Jaargang 19 Nummer 6 (3 juni 2013)

Het is nog steeds niet duidelijk of de markt op een keerpunt is gekomen. De indicaties hiervoor stapelen zich op maar er is nog altijd geen duidelijk bewijs dat het voorlopig gedaan zou zijn met het maken van alsmaar hogere toppen. Op de korte termijn ziet men een beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maar de weekgrafieken zijn intussen aan het dalen geslagen. Dit laatste houdt in dat de mogelijkheden naar boven zeer beperkt zijn geworden. Grootse dingen mag men voorlopig niet meer verwachten. Een nieuwe stijging, die er, gezien de niet-negatieve daggrafieken, nog steeds in zit, zal geen grote kracht meer hebben.

Onze verwachtingen


Korte termijn

reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn

negatief

Lange termijn

positief maar overbought

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

Toch is de onderstroom niet erg negatief. In Amerika is er een groot verschil ontstaan tussen de NYSE en de NASDAQNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. De eerste laat een dramatische stijging zien van de NewLows, maar dat wordt geweten aan de druk uit de verkoop van obligatiefondsen en dat zou nou net weer eens positief kunnen zijn voor de aandelenmarkten. Wij houden het erop, dat men van iedere stijging gebruik moet maken om de portefeuille te verkleinen. Men kan uiteraard ook gebruik maken van puts en turboachtige derivaten maar dat is duur.

De Vladeracken Index

TB-20130603-VL-Index-fig1

U ziet hem in figuur 1. Het is een grafiek op dagbasis. Het is een index  gebaseerd op het aantal aandelen in ons universum waarvan de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken naar  onze eigen kwantitatieve maatstaven positief is. Hij is laag gekomen. Er  zijn dus op dit moment maar weinig aandelen waarvan de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken door ons  positief genoemd wordt. Maar hij is nog niet oversold. De indicator werkt contrair. De lage stand impliceert dat er een stijging zal ontstaan, die uitmondt in een stijging van de algemene beursindexen. Het feit echter dat het gemiddelde (de getrokken lijn) nog niet erg laag ligt duidt erop dat de stijging, die voor de deur staat slechts van beperkte omvang zal zijn en daarna gevolgd wordt door een diepere daling. De verwachte stijging hoeft bovendien niet te betekenen, dat die tot een nieuwe top, dat wil voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een koers boven de 374, zal leiden. De RSI die daaronder staat zegt hetzelfde. Hij kondigde de daling aan, omdat hij de top niet meer bevestigde. Als een koersstijging gepaard gaat aan een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in onze Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken, zal een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich aandienen. Deze uitleg sluit wonderwel aan bij een mogelijke interpretatie van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

In figuur 2 is de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen. De pijltjes wijzen op het verkoopsignaal dat wij kregen en aan u lieten TB-20130603-AEX-dag-fig2zien in onze blog van vorige week. Overigens laten wij in figuur 2 niet het handelssysteem zien waarover wij het vorige maand en ook vorige week hadden. U ziet wel een standaard Keltnerchannel (groene lijnen met in het midden een zwarte lijn). Deze zwarte lijn fungeert vaak als steun en omkeerniveau. Er is in de afgelopen week een Tweezer Bottom ontstaan en een dergelijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken duidt erop, dat de daling van zeer beperkte invloed zal zijn. Deze Tweezer Bottom valt samen met de middenlijn van het Keltnerchannel. Dubbele steun dus zou men kunnen stellen. Maar er is ook een negatief gegeven te zien in deze dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken. De theorie stelt als de twee Tweezer bodems samen een eigen candlepatroon vormen, dan zal dit patroon overheersen. En u kunt zien dat beide bodems samen een bearish engulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken vormen, een negatief patroon. De daling zou dus nog niet gedaan zijn. Iets verderop ligt opnieuw steun, bij de onderzijde van het kanaal rond 355. Aldaar ligt ook de steun van de vorige top en er ligt de steun van het MA50. De Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur laat zien dat de overboughtsituatie is opgeheven. Maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die gevormd werd toen de laatste top gezet werd, is niet opgeheven. Maandag zou de steun van de Tweezer Bottom bevestigd moeten worden door een hogere koers. Dit zou geholpen kunnen worden door de overige indicatoren, die nog steeds positief divergeren. Ook het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken ondersteunt een verdere daling niet. Als de koers maandag daalt zien wij deze verder zakken tot aan de steun rond 355. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die u tussen de koersen en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ziet (en die nu ook nog daalt), zal een koopsignaal moeten geven als de koersdaling een einde vindt op het niveau van 355. Als dat niet gebeurt zal de daling zich verder doorzetten.

De AEX Index op weekbasis

In figuur 3 ziet u de ontwikkeling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken was eerder uitgebroken uit een gelijkbenigeTB-20130603-AEX-week-fig3 driehoek. Als reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is hij nu aan het dalen en hij zou kunnen zakken tot aan de bovenste lijn van de driehoek. Als het daar bij blijft kunnen we deze daling betitelen als een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Zoiets is heel normaal en past in onze aanname van enkele weken geleden dat we te maken gaan krijgen met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (nu dus aan de gang) die van beperkte omvang zal zijn. Een verdere daling zou de index brengen op het MA30, dat op dit moment ligt op 347. Als dit scenario zich zou ontvouwen is er dus niets aan de hand. Maar onder in de figuur ziet u de Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken Deze heeft de daling ingezet. En dat gebeurt niet alleen bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar u ziet de inzet van een daling overal op bijna alle markten. Als het hoger gelegen time frame (de weekgrafiek dus) aan het dalen is, wordt iedere stijging van het onderliggende timeframe (in dit geval de daggrafiek) beperkt in omvang. De daling van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken loopt dus vooruit op een grotere daling van de index, maar hij sluit een korte termijn beperkte stijging van dezelfde index niet uit. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de driehoek heeft de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken niet opgeheven en dat pleit voor een verdere daling, maar ook dat wijst een tijdelijke stijging niet af.

De DJIA op maandbasis

TB-20130603-DJIA-mnd-fig4In figuur 4 vindt u de koersen van de Dow Jones Industrial Index, maar zij zijn op maandbasis. De maand mei eindigde met een witte candle. Het was de vijfde op een rij, hetgeen veel is naar niet overmatig veel. De koers bereikte bijna de bovenzijde van het oplopende kanaal en ook bijna de bovenkant van het Keltnerchannel. De Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert positief ten opzichte van de voorgaande top. Wel is het zo dat de markt overbought lijkt te geraken. In totaal ziet u een positief beeld dat (nog) geen grote problemen voorspelt.

Conclusie

De grafieken geven geen erg duidelijk beeld. De kans is aanwezig dat wij nog een (kleine) opgang gaan zien, maar daarna of misschien wel onmiddellijk zal er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken optreden, die de vorm van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een wat grotere orde kan gaan aannemen. Dat de beurs een beetje op zijn tanden aan het lopen is, is wel duidelijk. Wij zijn dus van mening dat het goed is de exposure op de aandelenmarkt te verminderen. Elke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, als die al komt, is een kans om winsten te verzilveren door aandelenbelangen te verminderen en calls te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken.

De Rente

TB-20130603-Rente-fig5Een forse explosie bracht het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsobligaties op de weerstandlijn van 1,83%. Er is nu enige rust te verwachten. Er moeten krachten verzameld worden. Maar echt belangrijk blijft de grens van 1,94%. Zolang de rente daar niet doorheen is gestegen is een hernieuwde daling altijd mogelijk maar wij achten de kans het grootste dat 1,94% gebroken gaat worden met een flinke verdere stijging tot gevolg.
Blijkbaar is het aanbod in Amerika van beleggers in obligatiefondsen groot aan het worden. De berichten over de plannen van Bernanke over zijn liquiditeitssteun worden serieus genomen. In Nederland gaat een hele andere speler de markt betreden. Het plan van Duitse banken om in Nederland met een lage hypotheekrente te komen, zal de kopersmarkt van huizen stimuleren. Het is ook schitterend, dat er meer concurrentie komt in een markt, die volledig verlamd aan het geraken is. Ook pogingen om huisuitzetting aan banden te leggen passen in een verbetering van het woningklimaat. Waarbij het al jaren een schande is dat de banken eigenaren van hun woning mogen beroven terwijl ze zelf (mede door dezelfde bewoners) nog maar onlangs van de ondergang werden gered. Het Euribor tarief blijft op het lage niveau liggen hetgeen ook een teken is van de onwil van de banken om hun maatschappelijke taak op zich te nemen.

De US$ versus de €

De MA10 en de MA40 hebben nog steun gegeven, evenals de oplopende kortere termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Figuur 6 laat het duidelijk zien. TB-20130603-US$-fig6De Dollar is weer wat terrein aan het verliezen, maar dat neemt niet weg dat hij zich op de grote weg naar boven bevindt. Er is nog steeds duidelijk sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het wachten is daarmee nog altijd op de doorbraak door het 78,0 niveau. Maar heel sterk is het beeld niet.

De prijs van een vat Brentolie

TB-20130603-Olie-fig7Ook de prijs van een vat Brentolie heeft problemen ondervonden van een weerstandniveau. Maar hier liggen de kaarten wel anders. Het wachten is op een doorbraak naar beneden en deze lijkt er wel aan te komen als men de signalen moet geloven, die door de indicatoren worden afgegeven (zie hiervoor figuur 7). De OPEC wacht op een herstel van de olieprijs door het vele reizen in de vakantiemaanden. Wij zien een prijs onder de US$99 als een veel waarschijnlijker scenario.

Het Goud

In figuur 8 is geen enkele reden te vinden, waaruit men zou kunnen opmaken, dat het gedaan is met de zwakte van het goud. Dat TB-20130603-Goud-fig8wil niet zeggen dat er niet iets kan gebeuren, maar dat iets kan aan de onderkant en aan de bovenkant van het gelijkbenige driehoekje geschieden. De kans dat er een doorbraak aan de onderzijde zal plaats vinden is het grootst, want een doorbraak aan de bovenzijde moet de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het MA10 slechten en ook met de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken afrekenen.

Beleggen bij Vladeracken

De maand mei was een buitengewoon goede maand voor de portefeuilles die door ons worden beheerd. Met kop en schouders steekt de Wereld Selector boven de systemen uit. Dat heeft met een paar zeer succesvolle beleggingen te maken. Er is in deze portefeuille medio 2012 in het Deense Genmab belegd en, ruim een maand geleden in het eveneens Deense Vesta Wind Systems. Daarnaast werd begin dit jaar een positie in Safilo opgenomen. Genmab is inmiddels verdrievoudigd, Safilo bijna verdubbeld (de aandelen werden afgelopen week verkocht) en Vesta is hard op weg om ook een verdubbeling te laten zien (+71% inmiddels). Dit is uitzonderlijk en zal niet elk jaar opnieuw voorkomen, maar heeft in mei wel tot een extra stijging van 20% van deze portefeuille geleid. Maar de aandelenkoersen gingen in het algemeen omhoog en daar hebben vrijwel alle portefeuilles van geprofiteerd. Vrijwel alle, want de koersdalingen van de laatste week van mei hebben het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken bij de Fund Selector juist negatief beïnvloedt. Daar zijn wij echter inmiddels door de verkoop van drie posities nog maar voor 70% belegd, hetgeen het risico in deze portefeuille drastisch heeft verminderd. Met name vastgoedaandelen hebben afgelopen week flinke klappen opgelopen en in Fund Selector hebben wij daar twee posities in. Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de overige posities kon deze klappen opvangen, maar er bleef daardoor per saldo geen winst over. Overal is inmiddels weer een hoeveelheid liquiditeiten opgebouwd en wij verwachten dat dit verkoopproces nog wel even aan zal houden. Voor de komende weken / maanden verwachten wij op zijn best een pas op de plaats in onze portefeuilles, maar dat is slechts een tijdelijke adempauze. Wij blijven er van overtuigd dat 2013 een mooi beleggingsjaar zal blijken te zijn geweest.
Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.devermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave de onderwerpen gegroepeerd vindt met een koppeling naar het meest recente artikel van elk onderwerp.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 31-5*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

2,2 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

3,3 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

-/- 0,5 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

-/- 1,4 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

11,9 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

45,3 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

6,0 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

5,1 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze Vladeracken-website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties”.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 1 juli 2013.

Den Haag, 3 juni 2013
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.