Jaargang 20 nr 3 (10 maart 2014)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de Oekraïense problemen de opwaartse kracht op de beurs niet hebben kunnen breken. De S&P500 in Amerika zet nieuwe toppen, Europa blijft hierin achter, maar het kan niet gezegd worden dat Europa nou zo geleden heeft onder de Russische druk om de enige haven, die in de winter gebruikt kan worden, weer in eigen handen te krijgen. Natuurlijk ligt Amerika wat verder af van Oekraïne, maar wat in Europa gebeurt raakt de Verenigde Staten direct. Amerika rekent op onderhandelingen, zal zeker rekening houden met  compromissen en ziet de commotie als tijdelijk en niet als probleem dat hen echt zal raken. Althans, wij proberen hiermede het optimisme op de Amerikaanse financiële markten te verklaren. Europa kent dezelfde opwaartse drang maar heeft het wat moeilijker. Ongetwijfeld speelt de Duitse beurs hier een rol. Duitsland zal het hardst getroffen worden door problemen in Oekraïne en het is dus geen wonder dat de Duitse beurs in de afgelopen dagen het zwakste was. Maar ook al ziet de korte termijn oppervlakkig bezien er niet optimistisch uit, dan toch wijst alles er, technisch gezien, op dat ons nog een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven te wachten staat. Het kan de laatste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zijn, want zonder of met problemen in het Oosten, de beurzen zijn toe aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en het zwakke seizoen, dat over niet al te lange tijd zal aanbreken, zal ongetwijfeld de helpende hand uitsteken. Over de kort termijn zijn wij dus niet pessimistisch. Men moet er daartoe wel van uitgaan dat de soep niet zo heet gegeten wordt als de demonstranten in de Krim ons willen doen geloven. Op de langere termijn doemen er

Onze verwachtingen


Korte termijn

draait omhoog

Middellange termijn
verdeeld

Lange termijn

toppend

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

donkere wolken op en deze moeten opgetrokken zijn om opnieuw volledig belegd te raken.
Voor de korte termijn is dus voorzichtigheid en oplettendheid geboden want de omslag zal heel zeker komen en die is normaliter onverwacht.

De AEX Index op dagbasis

In figuur 1 hebben wij de ontwikkeling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen. U ziet dat de laatste top zijn voorganger niet meer heeft overschreden en hiermede is er een eerste kink in de opgaande lijn gekomen. Dit feit ziet men overal behalve in Amerika, waar het ritme van hogere toppen/hogere bodems nog volledig in takt is. Er zijn in de AEX grafiek twee niveaus te herkennen die cruciaal zijn. Aan de bovenkant is er 408,9. Iedere koers daarboven herstelt de onderbreking van het opgaande ritme en aan de onderkant is er de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 379,5. Iedere koers daaronder zet de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in waar de markt reeds langere tijd om vraagt. Mocht dit laatste niveau doorbroken worden, dan dient u aandacht te hebben voor de horizontale lijn, die wij getekend hebben onder deze koersbodem. Deze lijn zal dan een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken voorstellen van een Kop/Schouderpatroon, waarvan een doel te berekenen is van rondom 340. Dit is duidelijk meer dan 10% lager dan de top op 408 en wij noemen dat een middellange termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

Zover is het echter nog niet. Wij verwijzen u daarom naar de tweede grafiek in figuur 1. Het is een grafiek van de Call/Put Ratio (CPR) die wij al eerder hebben
laten zien. U ziet dat de beide lijnen (gemiddeldes) laag liggen. Zij kunnen nog lager, maar het niveau dat afgelopen week bereikt werd belooft een komende stijging van de markt. Een lage positie van de CPR duidt op een markt waarin de Bears, de beleggers die een daling verwachten, in de meerderheid zijn. Het aantal verhandelde calls is laag, het aantal verhandelde puts is relatief hoog. Hoe lager de positie van de CPR hoe sterker in het algemeen de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wat ons betreft mogen de lijnen nog iets lager komen te liggen, maar uitgaande van de positie van de beide lijnen op dit moment kan men een stijging van het aantal gekochte calls verwachten, dat wil zeggen de Bulls, de beleggers die uitgaan van een stijging, nemen het initiatief. Er zijn niet voldoende Bears meer die dit initiatief kunnen tegenhouden. De markt zal daardoor gaan stijgen.
In de onderste grafiek van figuur 1 ziet u de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Deze gaf afgelopen week, toen het nieuws van de Oekraïne de markten beheerste, een verkoopsignaal. Inmiddels is hij weer gaan stijgen. Dit is niet abnormaal. Maar een dergelijke stijging vanuit de positie die hij nu inneemt, is meestal beperkt. Dit zou in dit geval inhouden dat de stijging die wij voorzien, slechts beperkt zal zijn. Het is en blijft daarmede een vraagteken of het niveau van 408,93 overschreden zal worden.

De DAX Index op dagbasis

In figuur 2 nemen wij de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Frankfurt op om u te laten zien hoe sterk (vergeleken met andere markten) de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken afgelopen week werd getroffen. Op vrijdag sloot de koers beneden de koers, die op maandag werd gezet. Frankfurt was hiermede de enige die afgelopen vrijdag zo laag kwam. U ziet in deze grafiek ook een zwarte lichtelijk oplopende lijn. Het is een mogelijke neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Als de DAX door dit niveau heen breekt is dat een slecht teken.
Maar de tweede en derde grafiek van figuur 2 vertellen een positiever verhaal. Weliswaar zijn beide histogrammen (van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) nog dalende maar er wordt duidelijk positief gedivergeerd en dit ondersteunt de conclusie van de voorgaande paragraaf, dat de markt op niet al te lange termijn een stijging gaat inzetten. Wel is het zo dat in alle daggrafieken die aan ons oog voorbij zijn getrokken er slechts eentje is (Japan) waarvan de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken niet aan het dalen is. Dit zou inhouden dat de omslag in de daggrafieken nog even op zich kan laten wachten.

De S&P500 Index op weekbasis

U ziet in figuur 3 in de weekgrafiek van de S&P500 een prachtig oplopend kanaal, waar geen enkel negatieve opmerking bij gemaakt kan worden. De koersen zitten dicht tegen de bovenkant aan. Er is nog wat ruimte maar toch niet veel meer. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder stijgt, maar hij divergeerde reeds negatief. Of deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken opgeheven gaat worden tijdens de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken wagen wij te betwijfelen, maar op dit moment is de stijging nog volledig in takt en dat telt. Japan laat een zelfde beeld zien maar in Europa is dat anders. Overal dalen de Momans en zo blijft de verdeeldheid tussen de effectenbeurzen voortduren. En uiteindelijk blijft de vraag open wie dit gaat winnen. Wij willen dit gedeelte van onze nieuwsbrief niet afsluiten zonder ook nog eens naar de maandgrafieken gekeken te hebben.

De S&P500 Index op maandbasis

Het mooie oplopende kanaal is onderweg omhoog van bedding veranderd, maar dat heeft het positieve beeld niet aangetast. De richting is nog steeds opwaarts. U moet de laatste koers echter even wegdenken. Dit geldt ook voor de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder want de huidige maand is nog niet eens halverwege. Er kan dus nog van alles gebeuren. Dat neemt echter niet weg dat het koersverloop zowel als de bevestigende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken een positief beeld geven. Er is nog één markt die hetzelfde doet en dat is die van de DAX op maandbasis gezien. Alle overige markten die wij in het vizier hebben laten in hun koersverloop reeds een duidelijk dalende maand februari zien. De DJIA Index en de Nikkei kenden al een dalende maand januari. Dat betekent dat de S&P500 (en ook de DAX) tot de uitzonderingen behoort. U moet u ook nog realiseren dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die onder in figuur 4 staat overal, ook bij de S&P500 en ook bij de DAX reeds in januari is gaan dalen. Wij kunnen dus niet anders dan concluderen dat er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de maak is. Deze hoeft niet imminent te zijn. Dat wil zeggen hij kan nog best een maandje of misschien wel twee uitblijven. Maar wees er van verzekerd: hij is op komst.

De Rente

Inmiddels is de rente weer gaan stijgen. Wij verwijzen u naar figuur 5 waarin het verloop van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen staat afgebeeld. Wij houden het voorlopig op een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken naar de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Welke neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken het zal zijn is nog niet duidelijk, maar u moet ervan uitgaan dat wij voor een stijging staan in de komende weken. Als hij door NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken 1 op 1.86% breekt dan is de markt in principe omhoog gericht, want dan breekt de markt uit een Kop/Schouderpatroon dat omhoog gericht is. Een verdere stijging is dan te verwachten, maar een tweede hinderpaal zal dan genomen moeten worden want als de rente daarop terugkaatst (NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken 2) dan hebben we met een Kop/Schouderformatie te maken die negatief is. De markt zal dan gaan dalen. De niveaus 1.94% en 2,1% moeten dus in de gaten worden gehouden.

De US$ versus de €

Het reizen naar het buitenland wordt voor de Amerikaan vandaag de dag duur, duurder en nog duurder, betaald. De droefenis die u tegemoet straalt vanuit figuur 6 is (zeker als u Amerikaan was) onbeschrijfelijk. U vindt er het verloop van de Amerikaanse dollar in Euro’s uitgedrukt. Het is nu al een jaar of anderhalf geleden dat er een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken ontstond in de grafiek. Wanneer dit kruis zal worden afgelost door zijn tegenhanger, het Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken, ligt nog ver in de toekomst verborgen. Het kan echter nog slechter. In 2008 lag het toen gevormde bodempatroon rond 62. Wij hebben geen redenen te voorspellen dat hij daar niet zal komen, maar onze export zal zich misschien troosten met de eerstvolgende steun op 70,25.

De prijs van een troy ounce Goud

De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is mooi gestegen. In figuur 7 ziet u dat de gemiddeldes op het punt staan om de Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken van een goed jaar geleden, uit te wissen. Dit zal het definitieve signaal zijn, naast de doorbraak van het niveau van US$1.362, dat de prijs van een troy ounce Goud zich in een hausse bevindt. Maar op het zojuist genoemd niveau is de prijs aan het afketsen. Dit is in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken normaal. U ziet het aan de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken waarvan de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenreeds is gaan dalen. De markt moet nu krachten verzamelen om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.362 te breken. Er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dus wij zien deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken wel opgeruimd worden, maar het is mogelijk dat dit nog even gaat duren. Op de dagchart is de retractie in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken reeds ver doorgeschreden, hetgeen de burger, en zeker de belegger in goud, moed geeft.

De prijs van een vat Brentolie

Veel geschreeuw maar weinig wol zullen de olieboeren gezegd hebben, afgelopen week toen de prijs van een vat Brentolie zulke grote uitschieters vertoonde. In feite gebeurde er niets. Al sinds augustus 2012 consolideert de olieprijs binnen een horizontaal kanaal en daar is dus ook afgelopen week tijdens de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de Oekraïne crisis geen verandering in gekomen, zoals blijkt uit figuur 8. Dit kan natuurlijk nog wel gebeuren want als er een boycot van Rusland komt zal dat ook de oliemarkt treffen. De vraag blijft dan natuurlijk of Amerika zijn grenzen open gaat stellen voor olie en gas. De verwachting is positief en dat zou betekenen dat de fundamentele analyseEen analyse techniek die zich richt op de redenen van de markt-bewegingen. Benjamin Graham wordt beschouwd als de grondlegger van de Fundamentele Analyse. Copyright Vladeracken geen ander resultaat oplevert dan de technische, hetgeen er op neer komt dat de oliemarkt voorlopig blijft fluctueren.

Beleggen bij Vladeracken

Na twee maanden is de teller in alle portefeuilles van onze cliënten positief. En vrijwel overal lopen wij ook nog eens voor op schema. Alleen de Wereld Selector, die het vorig jaar zo enorm goed heeft gedaan, heeft last van het probleem waar alle grote aandelenindices in februari mee geconfronteerd werden: een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken met een relatief snel toenemende volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken. Dat de andere aandelenmodellen hier weinig last van lijken te hebben is gelegen in het feit dat in die modellen relatief veel aandelen van kleinere ondernemingen zijn opgenomen. En daar wordt wel degelijk winst gemaakt. Het gaat allemaal niet erg hard, maar dat is niet geheel onlogisch in een omgeving waar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (om maar een voorbeeld te noemen) na twee maanden een verlies noteert van
-/- 1,4%. Vermoedelijk zal de kabbelende verloop nog wel even aanhouden. Het gaat allemaal wel beter, maar dat is aan de bedrijfscijfers die wij momenteel langs zien komen niet erg goed te zien en bedrijven blijven buitengewoon voorzichtig in hun vooruitzichten en verwachtingen. Een brede koersstijging zal daarom wel eens nog enkele maanden op zich kunnen laten wachten, tot het moment dat bedrijven met cijfers over 2014 komen die een duidelijke winststijging laten zien. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat deze koersstijgingen nog voor ons liggen. Wij blijven dus, weliswaar voorzichtig, aandelen kopen waarvan wij (onze modellen) een goede prestatie verwachten.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 t/m
7 maart
Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

1,7 %

4,0 %

Defensief

Obligatieportefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

1,7 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

1,1 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

5,4 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

3,6 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

3,0 %

8,0 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

1,8 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

-1,4 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

-0,4 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Uitbreiding personele bezetting Vladeracken Vermogensbeheer

Met veel genoegen delen wij u het volgende mede. Naast het feit, dat wij in februari een nieuwe directeur hebben mogen verwelkomen in de persoon van de heer drs. N.B.L. Suurmeijer hebben nog twee andere personen zichzelf aan Vladeracken verbonden. Het gaat om de heren J. Franken en A. Kivits.
De heer Franken, eigenaar van de Financiële Planning Specialist te Lelystad, is financieel planner (FFP) en pensioendeskundige. Met name daar, waar uit het vermogen inkomen geput wordt al dan niet met fiscaalrechtelijke complicaties, is het noodzakelijk dat er regelmatig naar de financiële positie van een cliënt gekeken wordt. Voor een vermogensbeheerder is dit een verplichting die voortvloeit uit haar wettelijke zorgplicht. De heer Franken zal hieraan invulling geven voor cliënten van Vladeracken (voor zover van toepassing) vanuit zijn positie als financieel planner van Vladeracken. Hij is in deze functie voor Vladeracken aan de slag gegaan met ingang van 1 januari 2014. De heer Franken opereert vanuit zijn standplaats in Lelystad.
De heer Kivits is eveneens sedert januari 2014 bij Vladeracken aan boord gekomen en gaat zich primair bezighouden als marketeer met de verdere uitbouw van Vladeracken. Vanuit Oisterwijk zal hij de belangen van Vladeracken in brede zin behartigen en doen uitbreiden en gezien zijn brede ervaringen binnen het MKB, ook waar het gaat om het persoonlijke klankborden met DGA’s en ondernemers, voorzien wij een behoorlijke toegevoegde waarde.
Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.devermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave de onderwerpen gegroepeerd vindt met een koppeling naar het meest recente artikel van elk onderwerp.
De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 31 maart 2014.

Den Haag, 10 maart 2014
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.