Beurscommentaar: Een katapult in de maak?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-03-03): 398,54

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: stijgt, divergeert negatief
Lange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken komende
NB. Calamiteiten niet aanmerking genomen

De top in de S&P500 van afgelopen week was een magere. Hij werd niet bevestigd. De markt in de Verengde Staten lijkt een draai omhoog in te gaan zetten, maar het gaat niet van harte. Natuurlijk doelen wij op het feit dat de ene index stijgt en de ander daalt, maar nog belangrijker is het dat de stijgingen die er zijn erg moeizaam verlopen. Er is geen sprake van euforie, de plaatjes duiden eerder op een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken dan op een stijging. Het feit van de hogere top in de S&P500 blijft echter staan.

In Europa zien wij nog niets vergelijkbaars. Wij hebben voor u echter een andere grafiek. Deze stelt dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet afgelopen is, maar hij duidt er ook op dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken binnenkort weer zal worden hervat. Het is de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis met daaronder een studie van de Call/Put Ratio en daar weer onder een indicator. In dit geval de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Het eerste dat opvalt is dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich nog steeds in een hausse bevindt. Er is echter acht dagen geleden een rode vlag uitgestoken want er werd op 402,96 een lagere top gezet. Het ritme van stijgende toppen en stijgende bodems werd hiermede onderbroken en iedere koers beneden 379,51 (de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken) zet de beurs in Amsterdam nu op scherp. Het MA50 is voorlopig met succes als steun opgetreden.
Teneinde de informatie welke zit opgesloten in de CPR daaronder open te maken, gaan wij even terug naar het moment waarop de AEX 383 noteerde in september van het vorige jaar (links in de grafiek). Er werd toen een top gezet en de CPR zette ook een top, eerst met de rode en daarna met de blauwe lijn. Deze twee toppen kwamen boven de hoogste horizontale lijn uit, die wij in de grafiek van de CPR getekend hebben.
Bij een koers van 366 kwamen de CPR lijnen onder de onderste horizontale lijn uit en een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd gezet. Nu is het niet altijd dat toppen en bodems worden aangekondigd door hoge en lage standen van de CPR, maar als deze laatsten vóórkomen dan kan men ervan uitgaan dat men een duidelijk signaal heeft. (Hetzelfde kan men natuurlijk stellen van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, maar hier kan de daling/stijging nog wel eens lang uitblijven omdat de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken boven of onder de lijn blijft fluctueren. Het is daarom dat men steeds meerdere indicatoren wil zien om conclusies te kunnen trekken).
De top in de koersen, die onlangs gezet werd op 402,46, werd inderdaad door de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken bevestigd, maar niet door de CPR. Wij schreven daarom enige tijd geleden dat wij hoogstwaarschijnlijk een consolidatieperiode tegemoet gingen, hetgeen ook zo uitpakte. Terwijl de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken lichtelijk daalde maar wel onder de bovenste horizontale lijn kwam te liggen (een duidelijk verkoopsignaal) daalde de CPR al onder de middellijn. Er werden dus meer Puts gekocht dan Calls of misschien meer Calls geschreven dan dat er Puts verkocht werden. De reden is dezelfde: beleggers geloven er niet meer in. Zij nemen hun winst en/of dekken zich in.
De CPR ligt nu al laag en kan inderdaad binnenkort onder de laagste horizontale lijn komen. Als dat gebeurt dan staat ons weer een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken te wachten. En het positieve in het beeld van de CPR is, dat de rode lijn de blauwe reeds gekruist heeft. Het duurt altijd enige tijd voordat de blauwe na deze kruising gaat stijgen, maar de eerste steen is geworpen. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken ligt nog hoog en wij verwachten niet dat hij “op tijd” beneden aankomt. Hij zal dus weer omhoog gaan voordat hij zelf een lage bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zet, maar hierdoor lijkt hij wel een rem te gaan leggen op de afstand, die de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gaat afleggen. Als de CPR inderdaad onder de lage horizontale lijn komt dan moet u wel rekening houden met een krachtige push omhoog. Gebeurt dat niet dan is de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken (in lijn met onze conclusie ten aanzien van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken) een korter leven beschoren.

Oekraïne

Er past wel een waarschuwing op deze plaats. De situatie op de Krim is op scherp gezet nu de Russen het schiereiland hebben bezet. Zolang dit probleem op de politieke handelstafel blijft liggen zullen markten snel weer tot de orde van de dag overgaan. Maar wee ons gebeente als er gevochten gaat worden. Dan is er maar een weg en dat is die van de onzekerheid, de weg omlaag dus. En de technische plaatjes hebben met dit scenario geen rekening gehouden tot op heden.

De Rente

Nadat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen vijf weken geleden door zijn steun op 1,94% viel is er weinig meer gebeurd. Hij wil omhoog maar de meeste druk lijkt toch neerwaarts te zijn. Mogelijkerwijze moeten we deze stagnatie aanmerken als een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken maar duidelijke redenen zijn niet voorhanden. Misschien krijgen wij komende week een wat helderder signaal over de weg die zal worden ingeslagen.

De Amerikaanse $ in €

Met een prijs van 72,3 is de dollar weer aangekomen op een steunlijn, die dateert uit februari 2013. Precies een jaar geleden dus. Maar toentertijd wezen de signalen op een aanstaande stijging, terwijl wij ditmaal geen enkele indicator gevonden hebben die niet op een daling wijst. Voorlopig blijven wij dus negatief ten aanzien van de dollar.

De prijs van een vat Brentolie

De olieprijs gaat als een dobbertje op en neer, op en neer. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat hier op korte termijn verandering in komt.

De prijs van een troy ounce Goud

Met een hoogste prijs van US$1.345 tipte het goud aan zijn weerstand van US$1.348. Er moet nu naar energie gezocht worden. Het zal dus even duren voordat de opmars voortgezet wordt maar wij zien dat wel in de naaste toekomst gebeuren.

Strategie

Wij zullen niets aan onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken veranderen. Daar waar wij denken dat de glamour van een aandeel verdwenen is zullen wij verkopen. In de andere gevallen blijven wij zitten zoals wij zitten.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 3 maart 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.