Hoedt u voor de bear trap!

Koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (9 april 2023) 759,84

Onze conclusies:

Korte termijn: onbeslist

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er treden steeds meer discrepanties op tussen de diverse beursindices die wij volgen. De Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken ziet er ronduit beroerd uit. Deze index, waarin vooral veel kleinere Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen ligt vlak boven een belangrijke steunlijn en het lijkt nu nog slechts een kwestie van tijd alvorens er hier een verkoopsignaal wordt gegeven. Een analist wist onlangs te melden dat al 20% van de ondernemingen in deze index de status van “Zombie-bedrijf” hebben, bedrijven die in feite op papier al failliet zijn, maar slechts nog door goedkoop krediet overeind worden gehouden. Hier lijkt, met een Amerikaanse recessie voor de deur, de tijd rijp voor een flinke opschoonbeurt. Daar staat dan de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken tegenover, die opnieuw de weg omhoog wist te vinden. Maar ook al is het beeld hier op korte termijn positiever, op iets langere termijn is ook in deze index weinig ruimte voor een nieuwe bullmarkt te vinden. Het hele beeld oogt in technische zin alsof markten zich in de laatste fase van een bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken bevinden. En er komen steeds meer signalen, dat het in diverse sectoren van de economie faliekant mis aan het gaan is. Natuurlijk, het Westen investeert massaal in wapens. Machinebouwers, semiconductorbedrijven, zelfs auto- en vrachtwagenbedrijven hebben het allemaal druk. Maar in veel Westerse economieën is de bouw krakend tot stilstand aan het komen. De kredietverlening vanuit bancaire kant aan consumenten en bedrijven is bijna stilgevallen, het aantal nieuwe vacatures neemt af en ga zo maar verder. Heel veel signalen wijzen op slecht economisch weer in de tweede helft van dit jaar. Nergens was er afgelopen week sprake van uitbraken omhoog, ook al waren beurzen per saldo wel positief. Het dividendseizoen barst komende week los, dat zal voor nog wat mooi beursweer kunnen zorgen, maar de maand mei nadert, en dat na een periode van duidelijke rallies, het wordt dus oppassen geblazen.

Dat beursindices overigens nog opliepen afgelopen week zit hem vooral in een flink herstel in de banken- en verzekeraars. Want de meeste andere sectoren lieten al dalingen zien. De breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt is daarmee dun geworden. Opnieuw een, nu technisch, veeg teken.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Het gaat er nu om spannen. In de figuur is een dalende zwarte trendlijn te zien (bij 772), een oplopende blauwe trendlijn (nadert 735) en een klein paars trendlijntje dat ook oploopt en dat nu vlak onder de huidige koers ligt. Ondertussen dalen alle indicatoren in de daggrafiek, behalve de bovenste MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken, die een langere termijn representeert en nog profiteert van de kracht van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van de voorbije twee weken. In de (hier niet getoonde) weekgrafieken divergeren de meeste indicatoren negatief al lopen ze daar nog wel op en kan deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dus nog worden beëindigd. Daartoe moet de index op korte termijn (in de komende weken) door 772 heen breken. Veel kans geven wij dit scenario niet, maar het is nog mogelijk, juist omdat geen van de twee belangrijke grenzen (772 en 735) al gebroken zijn. En zelfs als 772 wel gebroken wordt is er nog altijd weinig ruimte voor een krachtig vervolg. Komende week wordt een week van afwachten, niet vreemd in een week waarin veel beurzen niet de hele week open zijn.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Sinds september 2022 zijn de obligatiemarkten in een min of meer zijwaarts correctiepatroon terechtgekomen. In de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken is het kanaal ligt dalend, in de Amerikaanse 10-jaars Treasury Index is dat kanaal ligt oplopend. Maar beide patronen zijn correctiepatronen op de voorgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en die is dalend. Dat betekent, dat de huidige windstilte op de obligatiemarkten er een van schijnbare rust is. De kans, dat binnen afzienbare tijd de rente weer gaat stijgen op de kapitaalmarkten wordt nu met de dag groter. Het is uiterst gevaarlijk om nu al obligaties te willen aanschaffen. Beter is het om overtollige liquiditeiten vooralsnog in kortlopende staatsobligaties te beleggen, 6 maanden verder (tot net voorbij oktober). Dat brengt meer rente op dan spaargeld en levert ook nog eens een beperkter risico als u daarbij de Nederlandse of Duitse staat neemt.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ heeft opnieuw een slechte week achter de rug en bivakkeert nu precies op de steunlijn van 0,91 ten opzichte van de €. De kans dat deze steun het gaat houden is erg klein. Er zijn meerdere analisten die in de afgelopen dagen commentaar hebben gegeven op de $-koers en hun verwachtingen daaromtrent hebben neergeschreven. De meningen lopen uiteen van een snel sterker wordende $ tot een flink verder verzwakkende. Allemaal gaan ze daarbij uit van de renteverwachtingen. Hoe negatiever men is over de renteontwikkeling in Europa, des te zwakker zal de $ zijn. Ook het vooruitzicht op een stevige recessie in de VS, met een daarop in de VS weer dalende rente, draagt bij aan het zwakkere beeld. Analisten die de kracht van de $ propageren hebben het dan over een milde recessie en over de $ als vluchthaven. Maar het is heel logisch, dat op dit soort cruciale steunpunten vel tegenstrijdige meningen zichtbaar worden. Het is juist de elkaar in evenwicht houdende bulls en bears die een steunpunt zijn geldigheid geven. Maar een van de twee zal dit gevecht winnen. En het technische beeld favoriseert de bears. Bij een doorbraak van 0,91 is het volgende doel 0,845, ruim 6 cent lager!

De Brent Olie prijs

Noch is er geen sprake van een doorbraak omhoog. Voor Brent moet de prijs per van daarvoor boven US$88,5 uitstijgen, maar in OPEC-olie is wel sprake van een ontwikkeling die in een bodempatroon kan uitmonden. Wij gaan er vanuit, dat de olieprijzen nog wel even heen en weer zullen bewegen binnen de al maanden lang bestaande grenzen van een flinke lange termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar ontegenzeggelijk begint zich een patroon te ontwikkelen, van waaruit een nieuwe flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de olieprijzen kan gaan aftekenen. Toch moet men voorzichtig zijn, want een recessie in de VS lijkt bijna onafwendbaar en dan zou het vreemd zijn als olieprijzen in die fase aan een stevige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken beginnen. Heb dus geduld.

De prijs van een troy ounce Goud

Dat er van onzekere tijden sprake is blijkt ook uit de ontwikkeling van de prijs van een troy ounce goud. Een goede week, zowel in $ als in €. Twee weken geleden ging het iets te hard, met een dojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken als resultaat die een omkeer kan duiden, of minstens een adempauze aankondigt. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van afgelopen week heeft in € daaraan niets veranderd, maar in $’s wel, want daar is weer een hoger punt bereikt. De steun voor een troy ounce goud ligt nu op US$1.915, de top uit 2022 (vlak onder US$2.070) is de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en die zal wel op korte termijn bereikt gaan worden.

Strategie

In de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken van afgelopen week hebben wij onze zorgen geuit over een in potentie zeer gevaarlijke bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trap. Als dit najaar signalen van een Amerikaanse recessie onweerlegbaar worden, dan kan mei wel eens een belangrijk exit-punt worden (“sell in May and go away”). Ondertussen staat wel het dividendseizoen voor de deur en dit jaar gaat er vel dividend uitgekeerd worden. Veelal worden dividenden daarna ingelopen, dus het dilemma is om niet te vroeg te verkopen, maar wel op het vinkentouw te blijven zitten.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 1 mei 2023 verschijnen.

Den Haag, 9 april 2023
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en s

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.