Een correctie op volle stoom

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (12 februari 2018) 518,33

Onze conclusies:
Korte termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Geen microdip maar een correctie

Het begon allemaal met de werkgelegenheid, die in Amerika meer steeg dan verwacht en dat veroorzaakte angst voor inflatie en angst voor hogere rente. En deze angst was terecht, zij het dat het nog wel een tijdje zal duren voordat er iets substantieels van de inflatie gevoeld zal worden. Maar de lonen lijken de weg naar omhoog te hebben ingezet en de rente was al iets eerder door een cruciaal geacht niveau gebroken en zette de opmars voort. De microdip behoorde al snel tot de onvervulde wensen en ook de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken werd naar het rijk van de fabelen verwezen. De daling zit nu in een echte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Alleen in Amsterdam, het is een schrale troost, bereikte de daling net nog geen 10%. In Europa vielen de koersen overal door het MA200, de S&P500 raakte dit niveau aan. De Dow Jones Industrial Index is nog niet zover. Europa ligt dus voor in de daling en Europa was ook niet zo exorbitant gestegen. Daarmede blijft het oude continent op achterstand liggen. Maar technisch gesproken ziet Amerika er op dit moment slechter uit, met een angstig hoog volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken bij de DJIA. Dinsdag en woensdag werd er een poging gewaagd om het tij te doen keren, maar dat zou uiteindelijk toch geen succes blijken. Donderdag en vrijdag werd alle hoop weggeslagen. Alleen New York zette op vrijdag een nieuwe poging in en deze zal best beantwoord kunnen worden, maar er is nog geen enkel teken te bespeuren dat dit een einde aan de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat stellen.

De rentestijging is nog niet voorbij

Met de rente stijging is het heel zeker niet afgelopen. Hooguit treedt er een flauwte in, maar de redenen van de stijging zijn nog allemaal aanwezig en er is ook geen zicht op een einde daarvan. Een nieuwe zorg, die op gaat komen, is de ontwikkeling van de Amerikaanse schuld positie. Hoe ver kan een schuld stijgen ten opzichte van bijvoorbeeld het Bruto Nationale Product. De komende periode met een sterk verhoogd budget en met fors verlaagde belastinginkomsten holt Amerika af op een groot probleem. Met een clown aan de top zijn de sluizen voor grote problemen in de Verenigde Staten vol opengezet. De gevolgen van deze onverantwoorde politiek zijn nog niet zichtbaar, maar ze zullen wel mee gaan tellen in de naaste toekomst. Een ander feit mag niet vergeten worden: deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken valt in een economie, die in volle bloei is. Het kan bijna niet anders dan dat hierdoor een matigende werking zal worden uitgeoefend. Het is een reden dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken geen lang leven beschoren is.

Voorlopig gaat het ons om een kortere termijn, die er niet opgewekt uitziet. In het algemeen hebben correcties de tijd nodig om te herstellen (statistisch spreekt men van vier maanden). Gezien het feit dat de markt zich nog steeds in het goede seizoen bevindt rekenen wij hier niet op waarbij wij in onze overwegingen meenemen de uitermate sterke economie. Maar een voortgaande rente stijging zal een herstel ophouden. Op dit moment moet gesteld worden dat er nog geen enkele technische indicatie is dat de markt aan het draaien is. Even leek het erop dat er zich een herstel inzette maar vrijdag werd deze hoop kort maar krachtig de kop ingeslagen. De Amerikaanse markten waren het sterkst gestegen. Op dit moment blijven ze, zij het niet procentueel, achter omdat ze vanuit een grotere hoogte het gebied van de belangrijke gemiddeldes moeten bereiken. Maar de S&P500 was daar afgelopen week al wel aangekomen, zij het dat hij zich vrijdag weer een stuk terugtrok. Wij laten hieronder een weekgrafiek van deze index zien.

De weekgrafiek van de S&P500 Index

Figuur 1.

Het was op vrijdag dat de S&P500 door zijn MA40 (week) viel. Later op de dag trad er een herstel in waarmede het slot er weer duidelijk boven kwam te liggen. Zoiets klinkt natuurlijk erg positief maar dat is het niet. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is aan het dalen en zolang dat het geval is, is het tijd om short te gaan of dekkingsposities in te nemen. De zwakte van de markt voor de S&P500 wordt duidelijk onderstreept door de DMI analyse daaronder. De blauwe lijnen (DMI+) dalen en de rode (DMI-) stijgen. Zolang dat het geval is en zolang de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt, is er geen sprake van een draai omhoog. Een hogere dagkoers kan dit niet aangeven zeker niet waar het zo iets belangrijks betreft als het einde van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Opvallend is het dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken niet negatief divergeert. Dat doet hij wel in Europa en ook in Japan. Uiteraard is de markt op dit moment zwaar oversold. Dat geldt ook voor Amerika maar ook voor alle andere markten. Hierdoor kan er wel een tijdelijk herstel optreden, maar een dergelijk herstel moet toch wel heel sterk zijn wil het de negatieve markt kunnen corrigeren. Wij zijn dus niet positief. De markt zit in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en het beste wat kan gebeuren is dat de markt op kortere termijn gaat consolideren. Een herstel kan pas optreden als de rente een duidelijke stap terug zet.
De steunniveaus kunnen, voor wat betreft de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, gevonden worden op 513 (het doel vanuit de eerdere dubbele top). Op 510 tot 511 waar de vorige dubbele bodems liggen. Iets dieper liggen natuurlijk de welbekende niveaus van 492, 486 en 465. Aan de bovenkant is het eerste korte termijn weerstandsniveau de grens van 526 en daarna 534. Onder 526 is een herstel niets anders dan een normale beweging binnen de nu ingezette daling. Het is overigens geen tijd om uit de markt te stappen. Houdt dus wat u hebt en wacht betere tijden af. Op iedere daling volgt een stijging

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft een hoogte van 0,78% bereikt, nadat even zelfs 0,796% aangeraakt werd. De daggrafiek is op zoek naar rust. Het zou dus best even los kunnen lopen met de stijging, maar de weekgrafiek duidt op een voortzetting van de rente hausse. Tussen 0,83% en 0,84% ligt veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar kwam als winnaar uit de bus. Dat zat er ook aan te komen maar het blijft de aandacht trekken. Het was geen groot herstel, maar dat herstel lijkt nog niet afgelopen. In de weekgrafiek heeft het zich amper ingezet, maar de daggrafiek is al ver. Misschien komt er daarom op korte termijn een adempauze, maar het herstel dat ingezet is, is zeker nog niet op zijn top. Tussen 84 en 86 ligt veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken.

De prijs van een vat Brentolie

Ongetwijfeld heeft de dalende olieprijs meegewerkt aan een slechte aandelenbeurs. En voor wat deze prijs betreft ziet het er niet naar uit dat er snel verlichting zal komen. De daggrafiek is zwaar oversold, maar de week lijkt nog een hele weg omlaag voor zich te hebben liggen en er wordt ook nog negatief gedivergeerd. Wij kunnen dus vanuit deze factor geen heil verwachten tenzij het een korte opleving zou zijn. Met een prijs van US$57 voor een vat Brentolie moet in ieder geval rekening gehouden worden.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft tot nu toe niet gefungeerd als een solide dekking van de portefeuille tegen het verlies dat de aandelen opleverden. Men moet erkennen dat het goud ditmaal en tot nu toe dus niet als vluchthaven heeft gefungeerd. En de grafieken, met name de weekgrafiek, pleiten daar ook nog niet voor. Dit roept vraagtekens op. Het meest voor de handliggende is dat de belegger niet gelooft in een langdurige diepe daling. Hij zou, in deze redenering, de bescherming van het goud niet nodig hebben. Als deze veronderstelling waar is dan zou het positief zijn voor het verdere verloop van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Steun voor de prijs van het goud ligt op US$1.300.

Strategie

Wij hebben afgelopen week in de actieve aandelenportefeuilles gemiddeld ongeveer 22% van het totale aandelenbelang afgedekt met AEX Short turbo’s. De stoploss die wij hanteren ligt boven 538, de grens, die wij op dit moment zien als het niveau waarboven de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken als voorbij mag worden bestempeld.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

13 februari 2018 10.30 Britse inflatiecijfers
13 februari 2018 14.00 Speech van FED (FOMC)-lid Mester
14 februari 2018 9.00 Speech van Bundesbank President Weidmann
14 februari 2018 11.00 Productiecijfers Eurozone
15 februari 2018 Hele dag drie speeches van leden van de ECB

Het bedrijfscijfers seizoen is bezig. Winstwaarschuwingen zijn nog maar weinig gezien, maar bezit van de zaak kan het einde van het vermaak zijn.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 12 februari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.