Even afzien

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 april 2017) 515,77

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld, maar negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

In de VS zijn wij al toe aan de derde korte termijn bodem in de reactie

Vorige week schreven wij dat de S&P500 drie kleine dalende topjes had gezet en dat hij nu op weg was naar een derde lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Deze lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd afgelopen donderdag gezet. Het was op basis van slotkoersen, want tijdens het zetten van de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken had hij een iets dieper niveau geraakt. De DJIA laat een exacte kopie zien met dien verstande dat de DJIA al 3,8% lager ligt dan zijn All-Time High en de S&P500 nog maar 2,9%. Daartegenover ligt de AEX nu 0,06% onder zijn laatste hoogtepunt. Dit lijkt wel mooi maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is donderdag wel onder zijn MA20 gesloten en dat is geen goed nieuws. De VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken in Amerika is gaan stijgen waar hij in Europa nog steeds abnormaal laag ligt. Maar ook daar wordt een stijging aangekondigd. De markt is echter niet gemakkelijk te verklaren. In de week wordt overal negatief gedivergeerd. De Week Momenti zijn ook overal dalend. In de daggrafieken is over het algemeen ook sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en van daling. Maar veel individuele aandelen laten iets anders zien. Zij hebben al een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gehad en zijn nu, weliswaar op aarzelende wijze, bezig met een poging tot herstel. De dalingen overtreffen echter de eerste stijgingen.

Ook in Europa is de reactie begonnen

De sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zijn negatief, maar het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft achter, hetgeen zonder meer een positief gegeven is (in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken). Het lijkt mogelijk dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die is ingezet niet al te lang gaat duren, maar daar is geen echte duidelijkheid over. Zeker is het dat indien deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog een vervolg omhoog gaat krijgen, dat deze beperkt zal zijn en dat er daarna toch weer een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal optreden. Nergens zijn de abnormale omstandigheden nu al weggewerkt. Het enige wat men kan stellen is dat men op dit moment niet meer kan spreken van overbought posities. In Tokyo is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al zover gegaan dat het MA30 (week) al is gebroken. Hier is de beurs op weg naar het MA40. In de Verenigde Staten is het MA10 (week) gebroken waarmede de weg naar het MA30 open ligt. In Europa is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken amper begonnen. In de weekgrafieken is daar dan ook nog maar weinig van te merken. Per saldo verwachten wij dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet afgelopen is. Het is mogelijk dat er daarna toch nog een kleine upswing komt al snel zal de markt een duidelijk. Voor de pessimisten onder ons waarschuwen wij, dat de aan de gang zijnde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, (die nog niet afgelopen is het zij nog eens gezegd), zich nog steeds kan manifesteren als een echte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Ter adstructie volgt hieronder een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index, daggrafiek

Nog maar twee dagen geleden werd er door de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een nieuwe top gezet. Dit zou erop kunnen duiden, dat er niets aan de hand is, maar let op: die dag was de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een van de zeer weinige indexen in effectenland, die een nieuwe top lieten zien. En het was ook het enige lichtpuntje in de figuur, want de indicatoren daalden en divergeerden toen al negatief. Dit laatste was al aan de hand sinds medio december. Dit was ook een reden voor ons om al die tijd al te wijzen op de negatieve indicaties, die weliswaar voor een gedeelte toch positief draaiden, maar waaraan op dit moment, nu het goede seizoen afloopt, alle aandacht moet worden gegeven. Ook in de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wordt negatief gedivergeerd. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van februari van dit jaar werd daarin niet meer door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigd. De markt is niet meer overbought, maar de uitermate grote afstand tussen het koersniveau en het MA200 is nog niet echt kleiner geworden. Andere markten zijn al verder. Zo vindt men in Amerika al een duidelijke teruggang in de genoemde afstand, maar afgezien van Japan is hij nog steeds overal te groot.

BLOG 20170418 AEX

Figuur 1.

Wij hebben in de figuur een aantal steunniveaus getekend. Als zich na de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog een stijging gaat inzetten dan zou de steun op 505 de daling al kunnen stoppen. Maar het ligt meer voor de hand, gezien de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en ook gezien het feit dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de week niet alleen negatief divergeert maar ook daalt, dat het MA50 wordt doorschreden en dat de koersen afgaan op de steun op 490. Mocht deze steun het niet houden, dan moet u misschien wel uitgaan van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en dan is het MA200 het eerste niveau waar hij naar op weg gaat.
Al met al is onze conclusie dus niet erg positief, maar zoiets is inherent aan de effecten wereld, waar de belegger blij moet zijn met de prachtige maanden die achter hem liggen. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken biedt de mogelijkheid om mooie momenten te vinden om opnieuw in te stappen waarna de belegger op stap kan gaan naar het positieve einde van dit jaar, zoals de statistieken ons ook hebben voorgehouden.

De Rente

Het gemiddelde effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staat leningen is teruggevallen tot op 0,42% en daar ligt ook het MA150. Op dat niveau ligt er ook een flinke steun van eerdere toppen. Wij verwachten dat een herstel naar boven zeer dichtbij is. 0,6% lijkt het eerste doel.

De US $ in €’s uitgedrukt

De Amerikaanse dollar probeert het wel maar er zijn toch geen duidelijke aanwijzingen, dat hij sterk gaat stijgen. Een doorbrak door het niveau van 94,5 brengt hem op weg naar een volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 96,6.Het ziet er niet naar uit dat hij daar door heengaat als hij er al zou komen. Eerder verwachten wij een geleidelijke verzwakking van de $ t.o.v. de €.

De prijs van een vat Brentolie

In drie weken tijd is de prijs van een vat Brentolie met 9% gestegen. Het is dus tijd voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar dat zal niet lang duren. Het tij voor de olie is aan het draaien. De eerste berichten dat er een evenwicht zou zijn tussen vraag en aanbod zijn inmiddels verschenen. De geopolitieke onrust in de wereld helpt ook. Hoe het ook zij, de weekgrafiek duidt duidelijk op een hogere prijs.

Het Goud

De World Gold Index heeft het niveau van US$1.280 weer overschreden. Het begint nu hier en daar te kraken. De grafieken zijn allemaal nog positief en duiden dus op een nog hogere prijs maar een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hangt in de lucht.

Strategie

Wij hebben afgelopen donderdag een aantal posities verkocht waaronder de aandelen Anglo American, ASMI, IBA, iShares European Mining en Neways. Het saldo liquiditeiten is daardoor in de aandelenportefeuilles over een brede linie naar 20% opgelopen. En wij zullen verder gaan met winst nemen. Wij houden bovendien een aantal aandelen in de gaten die een “blow off”-achtige ontwikkeling doormaken. Het zijn die aandelen die nu nog de kar trekken, maar, als de koers eenmaal draait, het grootste risico in de markt vertegenwoordigen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

18 april 2017    14.30, 15.15        Productiecijfers industrie en huizenmarkt VS
19 april 2017    11.00    Inflatiecijfers Eurozone
19 april 2017    20.00    Beige boek FED
20 april 2017    17.30    Toespraak directeur Carney van de Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken
23 april 2017    02.00    Franse presidentverkiezingen

Geopolitieke onrust rond Noord-Korea.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 april 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.