De markt loopt op haar tanden

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 februari 2017) 494,9.

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: negatief / verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Al 11 dagen onafgebroken hogere koersen

De Dow Jones Industrial Index heeft nu elf dagen op een rij een hogere koers neergezet. Enige weken geleden schreven wij dat de DJIA een doel had liggen vanuit het technische patroon, dat toen te zien was, van nog eens 700 punten hoger. Dit doel is inmiddels overschreden. Ook de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken had een doel voor zich liggen tot aan 491 punten. In Amsterdam werd dit doel eveneens ruim overschreden. Maar nu lopen de markten overal op hun tanden. Ongetwijfeld heeft de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich al ingezet in Europa. Amerika zal een dezer dagen volgen. Het probleem van een dergelijke overmatige stijging (en dan nog in één ruk ook) is, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gemakkelijk uitmondt in een forsere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Dit is bijvoorbeeld heel goed te zien in de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die wij hieronder opnemen. Die laat zien wat er gebeurde rond april 2015. Het MA10 lag toen ver boven het MA40. De afstand tussen beiden bedroeg 55 punten. De daling vanuit de top van 510 die toen volgde ging tot aan 378. Op dit moment liggen deze twee gemiddeldes 49 punten uit elkaar. De optimist zal zeggen, dat het dus nog niet zover is. Maar de voorzichtige belegger weet dat gemiddeldes achter lopen. Hij zal de conclusie trekken, dat de tijd begint te knellen en dat er langzamerhand maatregelen genomen moeten worden.

De AEX Index op weekbasis

De vergelijking, als men deze grafiek ziet, is gemakkelijk te maken. Een markt waarin zich regelmatig reacties voordoen vormt de mooie, zekere ontwikkeling (zie de periode vóór 2015), maar een markt die overmatige uitschieters laat zien is gedoemd fors te corrigeren. Wij beweren hiermede niet dat de markt nu een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ingaat. Afgezien van de grote afstand tussen de twee gemiddeldes en van hier en daar een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de daggrafiek is er niets dat daarop wijst.
Maar er is een tweede opmerkelijk feit te onderscheiden in de figuur. De top in april 2015 werd gevolgd door een tweede, lagere top. Dit is vrij normaal. Zie ook de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die daarop volgde (en die bestaat uit drie afzonderlijke dieptepunten). Men mag er rekening mee houden dat ook dit maal, als dit scenario zich inzet, een tweede top gezet gaat worden.
BLOG 20170227 FIG 1 AEX WEEK
Figuur 1.

Het dieptepunt op weg naar de tweede top voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zou kunnen liggen rond 472 (een oude weerstandlijn). Hier komt de dalende trendlijn uit die in de week van 16 december met veel gejuich doorschreden werd. Als dit zo is dan hebben we het over een normale Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Ook een daling tot aan het MA40 rond 460 zou nog steeds normaal zijn. Daarna zou een tweede top moeten volgen. Als deze hoger ligt dan de top op 510 dan is er eigenlijk niets aan de hand. Er zal daarna een daling volgen maar men zal deze kunnen zien als een daling in een stijgende markt. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zal boven 398 komen te liggen. Als er een lagere top gezet gaat worden dan komt Leiden in last, want dan staat de markt voor een veel groter verlies, dat, zoals wij u al enkele malen eerder hebben laten zien, gemakkelijk op 70% kan uitkomen. Een dergelijke draai in de markt is echter niet zo snel gemaakt zeker niet als men in het goede seizoen zit.

De AEX Index op dagbasis

BLOG 20170227 FIG 2 AEX DAGFiguur 2.

En het is ook helemaal niet zeker dat het bovenstaande scenario zich nu, onmiddellijk, gaat ontvouwen. Uitstel is nog best mogelijk. Dat het in het verschiet ligt lijkt zeker, maar het hoeft niet vandaag of morgen in te zetten. Het blijft zeer goed mogelijk dat de overtrokken situatie zoals zich die nu voordoet pas later bijvoorbeeld in het zwakke seizoen begint op te lossen. Dit betekent dat we nu te maken krijgen met een relatief beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (de markt loopt op dit moment nu eenmaal op zijn tanden en dat vraagt tenminste enige tijd om de markt de gelegenheid te geven op adem te komen). In figuur 2 hebben wij daarom de dagchart van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen maar wij laten nu de gemiddeldes weg. Als men dat doet dan lijkt er niets aan de hand.

De markt heeft de bovenkant van het Keltner Kanaal bereikt en heeft daarna een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet. Dit werd vijf dagen geleden reeds aangekondigd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onderaan in figuur 2. Inmiddels heeft ook de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken een daling ingezet en de Zone Oscillator (de langzame indicator in dit plaatje) is gaan dalen maar ligt nog boven zijn horizontale lijn. Als we met een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te maken krijgen dan lijkt 482 (onderzijde Keltner Kanaal) een mooie steun te worden. Een uitschieter naar beneden tot aan 478 (een oude steunlijn) lijkt mogelijk. Hier zou het dan bij moeten blijven, iedere doorschieter brengt de markt verder op weg naar het boven geschetste zwarte maar minder waarschijnlijke scenario. Het positieve in figuur 2 is dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al aardig op weg is. Een andere zaak, waarop wij volgende week verder in zullen gaan, is het feit dat al onze lange en zeer lange volgsystemen positief zijn. Als de aan de gang zijnde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken deze indicatoren negatief doet draaien dan komen de kaarten heel anders te liggen en gaan wij rekening houden met het scenario zoals boven geschetst.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is scherp teruggevallen in de afgelopen week. Hoogstwaarschijnlijk kwam dat door de plotselinge daling in de US. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat er snel een einde aan de daling zal komen. Het lijkt overigens wel zeker dat Yellen half maart overgaat een volgende renteverhoging. Dit zou de daling een halt kunnen toeroepen en naarmate de markten zekerder worden van de Yellen ingreep zal dat eerder geschieden.

De US $ in €’s uitgedrukt

De Amerikaanse dollar is aan een terugtocht bezig, maar dit past gewoon in het kanaal waarbinnen de fluctuaties plaatsvinden. Dit kanaal wordt begrensd door 84,4 en 92,5. Er zijn geen aanwijzingen dat er een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op tilt is ook al was de euro afgelopen week zwak ten opzichte van vele valuta. In tegendeel, op korte termijn lijkt zich een kopschoudertop te vormen. Dat zou een verzwakking van de $ op termijn inhouden.

De prijs van een vat Brentolie

Ons verhaal voor wat de prijs van een vat Brentolie betreft blijft al 13 weken hetzelfde. Er is een horizontaal kanaal met grenzen van US$54 en US$58 en dat is blijkbaar een niveau waar iedereen tevreden mee is. Er zijn geen aanwijzingen dat daar op korte termijn verandering in komt.

Het Goud

Met een prijs voor een troy ounce goud van US$1.256,9 werd de horde op US$1.244 genomen en de weg ligt nu open naar US$1.300.

Strategie

De plotse draai afgelopen week noopte ons om enkele aandelen te verkopen. Wij namen afscheid van Altice en Yoox en verwachten dat hier nog wel één of twee namen aan zullen worden toegevoegd in de komende dagen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

27 februari 2017 11.00 uur Vertrouwenscijfers van de Europese consument en de Europese industrie
27 februari 2017 16.00 uur Huizenmarkt V.S.
28 februari 2017 14.30 uur Consumptieve uitgaven V.S. en bruto nationaal product V.S.
01 maart 2017 10.00 uur Werkloosheidscijfers Duitsland
01 maart 2017 14.30 uur Persoonlijke inkomenscijfers V.S.
01 maart 2017 20.00 uur FED’s beige boek
02 maart 2017 11.00 uur Europese inflatiecijfers

Hele week (en bij voortduring) Trump-hysterie

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 27 februari 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.