BAM claims verkopen

Herfinanciering door BAM

(publicatiedatum: 30 juni 2010)

BAM Holding had geld nodig. Naar verluid was dat niet omdat het bedrijf te veel schulden had, maar omdat het bedrijf een te klein eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken had om naar grotere zogenoemde PPS-projecten in Europa mee te kunnen dingen. PPS (Publiek Private Samenwerking) is de nieuwste manier van overheden om de lasten van grote infrastructurele werken met het bedrijfsleven te delen.

De aannemer die het object mag bouwen wordt gevraagd om met eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken de bouw mede te financieren tot het moment van oplevering. Dat betekent dat de bouwer eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken inbrengt om in de markt geld te kunnen lenen gedurende de bouwfase van het project. Dit eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken valt vrij zodra het object wordt opgeleverd omdat het object dan zelf als zekerheid gaat dienen.

BAM heeft aangegeven dat zij wil meedingen naar de grotere projecten in Europa en dat zij daartoe eigenlijk net te klein was. BAM heeft ervoor gekozen om deze aanvulling op het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken middels een claimemissie op te halen. Zij doet dat om de bestaande aandeelhouders de gelegenheid te geven om hun belang in de onderneming op peil te houden. Je zou kunnen zeggen dat BAM de aandeelhouders vraagt om (een deel van) het dividend van de afgelopen jaren terug in de onderneming te stoppen omdat zij denkt dat de onderneming daardoor harder kan groeien. Uiteraard wordt het risico dat de aandeelhouder in de onderneming loopt groter en zal het nieuwe vermogen ook gebruikt kunnen worden door banken om terugbetaling van leningen te eisen, maar dit even ter zijde.

Bij een claimemissie ontvangen de bestaande aandeelhouders eerst een recht, de claim. Met dit recht kunnen zij vervolgens nieuwe aandelen in een vooraf vastgestelde verhouding en tegen een vooraf vastgestelde koers aankopen. Die koers is veel lager dan de oude koers waardoor een korting ontstaat die de rechten een waarde geeft.

Voorwaarden claimemissie

In het geval van BAM kreeg een aandeelhouder het recht om tegen inlevering van 7 claims 5 nieuwe aandelen te kopen tegen een koers van € 2,58. Voor elke 70 aandelen die een aandeelhouder in bezit had op het moment van uitkering van de claim mocht de aandeelhouder dus 50 aandelen kopen maar daar moest dan wel € 129 voor gestort worden. De slotkoers van het aandeel BAM Holding op de laatste dag vóór de uitkering van de claim bedroeg € 5,18. Men kan dan uitrekenen dat de waarde van de claim op dat moment ongeveer € 1,00 zou moeten bedragen.

Nu kan de belegger op twee manieren zijn belang in BAM Holding overeind houden. Hij kan de claims uitoefenen en tegen betaling van € 2,58 nieuwe aandelen bijkopen. Maar hij kan ook besluiten om de claims te verkopen en dan de aandelen, die hij nu niet meer via de claims kan kopen, tegen een liefst lagere koers in de markt te kopen. Dat deze laatste strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken vaak lonend kan zijn vindt zijn oorsprong in de manier waarop de koersvorming plaatsvindt van een aandeel dat een dergelijke (verhoudingsgewijs zware) claimemissie uitvoert.

Wanneer de claimemissie wordt aangekondigd duikelt de koers veelal fors omlaag. Beleggers verkopen aandelen in de verwachting dat zij de aandelen tegen een lagere koers na de claimemissie kunnen verkopen. Ook schrikken beleggers vaak van claimemissies omdat zij bang zijn voor een sterke verwatering van de winst per aandeel van het betreffende bedrijf. Zij gaan er dan vanuit dat de claimemissie per saldo niet tot meer winst leidt. Na de initiële reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ontstaat een fase waarin de markt tot rust komt. In deze fase gaan de begeleidende banken een rol spelen in de koersvorming van het aandeel. Zij garanderen doorgaans de emissie en willen zo weinig mogelijk risico lopen. Zij zullen daarom, vooruitlopend op het al dan niet slagen van de emissie, trachten hun risico te “hedgen” door bijvoorbeeld alvast vooruit aandelen te verkopen die zij dan via de claimemissie weer terug moeten kopen. Zodra de claims worden uitgekeerd krijgt de belegger doorgaans een aantal dagen (in dit geval 10) om de claims via de beurs te verkopen mocht hij besluiten om niet aan de emissie mee te doen. Veel beleggers laten dit door hun bank doen, een actie die op de laatste dag van handel van de claims plaatsvindt. De garanderende banken zijn verplicht om de claims over te nemen en zo het slagen van de emissie te garanderen.

Daarna worden de claims uitgeoefend en komt er een flink aantal nieuwe aandelen in de markt. Ook in deze fase zullen de garanderende banken enige tijd trachten om de markt te stabiliseren om zo hun eigen posities weer te kunnen verkopen of juist terug te kopen wat zij aanvankelijk teveel verkocht hebben. Meestal leidt dit tot extra aanbod in de dagen ná de feitelijke uitoefening van de claims en dus tot een wat lagere koers voor de aandelen zelf. En precies dan bestaat de gelegenheid om de nieuwe aandelen te kopen tegen een koers die per saldo lager uitvalt dan wanneer de belegger zou hebben besloten om de aandelen via de claims te kopen.

Wij hebben de claims per saldo verkocht voor € 1,22 per stuk. Bij die opbrengst zouden de aandelen voor minder dan € 4,23 per aandeel moeten worden teruggekocht in de markt om per saldo en inclusief de transactiekosten beter uit te zijn. Wij hebben de aandelen gisteren teruggekocht voor circa € 4,04 per stuk en zo in feite een korting van 5% op de aandelen weten te krijgen.

Geïnteresseerd? Mail of bel even.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
Den Haag, 30 juni 2010

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in deze aandelen en claims en de besproken transacties daadwerkelijk uitgevoerd. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in deze aandelen belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Beleggen in aandelen vertegenwoordigt een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.