De zomerluwte is nog niet voorbij

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (21 augustus 2022) 719,52

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Vorige week heeft u ons blog gemist en wij bieden u daar onze excuses voor aan. Schrijver dezes is op vakantie en er was in feite maar bar weinig te vertellen over de markten, markten verkeerden in staat van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, vooralsnog een milde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die al op 6 augustus in ons vorige blog werd aangekondigd. Die correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is overigens niet voorbij. Expiratiedagen, zoals die van afgelopen vrijdag, willen nog wel eens voor een keerpunt in een markt zorgen. Gezien het feit dat markten al twee weken lang met een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bezig waren, had het in de reden gelegen, als de expiratie van vrijdag tot een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken had geleid. Maar vooralsnog is er vrijdag eerder een versnelling omlaag in deze fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken begonnen, dan dat men van het einde van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan spreken. Het belang van de positie waarin markten zich momenteel bevinden moet niet onderschat worden. Veel aandelenindices, zoals de S&P 500 Index, hebben afgelopen maand de dalende trendlijn bereikt, die getekend kan worden vanaf de top van eind 2021. Dat is dan de tweede keer, dat deze lijn bereikt wordt. Correcties maken doorgaans in twee fases door, waarbij aan het einde van de tweede dalingsfase opnieuw de dalende trendlijn bereikt wordt zoals dat nu dus ok het geval is. Maar als markten daarna opnieuw omlaag zakken en dan een nieuw dieptepunt zetten, dan heeft dat als repercussie, dat de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet langer als complete correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan worden aangemerkt, maar als eerste beweging omlaag in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van grotere orde. De fundamentele verklaring hierachter is de huidige onzekerheid die er heerst ten aanzien van de diepte van de recessie wereldwijd en, daarmee samenhangend, de geopolitieke onzekerheden die momenteel spelen in Oekraïne en rond Taiwan. Zaken kunnen gemakkelijk uit de hand lopen.
Wij gaan er nog altijd vanuit, dat markten toe zijn aan het in opwaartse richting doorbreken van de dalende trendlijn die ook in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is te zien (zie de figuur hieronder). Dat is mede ingegeven, door het feit dat de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken deze doorbraak al achter de rug heeft en nu met een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bezig is langs de bovenzijde van deze trendlijn. Zij loopt daarmee vooruit op de bredere indices zoals de S&P 500 Index. Alleen het beeld van de Nikkei Dow Jones Index is sterker. Daar zijn we nu onderweg naar de toppen die in 2021 en in 2022 zijn neergezet. Het lange termijn beeld van deze index is daarmee veruit het sterkste van de grotere aandelenindices wereldwijd.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

In de figuur is het dilemma voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken goed te zien. De dalende trendlijn is bereikt en een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken onder die trendlijn is aan de gang. Minstens moet men verwachten dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van een week geleden, rond 712, nog even gebroken gaat worden in de komende week alvorens een poging gewaagd kan worden om de dalende trendlijn te gaan doorbreken. Indicatoren onder in de grafiek bieden in elk geval weinig hoop op een snelle rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die aan de onzekerheid een einde maakt. Zelfs een daling tot de onderste oplopende trendlijn, die nu rond 688 ligt, is heel goed denkbaar. De zomerluwte is daarmee nog niet voorbij.

Opvallend is het overigens, dat de BitCoinBTC. Een vorm van elektronisch geld. Tegelijkertijd is het de naam van de open source software die is geformuleerd om elektronisch geld te gebruiken. Bitcoins worden opgeslagen op de computer. De Bitcoin is gebaseerd op het werk van Wei Dai en geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto. Copyright Vladeracken nauwelijks een herstel heeft laten zien en vrijdag opnieuw aan een volgende daling is begonnen. Het dieptepunt van financiële markten in oktober zou wel eens samen kunnen vallen met een forse klap in de crypto-markt met enkele spraakmakende faillissementen tot gevolg. Dit is in elk geval niet de hoek waar u nog belegd moet zijn.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De lange rente is gaan stijgen. En dat kan twee dingen betekenen. De eerste mogelijkheid, is dat de lange rente een stevige daling achter de rug had en dus nu toe is aan een adempauze. In het beeld van de Europese lange rente is dit het meest aannemelijke scenario. Het tweede scenario is, dat de rentedaling, die wij in de voorbije weken gezien hebben aan de lange kant, voorbij is. Dat zou er op wijzen, dat markten steeds meer gaan geloven, dat de recessie die nu aan de gang is in het Westen maar ook in China, slechts mild van aard zal zijn en dat de inflatie mede daardoor structureler van aard is dan men aanvankelijk had ingeschat. Maar wij gaan hier vooralsnog niet vanuit. Het scenario in de VS, waar, zoals wij in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken begin deze maand schreven, een kopschouderbodem was gevormd die al een week later ongedaan gemaakt werd, is juist ten goede aan het keren, de kopschouderbodem is nog steeds in takt, maar groter dan wij aanvankelijk dachten. En alle macro-economische cijfers die wij tot op heden hebben gezien volgen keurig het pad van een recessie die feitelijk nog maar halverwege is. Zelfs de arbeidsmarktcijfers in de VS lieten afgelopen week het kenmerkende patroon zien van een economie die stoom aan het afblazen is, waarbij de arbeidsmarkt altijd enigszins vertraagd reageert. Voorlopig houden wij het dus op een adempauze in een rentebeweging die aan de lange kant nog een volgende fase van daling tegemoet gaat. En daarbij zou de lange rente in de VS ons wel eens positief kunnen verrassen, d.w.z. een grotere daling gaan doormaken dan aanvankelijk werd ingeschat door markten! En dat zou betekenen, dt wij komende week al een begin gaan maken met een draai ten goede.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $ volgt nog altijd keurig het stabiele pad van hogere toppen en hogere bodems in een vrij keurig oplopend parallel kanaaltje. In de media viel te lezen, dat de Hamburger Index een onderwaardering van de € had bereikt van 75%(!), maar deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zich daar vooralsnog niets aan gelegen liggen. De belangrijkste lange termijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken voor de $ ligt op 1,05, dat wil zeggen dus ruim onder pari (0,95 in € uitgedrukt, waar de $ nu 1,004 staat uitgedrukt in €). De belangrijkste steun ligt op 0,92. Daartussen is het afwachten geblazen. Op de korte termijn beginnen wel de eerste negatieve divergenties zichtbaar te worden in de indicatoren en dat betekent, dat we, in tijd gemeten, een fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken van een grotere orde naderen dan de kleine adempauzes die afgelopen weken steeds weer zichtbaar waren.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen hebben afgelopen week opnieuw de oplopende trendlijn bereikt, die getekend kan worden vanaf de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober 2020. Maar niets in het beeld wijst erop, dat deze trendlijn stand gaat houden. Daarmee is de weg op korte termijn nog altijd omlaag gericht en blijft US$ 86 per vat Brentolie op korte termijn het koersdoel (slotkoers vrijdag US$94,9). Wij houden zelfs rekening met een olieprijs van US$75 per vat op niet al te lange termijn.

De prijs van een troy ounce Goud

Voor Europese beleggers is de stijging van de $ een grote plus, want van de trendmatige ontwikkeling van de prijs van een troy ounce goud moeten zij het niet hebben. In tegendeel, we gaan in de komende twee weken op weg naar een cruciale test van de steun op US$1.675. Een daling daaronder is een zeer slecht teken, dat volgt op het onvermogen afgelopen week om de dalende korte termijn trendlijn, die nu als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken dient, te doorbreken. En daarmee blijft het beeld uiterst kwetsbaar, zelfs ondanks het feit dat men toch zou mogen verwachten, dat goud in tijden van geopolitieke onrust en hoge inflatie een prima belegging zou moeten zijn (wat het overigens in € dit jaar ook is geweest).

Strategie

De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die al twee weken aan de gang is, is tot op heden mild gebleven. Dat is reden genoeg om aan de zijlijn te blijven, maar niet langer naar verkoopkandidaten edoch naar koopkandidaten op zoek te gaan.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

23 augustus 2022 16.00 Consumentenvertrouwen Eurozone
24 augustus 2022 14.30 Amerikaanse orders duurzame en kapitaalgoederen excl. defensie
25 augustus 2022 8.00 Bruto binnenlands product Duitsland
25 augustus 2022 10.00 IFO Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland
25 augustus 2022 13.30 Notulen afgelopen vergadering ECB
25 augustus 2022 14.30 Arbeidsmarktcijfers VS
30 augustus 2022 15.00 Huizenmarktcijfers VS
30 augustus 2022 16.00 Consumenten vertrouwen VS

Het cijferseizoen is weer voorbij en veel in Westerse landen is het vakantieseizoen in volle gang. Komende week wordt opnieuw een week zonder al te veel spektakel, behoudens dan wellicht commentaar dat naar aanleiding van de Jackson Hole conferentie van centrale bankiers naar buiten kan komen. Deze bijeenkomst begint donderdagmiddag en duurt tot en met zaterdag.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 5 september 2022 verschijnen.

Den Haag, 21 augustus 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.