En de problemen moeten nog komen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (25 april 2017) 512,19

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken / positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld, maar negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Financials, Philips en misschien nog Koninklijke Olie

De markten maken zich op voor een forse daling. Maar eerst krijgen wij nog een korte termijn opleving, die echter niet veel gaat inhouden. Hoogstwaarschijnlijk gaat deze opleving een lagere top zetten (voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dus onder de 520) en dat zal, naar wij inschatten, wel de laatste stijging zijn, voordat de markten (inderdaad markten, want het geldt voor alle markten) het voor gezien gaan houden. Zij zouden daarmede de hoogstnoodzakelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaan inzetten. De lichte opleving, die wij nog zien zitten zal zich vooral voltrekken in de financiële sector. Zowel banken als verzekeraars hebben de weg omhoog ingeslagen. Ook in de grondstoffenmarkten lijkt enige verbetering te komen. Voor de rest zal de opleving gedragen worden door een beperkt aantal sterke aandelen van nu zoals Philips, maar ook Koninklijke Olie kan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken dragen, als ten minste de olieprijs, zoals verwacht, zich in de komende periode iets gaat herstellen.

De Volatiliteitindicator

Een belangrijke indicator voor verandering van richting van aandelenmarkten is de VIX, de angstindicator. Er is een oude, serieuze studie, die erop wijst dat het in het verleden steeds zo was dat de aandelenmarkten in de problemen kwamen als het MA20 van de VIX onder 1,15 lag. Op dit moment noteert dit MA20 1,20. Het is dus nog niet zover, maar het gemiddelde ligt wel zeer dicht bij de cruciale grens. In september 2015 scheerde dit MA20 met een dieptepunt van 1,27 langs deze grens en dit kan nu ook nog steeds gebeuren, maar wij geloven daar voor de huidige markt niet in. Inmiddels getuigen andere indicatoren bij de VIX van een aan de gang zijnde stijging, dus van een daling van de markt. Dit wordt bevestigd door de Dow Jones Industrial Index, die al drie kleine dalende toppen heeft gezet en ook drie dalende bodems. De opleving, die wij in de komende tijd zien zitten, zal dus een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zijn op deze daling, maar niet meer dan dat. Even een rustpauze. En een opleving in de markt, die mogelijk een daling van de VIX inhoudt, zal het MA20 van de VIX ongetwijfeld verder omlaag brengen waarmede de weeknotering van de VIX hoogstwaarschijnlijk onder het cruciale niveau van het MA20 komt. Wij nemen hieronder de weekgrafiek van de VIX op met dat MA20.
BLOG 20170425 FIG1 VIX
Figuur 1.

De DAX Index op weekbasis

Teneinde ook een blik te kunnen werpen op de huidige stand van de markt volgt hieronder nog een weekgrafiek van de DAX.
BLOG 20170425 FIG2 DAX
Figuur 2.

Er zijn laatstelijk drie zwarte candles gezet, maar deze candles hebben nog steeds niet de onderkant van de voorafgaande witte candle doorschreden. De derde candle ligt net op het MA10 en hij ligt nog boven zijn eerste steun. Eigenlijk is er dus nog niets gebeurd en kan men van een sterke markt spreken. Iets anders ligt dat voor Amerika en zeker voor Japan. In Amerika is het MA10 gebroken. In Japan is de koers al door het MA30 gevallen. In de daggrafiek van de DAX ziet men dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen. In de weekgrafiek, die wij u hierboven laten zien, is er zoals u kunt constateren geen sprake van een stijging. Als de daggrafiek dus al op een stijging van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wijst, dan doet de weekgrafiek dat niet en als de weekgrafiek niet stijgt, heeft de daggrafiek weinig kans om uit te breken. Daarbij komt dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zwaar negatief divergeert. Men ziet dat overal in alle weekgrafieken maar ook in de daggrafieken. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder laat in de groene lijn een grote bult zien. Deze bult is te vergelijken met de grote afstand tussen het MA10 en het MA40, die getekend zijn in het koerspatroon. De groene lijn heeft inmiddels de rode doorbroken en daarmede wijst hij op grote problemen, die er aan staan te komen. Normaliter moet een doorbraak door de rode lijn bevestigd worden door een doorbraak van het MA10 door het MA40 boven bij de koersen, maar de grote bult is op zich zelf ook een bevestiging. En dat wil zeggen, dat de doorbraak van de groene oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackeneen valabel signaal is. In mei 2015 was er sprake van een vergelijkbare bult. De DAX ging toen fors onderuit maar het signaal van de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenwas mooi op tijd. In de koersgrafiek hebben wij de steunniveaus van de DAX ingetekend. Daarnaast liggen er de gemiddeldes die ieder op zich ook steunniveaus vormen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen is inderdaad gaan stijgen. Daar zal nog geen einde aan komen. Op dit moment wordt 0,50% genoteerd. En de vraag is zelfs of deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in staat zal zijn de bovenzijde van het horizontale kanaal op 0,60% te breken. Wij zien dat wel gebeuren.

De US $ in €’s uitgedrukt

Als Trump ergens zijn zin krijgt dan zal het zijn met de dalende dollar. Deze zit niet lekker. Een verdere daling is te verwachten. Steun ligt er op 92,46 maar het zou best kunnen dat dit niveau gebroken gaat worden.

De prijs van een vat Brentolie

Het was een moeilijke week voor de prijs van een vat Brentolie. Maar het positieve resultaat (als men dat zo mag stellen) is dat er veel onkruid gewied is. De daling zal niet lang meer aanhouden. Rond US$51 ligt er een forse steun en wij houden het erop dat daarna de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer zal worden ingezet. Mochten er grote tegenvallers komen dan kan de prijs zakken tot rond US$45.

Het Goud

De World Gold Index is onzeker. Na het doorschrijden van de US$1.280 grens is er druk gekomen, maar dat uit zich meer op het niveau van de aandelen in de goudmijnbedrijven dan in de prijs van het goud zelf. As er al gedaald wordt dan zien wij dat niet lang duren. Mocht het US$1.280-niveau gebroken worden dan ligt er rond US$1.250 opnieuw steun.

Strategie

Afgelopen week zijn wij verder gegaan met het verkopen van aandelen. Na de enorme swing op en neer tussen € 81 en €89 op één dag hebben wij onze posities in Galapagos verkocht. Onze aandelenportefeuilles zin daarmee inmiddels voor 20% tot 30% of soms zelfs nog meer liquide! Het goede nieuws was verder het overnamebod op Accell waar de Prijs<Waarde-portefeuilles flink van profiteren. Tegelijkertijd betekent ook dit weer een verdere afname van het aandelenrisico in onze portefeuilles.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

24 april 2017    09.00    Uitslag eerste ronde Franse verkiezingen
24 april 2017    10.00    Duitse producentenvertrouwenscijfers (IFO)
27 april 2017    13.45    ECB Rentebesluit
28 april 2017    01.30    Japanse industriële productiecijfers en consumentenhandelscijfers
28 april 2017    14.30    Bruto binnenlands product Amerika
28 april 2017    15.45    Chicago Purchasing Manager’s Index
1 mei 2017         14.30    Amerikaanse cijfers consumentenbestedingen

Geopolitieke onrust in Venezuela (burgeroorlog ?)

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 25 april 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.