Uiterste voorzichtigheid blijft nodig

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (17 juni 2019) 553,24

Onze conclusies:
Korte termijn:een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft zich ingezet
Middellange termijn:zwak
Lange termijn:verdeeld, verzwakt verder
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Trump, Mexico en de ECB, korte termijn ademruimte

Een groep van circa 700 ondernemers in de Verenigde Staten, waaronder ook die van grote tech-bedrijven, heeft zich tot Trump gewend om op te houden met de tarievenoorlog. Daarnaast verschijnen nu de eerste artikelen, die erop wijzen dat de winstgevendheid van veel bedrijven door deze zelfde tarievenoorlog ernstig wordt aangetast. Dit zou al moeten blijken in de eerstvolgende (eind juni) kwartaalresultaten. Opvallend is het dat in onze langere termijn analyses het aantal koopbare bedrijven in de V.S. ernstig is gedaald. Er hangt dus wel degelijk een zwaard boven de markt. De vaag is of dit nu al aan het vallen is. En daar is op grond van de middellange termijn technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken nog niet veel van te merken. Het is juist dat de markten eind vorige week een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag zijn ingegaan. Nog lang niet overal stijgt de week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, al lijkt dat slechts een kwestie van tijd. De ASCX in Amsterdam moet nog een volledige draai maken. De DAX is halverwege. De divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is niet positief, maar wel in de daggrafieken. Grosso modo echter, zie vooral ook Amerika, ziet het ernaar uit dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de afgelopen dagen beperkt gaat blijven. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die zich begin juni inzette lijkt dus nog een vervolg te gaan krijgen. Het algemene beeld blijft fragiel en daarom is het zeer verstandig om zich even kalm te houden. En vergeet niet dat de “algemeen geachte President” in het Witte Huis de gewoonte heeft om voortdurend gekke bokkensprongen te maken.

De AEX Index op dagbasis

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die wij hierboven tonen, laat een beeld zien dat redelijk representatief is. Het MA50 ontpopte zich als een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die te sterk was om in één beweging genomen te kunnen worden. In Amerika fungeert het MA50 nog steeds als steun. Het feit dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur weliswaar aan het dalen is maar duidelijk positief divergeert, vormt tezamen met het feit dat deze indicator op de weekchart stijgende is, de reden dat wij ervan uitgaan dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt zal blijven en we dus nog een volgende beweging omhoog kunnen gaan zien. Als men deze hypothese deelt dan zou het volgende scenario verwacht kunnen worden. Maar bij dit alternatief tekenen wij nog wel aan dat dezelfde MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek negatief divergeert en daarmee zou het gehele huis dat nu volgt wel eens op losse schroeven kunnen komen te staan. De bovenzijde van het oplopende kanaal werd geraakt en met 559,4 kwam de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken hoger uit dan op 16 mei toen een top werd gemaakt van 559,15. Een punt dus voor de theorie dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken slechts een beperkte terugtocht zal omvatten. Maar het slot vier dagen geleden kwam lager uit dan het slot op 16 mei, dat samenviel met de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken high van die dag. In de theorie van de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken mag men spreken van een hogere top op 11 juni. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zou kunnen gaan tot aan de onderzijde van het oplopende kanaal, maar dat lijkt toch maar weinig lucht te geven aan de markt. Eerder zien wij het gebeuren dat de bovenzijde van het dalende kanaal, dat ook nog steeds te onderscheiden is, wordt opgezocht. Iedere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken tussen het dieptepunt van vrijdag en de onderzijde van het kanaal op circa 535-537 kan dan gezien worden als de inzet van een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Een verdere daling tot zeg 533,18 waar het MA200 geraakt zou worden lijkt buiten de reikwijdte van een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken te vallen, maar in ieder geval zal hier forse steun gevonden worden. Een doorbraak van het MA200 zou de boel op scherp zetten. Wij denken daar nog niet aan. Maar in de onzekere tijd waarin wij nu zitten, met een gevaarlijke Yieldcurve, een handelsoorlog, een dreigende winstval in de bedrijven en in technische zin op iets langere termijn, een mogelijke bevestiging van een dubbele top, is het zaak om zeer voorzichtig te zijn.

De Rente

Er lijkt zich in de ontwikkeling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar op de daggrafiek een positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken af te gaan tekenen en op de weekgrafiek zou het mogelijk kunnen zijn dat er binnenkort een bodemsignaal ontstaat. Alles is nog erg vroeg dus is het nog geen tijd om de vlag uit te zette. Maar het ergste lijkt (even?) voorbij.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar sprong omhoog, maar deze luxe lijkt maar een kort leven beschoren. De weekgrafiek ziet er allesbehalve positief uit. De daggrafiek geeft iets betere signalen waaruit wij de conclusie trekken dat hij nog even voor de wind kan zeilen maar veel vertrouwen in de waarde van de dollar op termijn hebben wij niet.

De prijs van een vat Brentolie

Er was een dreiging van een tekort in de aanvoer van de Brentolie, maar nu maakt men zich zorgen over de vraag, die gehinderd wordt door de economische vertraging, die men beweert op vele plaatsen te kunnen herkennen. Technisch gezien is daar wel wat voor te zeggen, maar de daggrafiek is eigenwijs genoeg om eerst nog op een mogelijke stijging van de Bentolie prijs te wijzen.

De prijs van een troy ounce Goud

Geheel volgens verwachting schoot de prijs van een troy ounce Goud vrijdag omhoog. Het niveau dat bereikt werd is pas terug te vinden in april 2017. Zolang de aandelenmarkt in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken blijft mag men verdere stijgingen verwachten. De indicatoren op de dag- zowel als op de weekgrafiek beginnen al hoog te komen maar er is nog ruimte om een verdere stijging mogelijk te maken. Het zilver moet nog uit zijn dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken breken, maar dat lijkt er ook aan te komen.

Strategie

Wij blijven rustig aan de kant zitten in de wetenschap dat er heel veel contanten aanwezig zijn in de portefeuilles van onze klanten.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

17 juni 2019              19.00  Lezing ECB-voorzitter Draghi

18 juni 2019              11.00  ZEW Economische sentimentcijfers Europa

19 juni 2019              20.00  FED Rentebesluit

24 juni 2019              10.00  IFO Sentimentcijfers Duitsland

De specifieke macro-economische cijfers krijgen momenteel weinig aandacht (overigens ten onrechte), het politieke gekrakeel tussen de VS en China daarentegen veel meer.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 17 Juni 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.