Is de beurs al weer klaar met zijn correctie?

Stand AEX op moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 September 2010): 337,85

De goede cijfers die vrijdag jongstleden vrijkwamen maakten er een prachtige beursdag van. De range waarin de koers van de AEX zich bewoog bedroeg bijna 8 punten en de dag werd besloten met een hele mooie Bullish Engulfing.

Bij een hoger slot aanstaande maandag wordt dit positieve candle patroon bevestigd. Maar zolang er geen slot boven 341 wordt neergezet is er eigenlijk nog niets gebeurd anders dan dat er een nieuwe poging tot doorbraak gefaald heeft. Maar dat kan binnenkort verkeren want ook al zijn alle negatieve argumenten die wij vorige week noemden nog steeds van kracht (daggrafieken divergeren negatief, de mogelijkheden voor de negatieve H&S patronen zijn er nog steeds, het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken in New York is nog steeds laag, het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken is nog altijd van kracht, de Baltic Dry Index is verder gedaald) er zijn ook enkele positieve feiten ontstaan. In New York werd in de daggrafieken een nieuwe top gezet, daartegenover staat dat dit in Europa niet het geval was en wat erger is, overal wordt sterk negatief gedivergeerd (ook in New York). De dagplaatjes zien er dus nog steeds niet goed uit.

Weekgrafieken

Op weekbasis is er verbetering opgetreden. New York vervolgde zijn weg omhoog met een nieuwe top, De DAX maakte deze top nog net niet, maar het beeld blijft positief, nergens is sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Op alle beurzen heeft de index zich vaster genesteld boven de lange termijn grenzen. Onze conclusie moet daarom zijn, dat het nog steeds mogelijk is dat de nieuwe aanval op de vorige top (de uitschieter van afgelopen week met de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken High wordt door ons niet als een nieuwe top aangemerkt) met succes zal worden afgesloten ook al ligt dat niet erg voor de hand. Maar als er nog een daling volgt (wat gezien de dagplaatjes heel wel mogelijk is) dan lijkt deze toch beperkt te blijven. Een slotkoers in Nederland boven 341 zal aan alle twijfel een einde maken. Wordt niet overmoedig voordat dit feit zich heeft voorgedaan!

De Dollar

Van andere fronten is er weinig te melden. De rente gaat op en neer met de aandelenbeurs. Dat wil zeggen dat een daling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gepaard gaat aan een daling van de rentevoet. Het dieptepunt van de rente ligt toch al ver achter ons, hetgeen past in de recente stijging van de beurs. De edele metalen stijgen nog steeds, maar de dollar heeft een draai gemaakt.

Blog-20100927-USD-Fig2

Figuur 1

Twee dagen geleden zakte de dollar door een steunlijn. Op datzelfde moment kregen wij een verkoopsignaal. Sindsdien is het technische advies voor de $: short. Er wordt door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder duidelijk negatief gedivergeerd, maar deze indicator is in oversold gebied gekomen. Dit wijst op een aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. In de grafiek zijn twee pijltjes getekend onder de koersen. Zij vallen samen met een bodem in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. U ziet dat de dollar na deze bodem (dus na de pijltjes) ging dalen. Het verband tussen beide grootheden lijkt daarom op dit moment negatief te zijn. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de dollar zou dus kunnen wijzen op een daling van de AEX. Dit is in lijn met de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken die uit de AEX daggrafiek blijkt. Het is dus ook een ondersteuning van onze stelling dat de AEX het misschien nog moeilijk gaat krijgen om op korte termijn een nieuwe top te zetten.

Onze Strategie in de komende tijd

In onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is geen verandering gekomen anders dan dat wij short zijn voor de dollar. Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken daar waar mogelijk nieuwe Call opties. Voor de klanten die gekozen hebben voor afdekking van de portefeuille hebben wij Short Sprinters gekocht. Wij zullen uitbreiding aan deze posities geven, zodra wij een bevestiging hebben van de corrigerende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Maar mocht het niveau van 341 gebroken worden dan zullen wij deze posities opheffen. Wij zullen doorgaan met het verkopen van lange termijnposities in de obligatiemarkt als de rente opnieuw zou gaan dalen. Tegelijkertijd zullen wij in onze ogen interessante, kortere termijn maar hoger rentende obligaties terugkopen (zie andere artikelen op deze blog). De bestaande posities in aandelen maar vooral in ETF’s houden wij aan. Bij een slotkoers boven 341 gaan wij longposities innemen.

Den Haag, 27 september 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.