De top is gezet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (22 juli 2018) 572,20

Onze conclusies:
Korte termijn: top gezet
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De grote onderhandelaar Trump vergat even “niet” aan zijn toezegging toe te voegen

De grote onderhandelaar in het Witte Huis kwam na zijn uitglijders in Helsinki met nieuwe maatregelen tegen China. Hij wil nu alle import vanuit China gaan belasten met hogere invoerrechten. Beleggers trokken er zich na een korte bedenking toch maar weinig van aan. Maar uiteraard zal de wereldeconomie er op termijn ernstige hinder van ondervinden en zal de beleggingswereld er zich niet aan kunnen onttrekken. Hilarisch was het om te vernemen dat Alcoa, de Amerikaanse aluminium producent, die vooral zijn grondstof in Canada produceert nu 25% extra rechten moet betalen over de eigen productie die het bedrijf naar zichzelf in Amerika toe haalt om daar te bewerken. Het is te hopen dat de strateeg uit het Witte huis dikke handschoenen aan heeft want dit noemt men in eigen hand schieten. Gelukkig zijn er nu duidelijk tekenen dat het Congres het niet met deze streken eens is, ook al kunnen zij er weinig aan doen. De beurs trok zich er zoals gezegd, weinig van aan. Het was een prachtige week althans in Amsterdam. Frankfurt deed niet mee in de euforie en in Amerika werden de signalen dat er een top gezet is, bevestigd. Maar er is daar wel onenigheid te bespeuren want de Dow Jones Industrial Average Index en de S&P500 Index laten niet hetzelfde beeld zien. Het zijn in Amerika vooral de nieuwe technische aandelen die de kar trekken. Wij zullen het verschil hieronder laten zien.

De top is vrijwel overal gezet

In de meeste markten is de top reeds gezet. In Amsterdam is een top in de maak. Het zal de derde van drie op een rij zijn die ieder voor zich telkens iets hoger liggen, zowel wat betreft de slotkoers als de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken high. Eerst was er in januari van dit jaar een top van 570,6 (572,8 de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken high), daarna in mei met 572,05 (572,9) en nu vrijdag met 572,2 (573,01). In juni werd er tussendoor nog een kleine, lagere top gezet. Op vallend is het dat al deze toppen werden gezet op een uitoefendag of hooguit twee dagen daarna. Nu, afgelopen vrijdag was het opnieuw uitoefendag (optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiratie) en de indicatoren bevestigen allemaal dat er een top is gezet of gezet wordt. U mag daarom van onze conclusie vrij zeker zijn. Er is een top in de maak en de markt staat dus voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Deze zal echter mild zijn zo ziet het er nu naar uit. Het feit echter dat er drie toppen gezet zijn, die ieder voor zich weer hoger liggen, is kan een teken zijn van een opgaande markt. De onderliggende sentimentindicatoren bevestigen dit. Opvallend is het dat de Call/Put Ratio achtergebleven is tijdens de recente opleving. Wij hebben daar geen verklaring voor anders dan dat beleggers op vakantie waren dan wel de markt niet vertrouwden. De week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is gaan stijgen. Ook in andere marken geschiedde dit en dat creëert de positieve atmosfeer die de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal intomen.

De Dow Jones Industrials (DJIA) versus de S&P500 Index op dagbasis

Figuur 1.

U ziet in bovenstaande figuur, waarin de daggrafieken van de DJIA en van de S&P500 Index zijn opgenomen, dat er twee verschillende patronen te herkennen zijn. De DJIA toont een gelijkbenige driehoek en de S&P500 Index beweegt zich in een stijgend kanaal. Van het laatste patroon is bekend uit de litteratuur, dat het uiteindelijk meestal aan de onderzijde verlaten wordt. Van het eerste is de zijde van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ongewis maar dat patroon laat wel zien dat de DJIA recentelijk geen nieuwe top gemaakt heeft en dat deed de S&P500 Index wel. Zonder twijfel zijn het de nieuwe technologie aandelen (de FANGSFinland, Engeland, Nederland, Duitsland, Slovenië. Deze groep onderscheidde zich omdat zij voorstander waren van een herstructurering van de Griekse schulden waaraan ook banken en andere financiële instituten moesten bijdragen. Copyright Vladeracken), die hiervoor gezorgd hebben, maar als op afzienbare tijd de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt dan zal het juist in deze hoek gaan rommelen. Het is dus zaak op deze aandelen attent te blijven zonder erin te investeren. Dat deze aandelen straks de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zullen bepalen zal overigens niemand verbazen, want de hoogte die deze aandelen nu innemen tart alle gezonde verhoudingen. Maar de tijd van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog niet gekomen en dat wordt voldoende ondersteund door de Oscillator, die wij voor beide indexen hebben opgenomen. Wij hebben er geen MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram bijgezet, want dit histogram toont overal een gelijk beeld aan de Oscillator. De Oscillator (lees dus de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) is in beide gevallen dalend. En ook de koersen dalen (reeds twee dagen). Dit beeld is overal terug te vinden behalve in Amsterdam waar de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog stijgende is. Er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. In een aantal gevallen kan men zelfs spreken van positief divergeren. Er lijkt dus geen bloed te vloeien uit de dag charts en dat wordt ondersteund door de week Momans want deze zijn overal (lees overal) stijgende. De conclusie ligt dus voor de hand; een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is onderweg maar deze zal beperkt zijn. Het zal voor de DJIA geen 1.000 punten bedragen en voor de S&P500 geen 100, zo schatten wij in. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken verwachten wij dat 550 een mooie steun zal blijken.

De Rente

Als we de technische signalen mogen geloven dan staat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar aan de vooravond van een stijging. De signalen zijn dermate sterk dat verwacht mag worden dat het niveau van 0,80% binnen bereik komt.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het blijft maar aanmodderen met de dollar. Hij is er nog steeds niet in geslaagd om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 86,6 te breken. En technisch gezien zijn er nog geen redenen te vinden, die een succes op korte termijn aankondigen. Het zal Trump blij maken.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie herstelde iets toen hij dicht bij de steun op US$70 kwam, maar dit herstel heeft geen voldoende uitstraling als zou een grote stijging op tilt staan.

Het Goud

De World Gold Index herstelde iets en dit herstel lijkt nog niet uitgewerkt te zijn. Wij zien echter geen aanleiding in dit herstel om op grote prestaties te rekenen. Het US$1.300-niveau blijft een target die eerst gehaald moet worden.

Strategie

Wij wachten af en verkopen misschien nog wat zwakkere posities. Meer cash in deze fase is geen overbodige luxe wat ons betreft.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

25 juli 2018 10.00 IFO SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken-indicatoren voor Duitsland
26 juli 2018 2.00 OPEC-bijeenkomst
26 juli 2018 13.45 Rentebesluit ECB
27 juli 2018 14.30 GBP en bestedingscijfers Amerika

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 23 juli 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.