Jaargang 19 Nummer 3 (4 maart 2013)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Als het Italië niet is dan zal het Amerika wel zijn. Maar duurde de teleurstelling over de verkiezingsresultaten in Italië nog een dag, dan waren de negatieve reacties in Amerika over het ingaan van het bezuinigingsprogramma al na een halve dag verdwenen. De uitspraken van Bernanke dat de liquiditeitspomp in werking zou blijven (waar Draghi zich bij aansloot) zullen hier ongetwijfeld debet aan zijn geweest. Men moet niet vergeten dat de verplichte besparingen in de Verenigde Staten rondom US$85 miljard op jaarbasis bedragen. De liquiditeitsbijdrage van de FED ligt op een zelfde bedrag maar dan per maand. De negatieve invloed van de bezuinigingen zal dus beperkt zijn, maar twee zwaarden blijven boven de markt hangen.

Onze verwachtingen


Korte termijn

positief

Middellange termijn

(nog) negatief

Lange termijn

toppend (VS)

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

Eerst is er de budgetplafonnering, die snel op de markten afkomt en daarnaast zal vandaag of morgen de geldpomp toch een keertje stilgezet   worden.En vooral dit laatste zal een negatieve invloed op de aandelenmarkten uitoefenen. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken loopt op dit alles vooruit. De   korte termijn ziet er nog best goed uit. Maar de middellange termijn en ook de lange termijn blijven in mineur of zijn op zijn best gezegd zeer   verdeeld. Hieronder kunt u het zien.

TB-20130304-AEX-Dag-Fig-1TB-20130304-DJIA-Dag-NH-Fig-2

Het sentiment

In figuur 1 laten wij u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis zien met daaronder een Advance/Decline-lijn en een studie van de Call/Put Ratio (CPR). De AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalt sinds 30 januari van dit jaar. Op weg naar beneden werd het doel van 335 gehaald, waarna een opleving volgde. Het nieuws uit Italië zorgde daarna voor een nieuwe val, die de koers voor één dag onder het niveau van 335 bracht, maar daarna ging het weer omhoog. Een mooier bodempatroon kunt u zich eigenlijk niet indenken. Terwijl de koersen een nieuw dieptepunt zetten, doet de AD-lijn dit niet. En ook de CPR blijft boven zijn vorige dieptepunt. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken  Analyse daaronder toont hetzelfde beeld. En het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken (dat wij niet laten zien) is in de periode dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde, sterk achtergebleven. Alles wat men uit de technische kast kan halen zegt dus dat men het niet eens is met de daling. Er is maar één conclusie mogelijk. De korte termijn (in Europa) wil omhoog.

In figuur 2 laten wij u heel iets anders zien. Het zijn de NewHighs en de NewLows van de Dow Jones Industrial Index. De NewHighs dalen en de NewLows stijgen terwijl de index een nieuwe High neerzet. Hoe mooi de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken in Amsterdam eruit ziet zo zwak ziet deze in New York eruit. Ongetwijfeld hangt dit samen met het feit dat New York vlak voor zijn All-Time-High ligt en alleen nog maar een consoliderende beweging heeft gezien, terwijl Amsterdam al een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken achter de rug heeft. Beide grafieken hoeven niet met elkaar in tegenspraak te zijn in zoverre, dat de invloed van de NewHighs/NewLows zich meestal op iets langere termijn doet gevoelen. In feite is de markt dan nog steeds positief gestemd, maar het aantal aandelen dat in de euforie meedoet vermindert langzamerhand. Dit proces duurt meetal langer, dan de periode die wij tot nu gezien hebben. Bovendien stijgt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog steeds. Men moet zich dus afvragen wat de iets langere termijn zegt. Maar eerst willen wij u nog een ander beeld laten zien, dat wijst op het feit dat de markt in Nederland nog zeer labiel is.

Een handelssysteem

Alle technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken is erop gericht om de juiste momenten te kunnen herkennen, waarop in- of uitgestapt moet worden. Een handelssysteem gebaseerd op de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken is dus bij uitstek geschikt om te laten zien waar de markt is. In de januari-aflevering van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken lieten wij u een  TB-20130304-AEX-Keltner-Fig-3handelssysteem (een volgsysteem) zien, waaruit bleek dat de korte termijn nog steeds positief was. U vindt dit systeem in  figuur 3. Inmiddels is daar een verandering in gekomen, want op 21 februari kruisten de beide TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken-lijnen zich, hetgeen  een verkoopsignaal inhoudt. Een volgsysteem is in principe altijd laat, want het geeft pas signalen als de feiten reeds passé zijn.  Men probeert dus altijd waarschuwingssignalen in te bouwen. Dit zijn signalen, die veel eerder verschijnen, maar per  definitie veel vaker valse adviezen produceren. Op 30 januari bevestigde de CCI de toen neergezette top niet meer. Dit was een  vroeg (maar mooi) exitsignaal. Toen de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken zijn doorbraak realiseerde begon de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onderaan in figuur 3 al te  divergeren en sindsdien zet deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zich voort. En nu ligt de korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken boven de onderste grens en boven de  lange Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit houdt een koopsignaal in. Het is prematuur en gevaarlijk, maar het is er wel. Voor de ondernemende  belegger was hier een kans om op een dieptepunt in te stappen, maar voor de minder op risico gerichte belegger is er een  waarschuwingssignaal dat duidt op een mogelijke stijging van de markt en hiermede bevestigt het datgene wat wij schreven  hierboven uitgaande van de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken indicatoren. En onze conclusie staat daarmede vast. Wij zien de markt in de komende tijd stijgen. Het zal u interesseren te weten dat een gelijkaardig systeem voor de S&P500 nog steeds positief is.

De Dow Jones Industrials op weekbasis

In figuur 4 ziet u de op dit moment meest positieve weekgrafiek. Het is de grafiek van de Dow Jones Industrial Index. De DJIA zit duidelijk in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Afgelopen week werd een nieuwe top gezet. Deze top werd niet bevestigd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalde reeds. Ook brak de korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken door de lange en daar is ook sprake van een daling. De conclusie is dat de week in de Verenigde Staten bezig is met het bereiken van een voorlopig hoogtepunt. Een draai naar beneden hoeft niet onmiddellijk te volgen, maar op de afzienbare tijd zal er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken optreden. Dit is niet zo verwonderlijk als men weet dat de DJIA nog slechts 100 punten verwijderd is van zijn All-Time-High (14.198 en 14.089) In dergelijke gevallen komt het vaak voor dat er een doorbraak volgt die onmiddellijk daarna tenietgedaan wordt, waarna zich een bezinningsperiode inzet. Wij nemen aan dat dit ook dit maal zal gebeuren, maar hieruit vloeit wel voort, gezien de dominante positie van New York, dat de Europese beurzen ook een veer kunnen gaan laten. Zoals wij reeds eerder lieten zien in deze maandelijkse brief zijn de weekgrafieken in Europa al langere tijd aan het dalen. Er zit nog voldoende ruimte in om de daling nog enige tijd voort te zetten. Na een kortere periode van opleving in Europa zou dus de daling zich voort kunnen zetten. Met dien verstande dat de daling al zover gevorderd is dat men niet al te pessimistisch hoeft te zijn over de rest van het jaar.

De DJIA op maandbasis

TB-20130304-DJIA-Maand-Fig-5

Men ziet in figuur 5 waarin de Dow Jones Industrial Index op maandbasis is opgenomen, dat de langere termijn nog steeds een opgaande lijn vertoont. Ware het niet dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief divergeert dan zou men kunnen denken dat de bomen tot in de hemel gaan groeien. Maar dat zal niet gebeuren. Duidelijk is te zien dat de DJIA aan de top van een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zit. Een terugval tot 12.500 is het minste wat u op termijn kunt verwachten. Maar als de DJIA daaronder komt dan is er zelfs een doel van om en nabij 10.000 te berekenen. In Europa zijn de maandgrafieken reeds gedraaid.

Conclusie

Alles wijst erop dat er nog een stijging van de koersen zal volgen. Maar vooralsnog lijkt het ons niet waarschijnlijk dat de stand van 375 (het doel in Nederland) voor de AEX al voor de zomer bereikt zal worden. Eerder ziet het ernaar uit dat er zwaarder weer gaat komen, maar de daling die wij op middellange termijn voorzien lijkt behapbaar. Wel zien wij de DJIA nog dit jaar door zijn All-Time-High breken

De Rente

 

De berichten van de FED (en de bevestiging door Draghi), dat de liquiditeitverruimende politiek zal worden doorgezet, lijkt de  TB-20130304-Rente-Fig-6korte termijn gevolgen van het Sequester in Amerika te overtreffen.
Op langere termijn zal er natuurlijk sprake zijn van negatieve invloed maar alles zal afhangen van de onderhandelingen over het  budget en over het schuldenplafond in de komende maanden. De rente (wij hanteren het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige  Nederlandse Staatsleningen) ondervond van deze uitspraken de onmiddellijke invloed. Er verscheen een Bearisch Engulfing  in de vorm van een zwarte Belt Hold in de grafiek (zie figuur 6). Dit is allemaal negatief en een verdere daling van de rente  wordt daarmede aangekondigd. Deze daling is geheel in overeenstemming met wat u ziet in figuur 6 en ook met wat u kunt zien  in de maandgrafiek (wij tonen die niet). Het betreft hier een tijdelijke daling, die wat ons betreft onderdeel is van een proces van  bodemvorming. Op iets langere termijn zal de stijging van de rente hervat worden. Het voordeel is dat u tijd krijgt om uw  langlopende obligaties tegen mooie prijzen te verkopen. Er is voldoende vervangend (kortlopend) papier beschikbaar voor  herbelegging.

De US$ versus de €

TB-20130304-US$-Fig-7

Inmiddels is de dollar van een dieptepunt op 72,9 nu aangekomen op een slotkoers afgelopen vrijdag van 76,8. Deze stijging is zoals u in figuur 7 kunt zien nog niet afgelopen. Een eerste echte weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken vindt u op 79,2 (met net daaronder nog de oplopende lange termijn weerstandslijn die nu rond 78 ligt). Uiteraard zal dit niveau niet zonder slag of stoot genomen worden, maar u mag er wel van uitgaan dat dit bereikt zal worden.

De prijs van een vat Brentolie

TB-20130304-Brent-Fig-8

 

Het is de prijs van een vat Brentolie dus niet gelukt om aan de bovenzijde van de congestiezone uit te breken (zie figuur 8). De weg omlaag werd ingeslagen na een vergeefse poging om tot een hogere prijs te komen. Een prijs van US$105 ligt nu voor het grijpen, maar gezien de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, nu aan de onderzijde meer aannemelijk. Het wordt wat aangenamer aan de benzinepomp.

Het Goud

Er is niets vrolijks te melden als men naar figuur 9 kijkt. De prijs van een troy ounce Goud staat hierin afgebeeld op weekbasis.  TB-20130304-Goud-Fig-9Hij is dalende en zo doet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. En deze laatste divergeert ook nog eens negatief. De steun rondom  US$1.525 zal wel gehaald worden. Alsdan moet bekeken worden welke richting daarna zal worden ingeslagen. Het maandbeeld  geeft geen overdreven hoop dat het met een prijs van US$1.525 gedaan zal zijn.

Beleggen bij Vladeracken

Een recessie is zelden leuk, maar zij heeft voor beleggers wel steeds weer ook een helende werking. Incompetentie van het management van ondernemingen wordt juist in recessies bloot gelegd, doordat er geen ruimte is om de incompetentie onder het tafellaken te schuiven. En overtrokken verwachtingen worden ook juist in recessies weer rechtgetrokken. Het is alleen vervelend als dit soort taferelen voorkomen bij ondernemingen waarvan aandelen in de eigen portefeuilles zijn opgenomen. Afgelopen maand was het in Nederland weer eens raak. Accell, Akzo, Brunel, Exact, Fugro, Imtech, KPN, Ten Cate, Vopak en Wessanen, allemaal stelden zij de belegger teleur met flinke tot zeer forse koersdalingen tot gevolg. De incompetentie kwam bij Brunel en Imtech aan het licht, de rest kwam met tegenvallende cijfers en / of verwachtingen. En helaas zat Imtech bij die cliënten in de portefeuilles, waar de Prijs<Waarde Methode wordt gevolgd. De goede cijfers van Arcadis ten spijt zakte daarom het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de Prijs<Waarde Methode in het rood. Alle andere methodes hebben het prima gedaan, want hier waren er geen probleemgevallen in de portefeuilles, of waren wij op tijd uit de probleemgevallen (Akzo werd nog op een keurig niveau verkocht in de Amsterdam Selector), is het saldo liquiditeiten nog relatief hoog (in de Stamrecht portefeuilles en in de Amsterdam Selector) en / of stegen de koersen van de fondsen in portefeuille tegen de algemene verhoudingen op de beurs in keurig verder (Fund en Wereld Selector). Dit laatste sterkt ons in het vertrouwen dat wij hebben in de beursvooruitzichten. Wat ons betreft zal 2013 over de hele linie een mooi jaar voor beleggers (en dus ook voor onze cliënten) blijken te zijn.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken Vermogensbeheer

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 1-3*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

1,0 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

-/- 0,1 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

1,4 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

-/- 7,2 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

6,3 %

 

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

11,0 %

 

 

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

-/- 0,9 %

 

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

-/- 0,7 %

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties”.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.