Jaargang 19 Nummer 2 (4 februari 2013)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Het goede nieuws kwam van ING Bank. Zij zagen het vertrouwen van beleggers in de maand januari exploderen. Hun index steeg van 85 in december tot 103 in januari en dat betekent, dat er nu meer beleggers zijn, die vertrouwen hebben in de beurs, dan beleggers die het niet zo zeer zien zitten. Een dergelijke grote stijging is ongewoon. Het vertrouwen ligt nu op het niveau van anderhalf jaar geleden. Het slechte nieuws is dat dit verhoogde vertrouwen niet terug te vinden is in de sentimentindicatoren. U moet er van uitgaan dat de vele positieve beleggers, die de ING Index omhoog stuwden, vooralsnog teleurgesteld gaan worden, want het onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in de markt moet positief zijn wil de beurs zijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kunnen vervolgen. Op dit moment is dat niet het geval. Reeds twee weken geleden hieven wij het waarschuwende vingertje op dat de markt toe was aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken staat voor de deur maar de langere termijn ziet er nog steeds positief uit en derhalve concluderen wij dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken beperkt zal zijn.

Wij berekenen een daling van om en nabij 6%. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zou zich daarna kunnen hervatten om dan in het “slechte seizoen” ergens rond mei opnieuw een daling in te zetten. De tijd zal leren of onze analyse de goede is.

Het sentiment

Wij beginnen in figuur 1 met een Advance/Decline Studie. Deze daalt reeds sinds begin december 2012. De koersen van de AEX bleven sindsdien stijgen. Er is dus sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken sinds begin december. Een dergelijk verschijnsel deed zich ook voor begin 2012. Na ruim 2 maanden begonnen de koersen toen te dalen. Op dit moment is het ook circa twee maanden geleden dat de AD-studie begon te divergeren. De genoemde twee maanden zijn statistisch niet hard, maar van een negatief divergerende AD is het wel degelijk bewezen dat deze met grote mate van zekerheid een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de beurs inluidt. De indicator zegt in feite dat steeds minder aandelen meedoen aan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken wordt TB-20130204-AEX-Fig-1daarmee voortdurend ongezonder. Aan het begin van 2012 zag de maandgrafiek er allerbelabberdst uit. Dit is op dit moment niet het geval. Het is dus alleszins logisch  te concluderen dat de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet de vorm zal aannemen van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van het voorjaar van 2012. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in 2012 had een koersdaling in de AEX tengevolge van 56 punten (bijna 20%). Zoals u hieronder zult zien, berekenen wij het doel van de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op circa 20 punten hetgeen ongeveer 6% daling betekent. De AD in Amsterdam staat niet alleen met zijn waarschuwende signalen. De Call/Put Ratio divergeert ook negatief. Hij zette medio december 2012 een top, maar sindsdien is hij niet meer zo hoog gekomen en dat ondanks het feit dat de koersen sindsdien nog mooi zijn gestegen. En ook het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken in Amsterdam had duidelijk beter moeten zijn toen er onlangs een nieuwe top door de AEX werd gezet. Hetzelfde beeld ontwikkelt zich in andere markten. In Amerika, waar de beurzen minder aarzeling vertonen dan in Europa, zijn de NewHighs achtergebleven bij de laatste top in de koersen en de NewLows zijn toen niet meer gedaald. Ongetwijfeld wordt de aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in eerste instantie ingegeven door de nadering van de top van 2007 in de koersen (Amsterdam hoort hier niet bij maar Amsterdam ondergaat de invloed van andere, grotere beurzen). Wij laten u dit in nevenstaand staatje zien.

Een doorschrijding van de top uit 2007 behoeft kracht, zoals altijd het geval is wanneer belangrijke weerstandniveaus worden genaderd. Het is dus logisch dat er een terugval optreedt op zeer korte termijn, zodat de markt kracht kan verzamelen om de top uit 2007 te breken. De vraag kan gesteld worden of deze top wel gebroken zal worden. Het antwoord is, wat ons betreft, positief want het grotere timeframe (de maand) vertoont op dit moment geen enkele aarzeling. En er is nog een tweede statistische indicatie en die wordt gevormd door de januari barometers. Ze zijn allemaal positief en voorspellen een beursjaar dat hoger uitkomt dan het vorige. Deze oorspelling is op iets langere termijn en misschien minder hard, maar in principe mogen wij wel van deze positieve conclusie uitgaan.

De AEX Index op dagbasis

 

Ware het niet vanwege de forse divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken (zie figuur 2) van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, dan zou er geen enkele reden ziTB-20130204-AEX-Fig-2jn te veronderstellen dat de markt aan de vooravond van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken staat. Het koersbeeld is uitstekend, maar de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken waarschuwt voor onweer. Het stijgende kanaal (of wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken) is een figuur dat in principe aan de onderkant verlaten wordt. De eerste steun ligt dan op het MA20, daarna volgt een gebied rondom 340, waarin eerdere toppen steun zullen geven. De MA50 is het volgende steunniveau op 335 en een serie bodems zal rond 320 steun verlenen. Uit het stijgende kanaal valt een doel te berekenen van 335. Wij houden het er voorlopig op dat het het MA50 zal zijn van waaruit de volgende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zal vertrekken.

De DAX Index op weekbasis

 

In figuur 3 staat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken afgebeeld op weekbasis. Ook in deze grafiek is een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te TB-20130204-DAX-Fig-3herkennen. Het lijkt erop alsof deze figuur aan de bovenkant verlaten  is, maar dat is schijn. Alles pleit ervoor dat de DAX een top gezet heeft en dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken straks vals zal blijken te zijn. Allereerst is er de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die daalt en  negatief divergeert. Maar er is ook sprake van drie toppen achter elkaar die niet door hogere toppen in de indicatoren begeleid worden. George Lane was degene, die  vaststelde dat een dergelijk patroon topvorming betekent. Onderweg naar beneden komt de index de onderkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken tegen, het MA20 en het MA50 en daarna  het doel van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken dat rond 6.700 ligt. De DAX grafiek is op dit moment zeer representatief voor de Europese markten. De Amerikaanse markten zijn in hun  weekgrafieken nog niet zover, maar de ruimte die zij nog beschikbaar hebben is in de weekgrafieken al opgesoupeerd.

De S&P500 Index op maandbasis

TB-20130204-S&P500-Fig-4Ogenschijnlijk lijkt in deze grafiek hetzelfde te zien als in de weekgrafiek van de DAX, maar de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyse is nog niet gaan dalen. Men spreekt dan (nog) niet van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Een derde top is eveneens in ontwikkeling maar er is hier nog voldoende ruimte over, zodat wij veronderstellen, dat de daling in de S&P500 beperkt zal blijven en waarschijnlijk de onderkant van het oplopende kanaal als steun zal gebruiken. De DJIA Index is iets verder dan de S&P500 index. Hij toont ook nog steeds eens stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, zodat hiervoor dezelfde conclusie geldt.

De Rente

Na een bijzonder sterke week heeft het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse TB-20130204-Rente-Fig-5Staatsobligaties het weerstandniveau op 1,84% bereikt. Er gaat nu een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken volgen, zoals u uit de weekgrafiek in figuur 5 kunt aflezen. Het meest waarschijnlijke is dat de gap die afgelopen week ontstaan is, gesloten zal worden. Wij voorzien geen daling tot aan het steunniveau op 1,56%, maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ziet er niet sterk uit zodat wij deze mogelijkheid toch open houden. Pas wanneer de rente het weerstandniveau op 1,84% breekt kan men stellen dat het nu definitief gedaan is met de lage renteniveaus. Wij adviseren om van de komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gebruik te maken om langlopende obligaties te verkopen. Men dient ze om te zetten in kortlopend papier dat beter bestand is tegen een koersdaling, dan wel in papier met een variabele coupon die aan de langere rente is gekoppeld. De 3-maands Euribor heeft zijn dieptepunt, zo lijkt het, definitief achter zich gelaten.

US$ versus de €

TB-20130204-Dollar-Fig-6

En de dollar daalde vrolijk door. De steun op 74 bleek niet sterk genoeg te zijn. De dollar ligt nu op een volgend steunniveau op 73, zoals blijkt uit figuur 6, waarin u de maandcijfers ziet. In de week zowel als in de maand wordt er positief gedivergeerd, zodat wij aannemen, dat de sterke daling van de afgelopen tijd een uitschieter is, die op zijn minst moet worden gecorrigeerd. Zoals zo vaak is de slinger wat ver doorgeschoten, maar een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omhoog ligt op de loer. Het bedrijfsleven in Europa zal er blij mee zijn. Overigens moet u zich geen illusie maken over de langere termijn kracht van de $. Op langere termijn is de $ een relatief zwakke munt ten opzichte van de €. De recente bezuinigingsdrift in Europa heeft dat weer eens onderstreept. Waar de geldcreatie in Europa weer op haar retour is, zijn de Amerikanen nog lang niet toe aan het inkrimpen van het begrotingstekort. En dat betekent op termijn een sterkere €.

Op onze website www.vladeracken.nl hebben wij verschillende rubrieken ingericht die u kunnen helpen als naslagwerk:
1. Onder ABC vindt u een uitgebreid woordenboek van begrippen welke gebruikt worden in de financiële wereld en waarvan
er vele zijn die u min of meer regelmatig tegenkomt in onze publicaties;
2. Onder Productinformatie vindt u informatie (korte samenvattingen maar ook uitgebreidere achtergronden over producten die in onze analyses de revue zijn gepasseerd;
3. Onder Publicaties vindt u een reeks achtergrondartikelen over de acties die wij voor onze beleggers in vermogensbeheer nemen en genomen hebben, alsmede onze meest recente korte termijn beleggingsvisie.
Daarnaast wordt met ingang van 4 februari 2013 De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken ook op het web gepubliceerd.

De prijs van een vat Brentolie

 


Het ziet ernaar uit de prijs van een vat Brentolie op korte termijn zijn weg naar beneden weer gaat inslaan, want de daggrafiek is in overbought gebied aangekomen. Maar TB-20130204-Olie-Fig-7de week, die u in figuur 7 ziet afgebeeld, heeft nog alle ruimte om te gaan. Het is dus zeer wel mogelijk, dat we na een kortstondige daling opnieuw een opleving gaan zien. Dit zal alles te maken hebben met de verslechterende politieke omgeving en de dalende koers van de US$, want vanwege de olieproductie versus het oliegebruik hoeft de prijs nou niet zo omhoog. Wij zien in de weekgrafiek toch veel aanleiding te veronderstellen, dat het consolidatiekanaal op afzienbare tijd aan de bovenkant wordt verlaten. Ook al zal daar eerst nog een daling aan voorafgaan.

Het Goud

 

De juichkreten van vele commentatoren ten spijt lijkt de prijs van een troy ounce Goud nog TB-20130204-Goud-Fig-8geen aspiraties te voelen om zijn consolidatiekanaal te verlaten (zie figuur 8). De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zowel van de dag- als van de weekgrafieken zijn stijgend, maar de prijs van het goud lijkt nog geen behoefte te hebben aan een poging tot uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Op dit moment zijn het de beide langere termijn gemiddeldes, die steun (maar ook weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken) bieden. En bedenk ondertussen ook nog dat de $ zelf eveneens flink gedaald is, en dan zal het u niet verbazen, dat er aan goud momenteel weinig verdiend wordt en dus alleen kan dienen als veilige buffer. Voorlopig blijft het aanmodderen, zo ziet het er naar uit.

Beleggen bij Vladeracken

SNS Reaal mag dan in Nederland een probleem zijn, de aandelenbeurzen hebben tegenwoordig niet meer zoveel van doen met Nederland alleen. De economie vertoont sporen van een terugkerende groei, het vertrouwen in de € neemt weer toe, de problemen verschuiven weg van Europa en dat is allemaal goed nieuws voor risicodragende waarden zoals aandelen. En dus gaat het aloude principe, hoe meer risico des te meer rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, eindelijk weer op. In de Prijs<Waarde Methode liepen wij nog een achterstand op als gevolg van een positie in PostNL en de Fund Selector heeft nog last van het feit dat markten van asset aan het switchen zijn, maar beide systemen zullen de weg omhoog nu snel oppakken terwijl de andere modellen van Vladeracken allemaal al op koers liggen voor opnieuw een mooi jaar. Het zal wel weer met horten en stoten gaan, maar een goed begin is het halve werk. Januari heeft in ieder geval ons vertrouwen in de aandelenmarkten bevestigd.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken Vermogensbeheer

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties”.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 maart 2013.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.