Grenzen bereikt of overschreden?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-09-10): 288,31.

Afgelopen dinsdag zette de S&P500 een  dieptepunt neer van 1.075. Hiermede was hij niet ver meer af van zijn doel op 1.045, maar sindsdien zette de markt opnieuw een stijging is die overal gepaard ging aan positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. In de Verenigde Staten werd op de verschillende markten de bovenkant van een dalend kanaal bereikt waarna een zwarte candle verscheen op afgelopen vrijdag die mogelijkerwijze een volgende rit naar beneden inzette. Maar in Europa werd de bovenkant van het dalende doorschreden en de grote vraag nu is of dit een vooruitloper is op Amerika dan wel een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken die op korte termijn gestopt zal worden door een iets hoger liggende barrière. Wij gaan het bekijken aan de hand van de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die u hieronder vindt afgebeeld.

Blog-20111010-AEX-Fig1
Figuur 1.

Wij hebben de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken genomen omdat deze in de afgelopen week het beste resultaat gaf. In eerste instantie vestigen wij uw aandacht op het dalende kanaal. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken noteerde aan het slot van de afgelopen week daarboven. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken dus. Tegelijkertijd werd het MA10 doorschreden. In Amerika (maar ook in Duitsland voor wat het de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken betreft) ligt de koers, zoals gezegd tegen de bovenkant van het dalende kanaal aan en het MA10 werd nog niet doorschreden. In Amsterdam doemt echter al snel de oude weerstand op tussen 292 en 296. De vraag is of men het bijna bereiken van het berekende doel in de S&P500 als een bodem moet zien. En deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (en dat betekent ook de meeste overige indicatoren) hebben deze bodem niet meer bevestigd hetgeen positief is. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is ook stijgende maar het houdt niet over als men het over een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken heeft. De indicatoren liggen over een grote linie allemaal in negatief gebied. De CPR is weer gaan dalen (negatief) en de Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken daalt ook nog steeds. Natuurlijk reageert deze wat traag omdat hij bestaat uit gemiddelden, maar de AD-lijn waarop hij gebouwd is volgt het koersgebeuren niet en divergeert  negatief. In Amerika zijn er nieuwe koersbodems gezet en het aantal aandelen dat daalde kwam opnieuw hoger en ligt op het niveau van 8 augustus van dit jaar. De New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken daalden. Deze combinatie is natuurlijk niet positief en doet verwachten dat de markt ten minste een nieuwe test gaat inzetten van de voorgaande bodems. Tijdens de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken sinds de nieuwe bodem steeg de S&P500 met 9%. Dit is veel voor een bearmarkt rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ook al kwamen er in het verleden grotere van dit type rallies voor.

Conclusie

Resumerend moet men dus stellen dat de indicatoren zowel in de week- als in de daggrafieken stijgende zijn en positief divergeren. Voor de rest is alles negatief. Om hieruit te concluderen dat de bodem bereikt is lijkt wel erg op wishful thinking. Eerder moet men er van uitgaan dat het bereiken van de bovenkant van het dalende kanaal een reden voor de markten is om de onderkant nog eens op te gaan zoeken.

De Rente

In Amerika is de 3-maands Treasury Yield op nul gekomen. Beleggers aldaar zijn dus bereid voor nop hun geld te beleggen in staatspapier. Waarom? Omdat zij veiligheid zoeken. Beter geen opbrengst maar (staats)zekerheid dan de gevaren van de aandelenmarkt. De 10-jaars rente ligt nu lager dan in 2008. Deze gegevens in een tijd dat Bernanke de korte termijn rente probeert op te krikken met zijn Twistprogramma kan men niet anders interpreteren dan dat beleggers negatieve resultaten verwachten op de aandelenmarkten.
Met een nieuwe High in de afgelopen week zou het mogelijk kunnen zijn dat de rente in Euroland (wij praten over het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse staatsleningen) een bodem heeft gezet. Het is misschien nog vroeg, maar er zijn verschillende positieve signalen te onderscheiden. Er is sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek en vrijdag deed met een forse sprong van de rente een koopsignaal verschijnen in de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. De maand is echter nog negatief en dat tempert alle enthousiasme.

De Amerikaanse Dollar

Na de doorbraak van het 75-niveau deed de dollar het wat voorzichtiger aan. Er is een duidelijke overbought situatie ontstaan en deze moet eerst weggewerkt worden. De langere termijn vooruitzichten zijn niet veranderd.

Het Goud

Op de daggrafieken is een stijgende driehoek te onderkennen maar in de andere (hogere) timeframes is er nog geen verbetering te zien. Het 200-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken fungeert als steun. Gegeven de positieve signalen uit de daggrafiek zou men aan een opleving kunnen denken maar als deze er komt zal hij toch niet belangrijk zijn, want eerst moet er een kentering komen in de hogere sferen.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie is weer gaan stijgen. Hij raakt nu aan het 50-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Daarboven en voordat de bovenkant van het dalende kanaal bereikt zal worden komt hij nog het MA10 en het MA40 tegen. Er zijn dus kansen te over dat de stijging onderbroken wordt. De bovenkant van het dalende kanaal ligt rondom 112. Een omkeer op dat niveau of eerder ligt voor de hand.

Onze Strategie

Het was deze week uiteindelijk opnieuw peentjes zweten. Wij wachten komende week af wie gelijk gaat krijgen. .

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 10 oktober 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.