De Bearrally wel onderweg

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-09-04): 286,43

Alles is relatief. En zo is het ook met de beurs. Als de een zegt dat de markt in een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken fase zit dan leest men elders dat we slechts met een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een stijgende markt te maken hebben.

Toch zit er logica achter het ene en het andere standpunt. Alles hangt af van het Time Frame dat men voor ogen heeft. De weekgrafieken op dit moment laten een patroon van dalende toppen en dalende bodems zien. De conclusie die men daaruit moet trekken is dat de beurs op middellange termijn in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, in een Bearmarkt, is gekomen. Maar als men de maandgrafieken bekijkt dan ziet men wel een lagere top (ten opzichte van 2007, het ligt weer anders als wij een vergelijking met de top uit 2000 maken) maar nog geen lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Op de lange termijn is er dus nog geen sprake van een bearish patroon. De lange termijn markt zit derhalve nog in een uptrend. Maar daarnaast kijken velen naar de ligging van de koersen ten opzichte van bepaalde standaard gemiddeldes. Het valt niet te ontkennen dat de koersen onder hun 10-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (MA10) liggen en dit ligt op zijn beurt onder het MA30 en dit ligt dan weer onder het MA40. Dit is kenmerkend voor een dalende beurs. Ter verduidelijking: er is in de meeste markten een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken verschenen (het MA10 valt door het MA40). Het lichtpuntje is dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op de daggrafieken omhoog gericht is. De vraag is dus of deze tendens sterk genoeg is om de middellange termijn uit zijn BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken te trekken. Wij laten hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Deze is op dit moment zeer representatief.

De daggrafiek van de AEX

Blog-20110905-AEX-Index-Fig1
Figuur 1.

De markt in Amsterdam consolideert zoals men in figuur 1 kan zien. Tweemaal werd het niveau van 296 geraakt, De laagste koers aan de onderkant bereikte 265. Het is moeilijk om te zeggen welke patroon zich ontvouwt. In de afgelopen weken hebben wij het gehad over een dubbele BodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken, maar sindsdien is de onderkant opnieuw opgezocht. De bodems liggen in een licht stijgende lijn. Aan de bovenkant is sprake van een horizontale lijn. Deze valt samen met een zeer oude steunlijn die nu weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken biedt. Men zou nu kunnen denken aan een driedubbele Bodempatroon. Als dat zo is dan is het positief. Maar men kan ook denken aan een dubbele Top en dat is dan weer negatief. Een derde uitleg is dat we een zeer licht stijgende Driehoek zien, hetgeen positief is en tot slot kan men veronderstellen dat de markt zich in een horizontaal Kanaal bevindt. Wij durven maar één conclusie uit dit beeld te trekken en dat is dat de koers geprobeerd heeft het niveau van 296 te doorschrijden en dat dit niet gelukt is. Onder in figuur 1 ziet men in eerste instantie de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze divergeert positief maar hij is dalende. Weer daaronder vind u de Volume OscillatorVO. Deze indicator bestaat uit twee Voortschrijdende Gemiddeldes. Meestal wordt een 14- en 28-dagen VG gebruikt, maar voor de korte termijn ziet men ook wel 5- en 20-dagen. Deze gemiddeldes worden afgezet in een histogram en waarden boven 0 geven een markt aan die ondersteund wordt door het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en waarden beneden 0 geven een markt aan die niet ondersteund wordt door het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is zwak. Men kan dit wijten aan het feit dat de koersen consolideren. Het kan ook verklaard worden uit het feit dat het koersverloop een Bearmarktrally doormaakt. Al met al is het beeld zwak maar gezien de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken gaan wij ervan uit dat de Bearmarktrally nog niet voorbij is. In de komende dagen verwachten wij een doorbraak door de weerstandlijn op 296.

De week

Er is ook een positief feit te melden over de weekgrafieken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is weer stijgend. Er is geen sprake van divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het eerste niveau ligt op (circa) 296, daarna volgt 306 en op 325 vindt men de 50% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken Retracement lijn. Zoals het er nu naar uitziet geloven wij niet dat dit 50% niveau gehaald zal worden. Wij zullen al zeer tevreden zijn als de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 306 bereikt wordt. Maar zodra dat een feit is zullen we verder zien.. Het is opvallend dat de Call/Put-ratioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken ver achterblijft bij de huidige koersreactie. De AdvanceDecline-lijn daarentegen divergeert positief en de McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis gaan stijgen.

De maand

De maandgrafieken tonen geen enkele verbetering. Het beeld is dalend en er wordt negatief gedivergeerd. Dit is het sterkste argument dat men zeer voorzichtig moet zijn en dat men slechts longposities in mag nemen die op de korte termijn gericht zijn. Overigens vloeit uit de negatieve maandplaatjes voort dat er geen zekerheid bestaat dat 296 alsnog genomen zal worden. De markt zit in een daling (niet in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken) en daar zal hij toch uit moeten komen mag men van enig enthousiasme getuigen.

De Rente

Ook bij de rente wordt het beeld er niet duidelijker op. De daling van de aandelenkoersen op afgelopen vrijdag resulteerde in een forse val van de rente. Het  effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daalde, doorbrak zijn steun en kwam op 2,49%. Het vorige dieptepunt lag op 2,29%. Dit dieptepunt komt dus zeer dichtbij. Ten opzichte van dit dieptepunt divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief. Als deze invloed inderdaad omgezet wordt in een dalend renteniveau dan belooft dat niet veel goeds voor de aandelenmarkten, maar er is nog even respijt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken toont ook iets positiefs want hij is gaan stijgen. Dat onderstreept de signalen die er onder anderen van de daggrafiek uitgaan. Voorlopig houden wij het daarom op een aantrekkende rente, maar de langere termijn blijft negatief totdat het tegendeel bewezen is.

De Amerikaanse Dollar

En dan is er een plotselinge uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de dollar. De onderzijde van het horizontale Kanaal op 68,8 was het elastiek dat hem omhoogschoot. De MA10 werd doorschreden en nu liggen achtereenvolgens het MA40 op 71,4 en de bovenkant van het kanaal op 72,5 als weerstanden boven hem. Dit laatste niveau valt praktisch samen met het FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken 38,2% Retracement niveau, hetgeen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aldaar alleen maar sterker maakt. Het is daarom nog te vroeg om positie in te nemen. Wij denken dat het consolidatiepatroon eerst verlaten moet worden alvorens longposities in aanmerking komen. De afstand die de dollar hoogstwaarschijnlijk daarna af gaat leggen is groot. Voor geïnteresseerden verwijzen wij naar ons artikel over de lange termijn vooruitzichten van de dollar van 25 maart 2011 “De technische positie van de Dollar”. Door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken afgelopen week is dit artikel weer zeer actueel geworden omdat deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken precies in onze analyse van destijds past. U vindt het artikel op onze site.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud is fors overbought. Er komt dus een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (cq die is al ingezet) ongeacht wat velen ervan denken. Deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zou goed samen kunnen vallen met het vervolg van de Bearmarktrally, die wij zien opkomen. Nadat het Goud acht weken geleden uit zijn horizontale Kanaal is gebroken kon er razendsnel meer dan 20% bij de prijs bijgeteld worden. Inderdaad een forse prestatie, maar nu is het (voorlopig) einde van deze mooie prestatie in zicht. Rond US$ 1.700 ligt de eerste steun. De volgende vindt u op US$ 1.500, maar of dit niveau gehaald zal worden is twijfelachtig. Een stijgende dollar kan de Europese belegger helpen om het verlies op zijn investering aanzienlijk te beperken.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie bevindt zich in een dalend kanaal. Volgens de theorie maar ook volgens de praktijk wordt dit meestal aan de bovenkant verlaten. Dit is geen goed nieuws voor de filerijder want de prijs van een vat Brentolie heef nu de bovenzijde van dit kanaal bereikt. Maar er ligt nog wat weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van de lange termijn gemiddeldes. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ligt dus niet onmiddellijk voor de hand, maar alles wijst erop dat deze er wel zal komen.

Onze Strategie

Wij hebben gedeeltelijk winst genomen op onze longpositie in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Voor het overige wachten wij onze kansen af.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 5 september 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.