Beurscommentaar: En dan nu de reactie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-10-28): 389,19

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: nog stijgend
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt is sterk overbought. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is imminent. Hij kan zich voordoen in een langer durende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, maar meer voor de hand ligt het dat de markt wederom een daling gaat laten zien. Deze zal naar onze mening niet lang duren waarna we nog een stijging zullen meemaken. Maar de week- en maandgrafieken liggen allemaal boven in hun respectievelijke patronen en ze divergeren allemaal negatief. De DJIA heeft geen nieuwe top gezet terwijl de DJTA dit wel gedaan heeft (de S&P500 trouwens ook). De oude wet van Dow wijst erop dat als de indices elkaar niet confirmeren (en hij had specifiek de DJIA en de DJTA voor ogen), er dan een zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op handen is. De DJIA zal dus binnenkort een nieuwe top moeten zetten maar daar ziet het niet naar uit nu de markt zo sterk overbought is. In deze blog richten wij ons normaliter op de korte termijn. Wij gaan het hebben over de aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en niet over de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die wij dus nog iets verder weg zien liggen. Maar daarbij mag niet vergeten worden dat er een kleine kans is dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zonder enig herstel naadloos overgaat in de grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20131028 AEX FIG1

Figuur 1.

Na negen witte candles (inmiddels zijn er nog drie bijgekomen – zeer exceptioneel!!) trad er een aarzeling op. Het koersverloop werd horizontaal. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ging dalen en de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken staat op het punt om te kruisen. Het is zelden dat de daling van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken niet gevolgd wordt door een daling van de koersen maar in het beursgebeuren is er niets dat vaststaat. Zo ziet men in de periode juli-augustus ook een daling van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, maar de koersen blijven zich gedurende langere tijd horizontaal bewegen. Alle beurzen, die wij gecontroleerd hebben, geven hetzelfde beeld, maar zoals te doen gebruikelijk is er één uitzondering. Het is de Duitse beurs. Is er in de getoonde grafiek geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, dan is deze bij de DAX zeer opvallend. De DAX was in de afgelopen periode de voortrekker van de hausse. Wij zien in de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken bij de DAX een aanwijzing dat er wel degelijk een daling aan gaat komen en dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet beperkt zal blijven tot een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. In de koersgrafiek ziet men de natuurlijke steunniveaus. Eerst is er het gebied tussen de twee voorgaande toppen (380 en 383). Daarna volgt de steun van het MA50 en de top op 373. Iets verder liggen de steunniveaus van de voorgaande bodems tezamen met het MA150 rondom 360. Een koers beneden 366 is niet mooi, wij gaan er daarom in onze optimistische kijk vanuit, dat dit niveau niet bereikt zal worden.

De rente

Terwijl de aandelenkoersen stegen daalde de rente. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is op weg naar de steun op 1,94%. Het ligt in de lijn van de verwachting, dat dit niveau wel gehaald zal worden. De ondertoon op de markt zal gedurende de aankomende periode moeten herstellen wil dit niveau sterk genoeg zijn om de daling een halt toe te roepen.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

Een draai van de dollar staat voor de deur. Indicatoren divergeren positief en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt. Wij zien voor het moment geen aanmerkelijke verdere daling meer, maar mocht dat wel het geval zijn, de volgende steun ligt op 71,6. Of de dollar sterk zal stijgen is nog maar de vraag, maar voor het moment kan exporterend Nederland weer iets geruster ademhalen.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een koers van US$1.353 per troy ounce is het goud op een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gestuit. Er kan nu wat vertraging optreden in de stijging, maar met een sterke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de dag- en in de weekgrafieken lijkt het, dat een doorbraak door deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken onvermijdelijk is. De weg komt dan open te liggen naar US$1.433, waar op dit moment het 40-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken samenvalt met een oude weerstandlijn.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft het behoorlijk af laten weten in de afgelopen week. Met US$106,93 is hij precies op het 50 daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken gekomen. Hij zal nu wel wat steun ondervinden maar wij zien hem nog lager gaan. Op US$95 ligt uiteindelijk de grote steun.

Strategie

Wij breiden de portefeuilles nog uit maar wij gaan meer en meer naar verdedigende aandelen. Zwakke broeders, als die gevonden worden, worden verkocht.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 28 oktober 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.