gaat het omhoog

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-06-22) 475,43

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief of wacht op draai
Lange termijn: neutraal, nijgt naar negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Griekse soap zal deze week tot een einde komen. Niet dat Griekenland dan plotseling een voorbeeldig land zal zijn geworden, dat geen strapatsen en geen streken meer uithaalt, maar het zal Europa zijn dat zich terugtrekt dan wel een gehoorzaam Griekenland verder helpt om uit de ellende te komen. Het ziet er naar uit dat de financiële markten het al voor gezien houden, want overal ziet men koopsignalen en wijzen de indicatoren duidelijk op een verder gaande stijging. Maar er is intussen wel iets gebeurd. De daggrafieken zijn in Europa en in Japan in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gekomen. Er is sprake van lagere toppen en lagere bodems. Dit geldt niet voor Amerika waar er sprake is van dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patronen en waarvan de doestellingen duiden op nieuwe All-Time-High’s. Dit beeld vormt voor Europa en voor Japan ondersteunende mogelijkheden om voldoende te stijgen, zodat een nieuwe top gezet kan worden. Maar dan komen de weekgrafieken ter sprake en deze zijn voor Japan en voor Amerika zonder meer negatief. Europa ziet er wat dat betreft veel beter uit. Hoe dat alles met elkaar te rijmen valt moet worden afgewacht. Er is natuurlijk geen duidelijke verklaring voor anders dan dat Europa in de laatste tijd achterbleef bij de grote broers in de VS en in Japan, terwijl onze economie juist meer op stoom ligt. Op de maandtermijn zijn alle markten het met elkaar eens. Deze grafieken zien er zonder meer slecht uit. Wij wezen in het verleden al enkele keren op de non-confirmatie van de industriële en de transport indexen in Amerika en nu zien wij dat in Europa de Crash-Indexen zijn geactiveerd. Langzamerhand ziet men ook meer en meer artikelen verschijnen, die wijzen op de zeer hoge niveau’s waarop allerlei (waardering)statistieken zich bevinden, niveau’s die in het verleden steevast gevolgd werden door (flinke) correcties. Men moet dan denken aan de BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken’s/BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken’s Ratio die op een dertig jaar High ligt, het aantal niet-rendabele IPO’s dat nu hoger ligt dan in 2000, in deze lente waren de uitgegeven dollars op de kunstmarkten nog nooit zo hoog (en er bestaat volgens de statistiek geen twijfel over de directe relatie tussen de kunst- en de aandelenmarkten). Wij kunnen zo door gaan want er zijn er nog veel meer, maar ze blinken ook allemaal uit door het ontbreken van een tijdschema. En hier komt de korte termijn weer om de hoek kijken. Deze is, zoals gezegd overal positief en dat wijst erop dat de markten nog respijt hebben. Wij zullen dit hieronder laten zien aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

BLOG 20150622 FIG1 EOE

Figuur 1.

U ziet in de figuur de top op 510,55 en de daaropvolgende top, die er niet in slaagde zijn voorganger te overtreffen op 504,8. Daarnaast ziet u drie bodems. De eerste op 480,96, de tweede op 469,82 en de derde op 464,60. Toen dus de lagere top werd gezet op 504,80 kwam de korte termijn markt reeds volgens de theorie in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dit werd niet overal als zodanig erkend omdat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 480,96 niet door iedereen als een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezien werd. Misschien was dat wel omdat er rond 480, zoals wij dat in het verleden reeds regelmatig hebben laten zien, een belangrijk steunniveau ligt en dat werd toen niet gebroken. Hoe dit ook zij, nu is er geen discussie meer. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bevindt zich sinds het doorbreken van het 469-niveau heel zeker in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Men leest hier en daar in de commentaren dat er een negatief Kop/Schouderpatroon in ontwikkeling is. Zie hiervoor de dunne dalende lijn die twee bodems verbindt, maar waarvan het derde raakpunt nog niet gevormd is. Het patroon zoals men dat meent te kunnen herkennen is dus nog niet af. Wij geloven niet in deze mogelijkheid gezien de zeer onregelmatige vormgeving (twee Toppen, twee rechterschouders). Wij laten deze zeer negatieve mogelijkheid dus links liggen en wij gaan nu naar het dalende vette lijntje. Deze lijn is ontstaan omdat er een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken werd gevormd (zie 1 en 2). Bij 1 zette de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken de analist (en de belegger) op een verkeerd been. Want na enkele mooie dagen ging de markt opnieuw omlaag om een nieuwe, tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te zoeken, hetgeen afgelopen donderdag het geval was. Het MA150 werd toen bereikt (dit was in meerdere markten het geval, zoals bijvoorbeeld bij de DAX) en dit steunniveau stuurde de index weer omoog. Het is zelden dat er een derde bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgt. Maar dat mag nog niet uitgesloten worden, zolang het dalende trendlijntje nog niet gebroken is. De markt moet dus boven 480 sluiten wil men de mogelijke derde bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kunnen vergeten. Daarna zal de koers het MA50 op zijn weg vinden en op dat niveau ligt ook de vorige top. Een slot boven 490 zal een sterke aanwijzing zijn dat de top op 504,80 kan sneuvelen waarna de markt eindelijk zicht heeft op een aanval op het 510,55-niveau. Wij nemen aan dat een en ander zal gebeuren. Misschien zal er nog een tegenvaller komen vanuit Griekenland, maar wij schatten deze kans laag in. En wel om de grafieken onder de koersgrafiek in de figuur. In eerste instantie vindt u daar de Zone Oscillator. Hij lag onder de onderste horizontale lijn en bij bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken 1 draaide hij naar boven. De doorbraak door de onderste lijn volgde op bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken 2. Deze indicator geeft zeer consequent de richting van de koersen aan. Op dit moment wijst hij erop dat de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat stijgen. Daar weer onder vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze stijgt en divergeert positief. Ook hij wijst dus op een verdere koersstijging. Er zijn nog vele indicatoren meer, maar hoe u het draait of keert, op dit moment wijzen de meesten op een duidelijke stijging van de beurs in Amsterdam. En dat geldt niet alleen voor indexen, maar ook voor vele individuele aandelen. Onze conclusie is daarmede dat de beurs omhoog gericht is. De enige vraag die overblijft is of het 510,55-niveau zal worden doorschreden.

De Rente

Het begint er naar uit te zien dat de rentestijging voorlopig tot het verleden gaat behoren. Amerika loopt wat dat betreft voorop. Hier is het zonder meer duidelijk dat de rente nu aan het corrigeren (lees aan het dalen) is. Ook in Amsterdam lijkt een draai er aan te komen. Deze is nog niet helemaal voltooid maar komende week zou dat wel eens kunnen gaan gebeuren. Als de veronderstelling dat de plotselinge rentestijging voortkwam uit het feit dat er toch een veel groter aanbod van obligaties beschikbaar was (naar aanleiding van de € 60 miljard vraag van de ECB) dan verwacht, dan zou een daling zich wel eens verder door kunnen zetten dan velen graag hebben. Want het is zeer goed mogelijk dat na een eerste ontlading van de portefeuilles het aanbod nu is opgedroogd en dat zou betekenen dat het ECB-handelen vanaf nu alleen maar een rentedaling ten gevolge kan hebben.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het doel voor de daling van de dollar zoals wij dat berekenden, is nog niet bereikt. Maar inmiddels is de koers wel aangekomen op het MA150. Op de charts is er nog voldoende ruimte voor een verdere daling, maar er is op de daggrafiek duidelijk sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het valt daarom niet te zeggen wat er verder zal gebeuren, maar het lijkt ons dat er nog geen einde aan de daling is gekomen.

De prijs van een vat Brentolie

Er is afgelopen week niet veel gebeurd met de prijs van een vat Brentolie. Maar de grafieken wijzen op een doorzettende daling. Steun zal er liggen rond US$61.

Het Goud

Een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de prijs van een troy ounce Goud werd door een plotselinge opleving, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een daling van de dollarprijs, (voorlopig?) verhinderd. Maar pas boven US$1.250 wordt het tijd om actief te worden. Daarbeneden is het onverstandig long te gaan.

Strategie

Wanneer de komende week de korte termijn opleving bevestigd wordt zullen wij zeker aanvullende nieuwe long posities innemen, maar wij zitten al stevig long.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. Volgende week zal er dus geen beurscommentaar van onze hand verschijnen.

Den Haag, 22 juni 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.