Dagboek van onze handel op het aandeel UNIBAIL-RODAMCO in 2017

(publicatiedatum: 12 januari 2018)

Op 11 augustus 2017 publiceerden wij de resultaten van onze handel in opties op aandelen van Unibail-Rodamco, gedurende de eerste helft van 2017. Wij rapporteren hieronder de resultaten over het gehele jaar 2017.

Strategie met Unibail-Rodamco

Wij proberen door middel van de verkoop van calls en puts op het aandeel Unibail het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op onze investering te verbeteren. Hiertoe houden wij in principe 100 aandelen Unibail in portefeuille en verkopen wij iedere maand een call en een put als de opbrengsten daarvan interessant zijn. De resultaten zijn tot nu toe ieder jaar zeer bevredigend geweest. Reeds een aantal jaren geleden hebben wij regels opgesteld waaraan wij ons willen houden en welke wij ook vastgelegd hebben in de artikelen, die wij over deze systematische aanpak hebben gepubliceerd (ga naar onze website en zoek op het woord UNIBAIL en alle publicaties worden u voorgeschoteld). Gezien de onvoorspelbare omstandigheden in de effectenwereld wijken overigens soms wel eens van onze regels af, met name wanneer wij de risico’s van transacties te hoog achten.

Uitgaande van een totaal gereserveerd bedrag voor investering van € 30.000 is de uitgangspositie per 1 januari 2017 van onze portefeuille zoals in tabel 1 opgegeven. Hoe deze positie is ontstaan is terug te vinden in het vorige artikel van 11 augustus 2017 over deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.

 Uitgangspositie 31-12-2016 waarde posities:
1 Put jan 2017 200 (short) € 22
1 Call jan 2017 230 (short) € 224
100 aandelen € 22.625
Kaspositie (30.000 – 22.625 + 22 + 224) € 7.621

Tabel 1.

Opmerkingen bij het jaar 2017

Hoe mooi het beursjaar 2017 ook was Unibail liet het als een van de weinige beursfondsen volledig afweten. De koers van het aandeel daalde van € 226,75 tot € 210. Wij zijn begonnen met 100 aandelen en dus moeten wij hierop een verlies incasseren van €1.675. Nu zou men kunnen stellen dat dit verliesweinig afdoet aan het resultaat van het doel, dat wij ons gesteld hebben, namelijk het verhogen van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op aandelen en die verhoging zou gezocht worden in de regelmatige verkoop van opties al of niet steeds gedekt. Houders van aandelen die alleen maar het dividend incasseren en geen opties verkopen zijn immers nog aanzienlijk slechter uit vooropgesteld, dat wij winst maken op de verkoop van opties. Op zichzelf is deze redenering misschien wel juist maar wij willen het resultaat niet rooskleuriger voorst ellen dan het is. Het aandeel leverde een verlies op van €1.675 en wij vinden dat wij dat moeten verrekenen in het totale rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Het enige voordeel van dit verlies is dat wij het jaar 2018 beginnen met een lagere investering in de aandelen.

Maar voor het overige was 2017 ook een zeer moeilijk jaar om extra winst te maken met het verkopen van Calls en Puts. De volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken was vaak zeer laag waardoor de prijzen van de opties laag waren. Vaak kwamen wij er zelfs niet toe te verkopen doordat de in aanmerking komende optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken minder dan €1 noteerde en een van onze uitgangspunten is dat wij onder een opbrengst van €100 het risico niet willen nemen. Daarnaast was de beweging van het aandeel ook zeer moeilijk te voorspellen. Rallies werden regelmatig voortijdig afgebroken zodat de verkochte Puts op verlies kwamen te staan.

De feitelijke transacties

Wij rangschikken in de tabel hieronder de transacties conform de expiratiedata. Het jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Er is dus enige “overloop” omdat de expiratiedatum steeds op de derde vrijdag van de maand valt. Wij nemen de positie dus in het begin van het jaar over en op 31 december rollen wij de positie door tegen de genoteerde koersen op die data.
De opbrengsten/uitgaven, die wij noemen zijn na aftrek van alle kosten.

De transacties

Datum Actie Opbrengsten Uitgaven
Per 1 januari 2017 startpunt
1 Put jan 2017 200 (short) 22
1 Call jan 2017 230 (short) 224
100 aandelen UBL 22.675
Kaspositie    7.571
 Saldo portefeuille 30.000
20-01-2017 V 1 Put febr 210 382
06-02-2017 V 1 Put febr 220 96
07-02-2017 V 1 Call febr 220  107
17-02-2017 K 1 Call febr 220 175
17-02-2017 V 1 Put apr 210 374
29-03-2017 Dividend 510
12-04-2017 V 1 Call mei 230 346
19-04-2017 V 1 Put mei 230 228
19-05-2017 K 1 Call mei 230 213
19-05-2017 V 1 Call juni 230 474
16-06-2017 K 1 Call juni 230 230
13-06-2107 V 1 Put juli 225 242
16-06-2017 V 1 Call juli 235 177
20-07-2017 K 1 Put juli 225 728
04-07-2017 Dividend 510
20-07-2017 V 1 Put aug 225 787
18-08 2017 K 1 Put aug 225 1.120
21-08-2017 V 1 Call sept 210 532
15-09-2017 K 1 Call sept 210 108
05-09-2017 V 1 Call okt 215 147
18-10-2017 V 1 Call nov 210 211
09-11-2017 K 1 Call nov 210 1.108
16-11-2017 V1 Put dec 210 117
11-12-2017 V 1 Call jan 225 336
11-12-2017 V 1 Put jan 210 186
31-12-2017 Afsluiting
1 Put jan 2018 210 (short) 323
1 Call jan 2018 250 (short) 15
100 aandelen UBL 21.000
Kaspositie 9.651
Saldo portefeuille 30.313
 Netto winst 313

Technische beeld

In de figuur ziet u de technische ondersteuning die wij hanteren bij deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. De grafiek is een daggrafiek. Hij beloopt de gehele handelsperiode. Elke expiratiedag is blauw gemarkeerd in de koersgrafiek. Om de koersen heen ziet u de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken, die wij hanteren om de uitoefengrenzen te bepalen en onder de koersgrafiek ziet u de indicatoren die wij gebruiken.

Figuur 1.

De Resultaten

Wij hebben dus € 313 netto winst gemaakt op een gereserveerd bedrag van € 30.000 en dat is iets meer dan 1%. Zou men de winst betrekken op de investering in het aandeel alleen dan valt het winstpercentage te berekenen op 1,38%. De winst op opties en dividend bedroeg €1.988. Dit is bijna het dubbele van het ontvangen dividend alleen. Onze bedoeling heeft zich dus wel gerealiseerd en wij zijn daar niet ontevreden over ook al is het duidelijk minder dan wat wij in voorgaande jaren gemaakt hebben.

Wat opvalt in de tabel is het feit dat regelmatig slechts één kant van de optiestrategie is geschreven. Door de lage volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van het onderliggende aandeel dalen de optiepremies voor Unibail. Het komt dan steeds vaker voor dat een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken onvoldoende, lees minder dan € 1, premie opbrengt. Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken in dat geval slechts de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken die wel voldoende opbrengt met een scheve positie tot gevolg. Dat is enerzijds jammer, omdat wij daardoor opbrengst missen en bovendien in feite het risico van de positie verhogen, met name wanneer die ene geschreven optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de put-optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken betreft. Maar anderzijds voorkomt het kosten en verlaagt het ook het risico van het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van opties. Want of de uitoefenprijs komt te dicht bij de koers van het aandeel te liggen of de opbrengst is te laag. In beide gevallen krijgt het tijdswaarde verval, waarop deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken gebaseerd is, onvoldoende kans om opbrengst te genereren. Wij zijn daar dus niet ontevreden over. De strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken verlaagt in wezen op deze manier het risico van de uitoefening van opties wanneer de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken te laag wordt en onze bandbreedte daardoor te dicht bij diezelfde koers komt.

Den Haag, 12 januari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt wel en / of heeft belegd in de hier besproken effecten en systematiek voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek en argumenten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.