De opleving lijkt er toch echt aan te komen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 augustus 2019) 541,94

Onze conclusies:
Korte termijn:positief
Middellange termijn:negatief
Lange termijn:negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Plotseling lijkt er wat lucht te komen in de problemen, die de wereld beheersen. De kemphanen in de handelsoorlog zoeken weer toenadering. Niet dat men daar nu onmiddellijk grootse gevolgen van mag verwachten, maar het betekent wel even een verlichting. Boris Johnson gaat met Europese leiders praten. Ook dat mag niet gezien worden als een opening voor een beheerste BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken, maar het doet wel even wat stoom afblazen. Het ziet ernaar uit dat een nieuw probleem met Iran gaat opkomen, maar dat is nog niet geëscaleerd.

Vorige week schreven wij dat er een korte opleving van de aandelenkoersen in de maak was. Dat mocht niet zo zijn, zo bleek in de afgelopen dagen. De markt had een tweede bodempje nodig. Op zichzelf is de diepere daling een positieve ontwikkeling. Deze tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, zoals men hieronder in de AEX daggrafiek kan zien, heeft een veel sterkere uitstraling. Alleen bij de S&P500 ziet men geen diepere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, maar het technische beeld lijkt ook hier in orde. Men zou kunnen zeggen dat er op de zeer korte termijn sprake is van enige positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken, doordat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van afgelopen week lager was dan die van vorige week terwijl indicatoren al aan het stijgen zijn. Maar de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken heeft niet een tweede hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet, hij is hooguit stijgende vanaf de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. De opleving kan wel sterker dan vorige week zijn en wij zien het MA50 daarom binnen bereik liggen. En als wij daarin gelijk krijgen zou het wel eens kunnen zijn dat de indicatoren in de weekgrafiek gaan stijgen hetgeen het plaatje alleen maar positiever maakt, zij het dat hier geen sprake is van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Als men naar individuele aandelen kijkt dan wordt men ook iets optimistischer. Over het algemeen liggen de indicatoren diep en is er bijna overal een beginnende draai te bespeuren, die de oversold situatie moet gaan opheffen.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1

Het herstel zoals zich dat begon af te tekenen zette uiteindelijk niet door. In de plaats daarvan werd een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet. Maar dat leverde wel veel positievere indicaties op. Het MA200 werd even doorschreden, maar de trendlijn, die vanuit de mei-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken getrokken kon worden, leverde de uiteindelijke steun. Donderdag was er nog even sprake van een diepere intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken maar het slot kwam precies op de steunlijn te liggen. Vrijdag daaraanvolgend kwam de koers weer uit boven het MA200. Men kan nu een dalende patroontje zien, dat als basos kan dienen voor een korte opleving. Daartoe moet de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken boven 545 sluiten. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zit er ook wel in want de diepere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van donderdag of de gelijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van woensdag werden geen van beide bevestigd door de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen ook niet door de CCI. Beide indicatoren (en er zijn er nog veel meer met hetzelfde beeld, die wij echter niet laten zien) trokken zich van de daling (nog) niets aan. Zij bleven doorstijgen. Het beeld van deze tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is daarmede veel sterker dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van een week geleden, er is meer ruimte voor een iets sterkere opleving. Bij een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog ligt het bereiken van het MA50 dan voor de hand. De kans dat hij daar dan doorheen breekt is echter veel minder groot, maar het is te vroeg om het daar nu al over te hebben. Volgende week zal daar ongetwijfeld aandacht aan moeten worden besteed. Voorlopig ziet de beurs er dus positief uit.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is nog scherper gedaald afgelopen week. Het maakt het beeld van een aan de gang zijnde omgekeerde “blow-off” in de 10-jaars rente in Europa nog scherper. Vorige week stelden wij al dat “Blow-offs doorgaans plots en met scherpe bewegingen eindigen”. Geen tijd om actief in staatsleningen te beleggen!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar had een mooie week, maar weerstanden werden niet gebroken. Wij verwachten ook niet dat zoiets snel zal gebeuren want de weekgrafiek toont dalende indicatoren. Het advies “afblijven” is dus nog steeds geldig.

De prijs van een vat Brentolie

Net als op de aandelenmarkt lijkt er bij de Brentolie-index enige verbetering op komst althans als men de daggrafiek mag geloven. De weekgrafiek is nog negatief dus mag men er voorlopig toch niet veel van verwachten. Opvallend nieuws blijft het feit dat de strategische voorraden in de VS stijgen, dit vertelt op duidelijke wijze dat vraag en aanbod niet met elkaar in evenwicht zijn. De vraag blijft achter.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud sloot de week af met een nieuwe top. Dit was dus in tegenstelling tot de aandelenkoersen, die de week lager afsloten. Maar het was een meevaller voor de goudbezitters, nu lijkt het Goud het gelag te gaan betalen. De indicatoren op de daggrafiek zijn allemaal dalende en die op de weekgrafiek tonen duidelijk de eerste scheurtjes. Voor de prijs van zilver geldt hetzelfde verhaal.

Strategie

De komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is voor ons geen reden om te kopen, maar juist om te kijken of wij nog meer aandelen kunnen verkopen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 augustus 2019     11.00  Inflatiecijfers Europa

21 augustus 2019     20.00  Notulen laatste FED-vergadering worden vrijgegeven

22 augustus 2019       2.00  Jackson Hole Symposium Centrale Bankiers VS
G7 Bijeenkomst

26 augustus 2019     10.00  IFO Verwachtingen voor Duitse economie

26 augustus 2019     14.30  Cijfers over bestedingen aan duurzame goederen in de VS

Het cijferseizoen is vrijwel voltooid, overwegend vielen de cijfers mee, mede omdat analistenverwachtingen niet erg hoog gespannen waren.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 augustus 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.