Jaargang 19 nummer 8 (5 augustus 2013)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Het regent toppen. Zelfs de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken deed afgelopen vrijdag in dit verband van zich horen. Uitgaande van de koersen is er dus geen probleem. Alleen maar jammer dat we niet dieper in de aandelen zitten. Maar de buitenkant verbergt veel. Wij zullen in deze aflevering van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken meer aandacht besteden aan de onderliggende bewegingen op de beurs en daaruit, zoals u zult zien, zullen wij ook een heel andere conclusie trekken, die de euforie van de toppen onderuit haalt. Natuurlijk kunnen er wonderen gebeuren. Beter gaat u daar echter voor naar Lourdes, want op de beurs bestaan ze eigenlijk niet. De beurzen staan aan de vooravond van een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Het is nog de vooravond want zij zitten nog allemaal in hun up-trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Er is dus nog tijd om maatregelen te nemen, maar het staat vast als een huis dat er in de komende maanden tranen gehuild zullen worden door hen die hun maatregelen niet genomen hebben. Maak van de huidige positieve stemming gebruik om het aandelenbelang
in uw portefeuille te verminderen, af te dekken of te liquideren, waarbij geldt, dat er nog niemand arm is geworden van winst nemen.

Onze verwachtingen


Korte termijn

positief

Middellange termijn

positief

Lange termijn

negatief

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

De S&P500 Index op dagbasis

TB-20130805-S&P500-Fig-1In figuur 1 laten wij u de daggrafiek van een van de best presterende beurzen van dit moment zien. Het is de S&P500. Er werd een nieuwe top gezet op 1.709,68. De dag ervoor was de koers utgebroken uit een horizontaal kanaal, dat inzette halverwege juli. Daarmede werd de lethargie, die de beurs vervulde in de voorgaande veertien dagen, opgeheven en de weg kwam vrij voor verdere stijgingen. Tegelijkertijd kwam hij voor de tweede achtereenvolgende keer boven de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken te liggen. In positieve tijden komt het vaak voor dat een ligging boven dit kanaal lang wordt volgehouden, maar in dit geval is er geen bevestiging te vinden in de indicatoren. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder de koersgrafiek divergeerde negatief bij de voorgaande top, negen dagen geleden. Nu, bij de nieuwe top, ligt hij nog aanzienlijk lager. Hij stijgt wel dus de optimist zou kunnen stellen, dat als hij doorstijgt de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken nog best opgelost kan worden. En dat is natuurlijk zo, alleen geloven wij, zoals wij boven stelden niet zo zeer in wonderen op de beurs. Uit figuur 1 kan men niet afleiden dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken sterk zal zijn (wij komen hieronder hierop terug). De steunniveaus zijn wel te herkennen. Wij noemen de afgrenzingen van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken met hun middenlijn, de onderzijde van het horizontale kanaaltje en de beide Voortschrijdende Gemiddeldes. Het belangrijkste steunpunt is natuurlijk de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 1.560 want een doorbraak door dit niveau zet de markt pas echt op scherp. De conclusie uit figuur 1 is dat het nog best mogelijk is dat de markt nog verder stijgt, maar deze stijging zal beperkt zijn.

De AEX Index op weekbasis

In figuur 2 vindt u de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis. Het lijkt een mooi plaatje. De koersenTB-20130805-AEX-Fig-2 bewegen zich omhoog binnen een stijgend kanaal. Alles stijgt. Ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog steeds stijgende. Hij begint echter aan de hoge kant te komen, maar er is nog beslist ruimte voor een verdere stijging. Een stijging gedurende een of twee weken lijkt goed mogelijk. Daarna zal er gas teruggenomen worden. De steunniveaus zijn duidelijk: de kanaalgrenzen, de beide gemiddeldes en de voorgaande bodems, waarvan 330 belangrijk is maar als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich omzet in een werkelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken dan kan ook aan 319 gedacht worden. Een belangrijk moment zal zijn als de beide gemiddeldes zich zouden kruisen. (ergens tussen 350 en 355) want dat zou een duidelijk teken zijn, dat wijst op een dalende markt. Er is een groot aantal basale indicatoren, dat zwaar weer voorspelt. Wij zullen er ter aanvulling van het bovenstaande enkele laten zien.

Enkele onderliggende indicatoren

In figuur 3 vindt u een grafiek van TB-20130805-AEX-McClellan-Fig-3de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de McClellan Oscillator. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis gebouwd op de Advance/Decline waarden. Zij geven het verschil tussen het aantal stijgende en dalende fondsen. U ziet de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken bij de vorige top in de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de koersen. Bij de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ziet u positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en de markt stijgt daarop. Nu, bij een nieuwe top ziet u opnieuw negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Het vervolg, dat niet onmiddellijk hoeft te zijn, laat zich raden.

 

De McClellan is een indicator die TB-20130805-AEX-AboveBelow-Fig-4wij op dagbasis hanteren. Op weekbasis tonen wij u nog een viertal andere indicatoren. De eerste weekindicator, die achterblijft bij de koersontwikkeling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, is de Above/Below Index (figuur 4).Hij wordt ook berekend over de fondsen in het door ons gebruikte universum. De vraag is hoeveel fondsen er boven of onder hun gemiddelde liggen, waarbij de gemiddeldes (er zijn vier grafieken dus 4 gemiddeldes) van kort naar lang lopen. Geen van de gemiddeldes bevestigt de laatste top en ook de voorlaatste top wordt nergens bevestigd. Een tweede weekindicator is de New High Index van de fondsen die in ons universum zitten (755 aandelen uit de gehele wereld, figuur 5). Normaliter volgt deze index de koersontwikkeling, maar zoals men kan zien in de
figuur worden de twee laatste toppen niet meer bevestigd.

Vervolgens is er de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken (midden in figuur 5). Hij is gebaseerd op het aantal fondsen uit TB-20130805-Vladeracken-Fig-5ons universum van 755 aandelen, dat koopbaar is volgens onze eigen maatstaven. Hij piekte tot vlak voor de top begin 2013. Daarna blijft hij dalende.
Een vierde studie op weekbasis betreft het gedrag van het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. U ziet deze in figuur 5 door de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis heen getekend. Het is een 20-weeks gemiddelde van het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Normaliter volgt het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken de koersbeweging. In de grafiek is dat ook duidelijk te zien, maar bij de pijltjes begint het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken afwijkend gedrag te vertonen. Bij pijltje 1 gaat de koers nog omlaag maar het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken stijgt. Twee maanden later gaat de koers stijgen. Bij pijltje 2 gaan de koersen omhoog (begin van de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken) maar het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft dalen tot op afgelopen vrijdag, toen een nieuwe top in het koersniveau werd gezet. Een haussemarkt met dalende koersen is gedoemd te sterven.
Er zijn nog veel meer studies. Het heeft geen zin om ze allemaal te laten zien. Ze laten allemaal, de een na de ander, vooral sinds de voorgaande top, een afwijkend gedrag van het koerspatroon zien. Dit maakt het zeer waarschijnlijk om niet van zeker te spreken, dat er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de maak is, die grotere vormen zal aannemen dan een normale, regelmatig voorkomende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wanneer deze zal inzetten is nog niet duidelijk. Maar wij geven de hausse niet meer dan nog enkele dagen tot maximaal enkele weken.

De Rente

TB-20130805-Rente-Fig-6De rente wil omhoog, maar slaagt daar toch niet echt in door de opeenvolgende geruststellingen van de autoriteiten. In figuur 6 laten wij u de weekgrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen zien. Het niveau van 1,94% is een goede steun gebleken en de tendens is een verdere stijging. Maar dat gebeurt niet gemakkelijk want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder daalt en oefent daarmede een drukkend effect uit. Toch zien wij deze druk slechts als tijdelijk. Er zit een draai naar omhoog in de lucht. Hoogstwaarschijnlijk heeft de markt enige tijd nodig om zich los te maken van de officiële uitspraken, waarna hij zich gaat voorbereiden op de vermindering van het QE- programma in de Verenigde Staten. Want een gegeven staat vast: Is het vandaag niet dan is het morgen dat dit programma gestopt gaat worden.

De US$ versus de €

Er verschijnen zeer tegenstrijdige berichten in de pers inzake de dollar. Er zijn commentatoren, die van mening zijn dat de dollar stijgende is. Genoemd wordt dan een daling van de Euro naar 1,20. U hoeft maar naar de koers van de dollar (in Euro’s) te kijken om te weten, dat dit vooralsnog een sprookje is. Hoogstwaarschijnlijk doelen ze op andere verhoudingen zoals bijvoorbeeld Dollar/Yen. Andere commentatoren zien de dollar dalende en uitgaande van de actualiteit hebben zij het gelijk aan hun zijde. Wij tonen u in TB-20130805-Eurodollar-Fig-7figuur 7 een maandgrafiek van de US$/Euro verhouding. Deze (bijgewerkte) grafiek komt uit een artikel, dat wij schreven in maart 2011 (nog steeds te lezen op onze website). De grafiek in figuur 7 toont een dalende lijn, neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken getiteld, die de bovenkant vormt van een reactiepatroon dat onderdeel is van een veel groter, stijgend patroon (de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de € is al decennia lang stijgend ten opzichte van de $). Met de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die hoger uitviel dan de voorgaande, werd het duidelijk, dat de onderzijde van het stijgende lange termijn kanaal niet meer bereikt zou worden. Inmiddels is de koers opnieuw op weg naar boven. Dit wordt bevestigd door de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken (hier niet opgenomen), die in stijgende modus is. Door de vroegtijdige stijging is er een mogelijkheid ontstaan dat er een Kop/Schouderpatroon gevormd wordt (Aan de bovenzijde gemarkeerd door de “neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken”). Als dat de werkelijkheid wordt dan gaat de € omhoog richting 1,45. En dat is een slok op een borrel, maar gezien de grafiek is dit zeer wel mogelijk. Als de € niet snel onder 1,30 zakt, dan wordt 1,45 en verder zeer waarschijnlijk.

De prijs van een vat Brentolie

TB-20130805-Brentolie-Fig-8Zoals u in figuur 8 kunt zien lijkt het erop dat de poging van de olieprijs om de bovenkant van het horizontale kanaal te bereiken gedoemd is een vroege dood te sterven. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis al gaan dalen en de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is de schwung kwijt. Maar de lange termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is nog altijd niet gebroken. En daarmee moet het kanaal nog steeds beschouwd worden als een langdurige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in zijwaartse richting die de koers slechts terug brengt naar de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Afgaande op de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren onderin de figuur is een breuk van de lange termijn trendlijn nog steeds mogelijk. Voorlopig verwachten wij per saldo nog weinig vuurwerk op het oliefront.

Het Goud

Even zag het ernaar uit, dat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken een bodemproces zou afsluiten, maar zover is het nog lang niet.TB-20130805-Goud-Fig-9 In figuur 9 ziet u wat er gebeurde. Pas als de twee gemiddeldes zich kruisen kan de voorzichtige belegger weer instappen. Dat zou best kunnen gebeuren zodra de aandelenmarkten zich in een dalend avontuur storten, maar zolang daar nog op gewacht wordt, is het verstandig de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken slechts op afstand te bekijken.

Beleggen bij Vladeracken

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 31-6*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

 2,3 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

4,3 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

-/- 5,9 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

2,4 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

13,9 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

54,2 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

8,4 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

6,6 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Alsof de duivel ermee speelt, was onze gedachte toen wij in juli de tweede kwartaalrapportage voor onze cliënten opstelden. Markten sloten het tweede kwartaal af op een dieptepunt, vooralsnog zelfs het laagste punt van dit jaar. Gelukkig herstelden markten in juli direct weer en dat is te zien geweest. Vrijwel alle systemen laten inmiddels weer positieve resultaten zien (en dat inclusief de kosten voor drie kwartalen beheer) en de aandelenmodellen beginnen langzaam maar zeker weer te doen wat wij van ze verwachten, te weten: een duidelijke outperformance ten opzichte van de onderliggende aandelenindices. Met name onze aandelenselector methodieken lopen daarin voorop, maar ook ons waardemodel heeft in juli een flink stuk van de achterstand weer ingelopen. Het sterkt ons in onze verwachting dat 2013, ongeacht een dip die wij nog zien aankomen, een mooi beleggingsjaar gaat worden voor onze cliënten.
Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde).
De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 september 2013.

Den Haag, 5 augustus 2013
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.