Een rustpauze of een begin

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 september 2016) 454,48.

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De weekgrafieken zien er zwak uit

De Call/Put Ratio in Amsterdam heeft na de top op afgelopen donderdag onmiddellijk een forse daling ingezet. Beleggers zijn dus zeer wantrouwend. In feite werd het herstel van de markt uiteindelijk niet door de C/P Ratio gevolgd. Een veeg teken. Er moeten dus veel beleggers zijn, die de markt de rug toe keren en het herstel gebruikt hebben om posities af te bouwen. Er is nog steeds sprake van een laag volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken al is het wel zo dat hogere volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken waarden te vinden zijn op goede dagen en lagere op slechte dagen. Na een minder goede dag kan men natuurlijk niet stellen dat het alweer afgelopen is, maar de weekplaatjes zien er overal zeer slecht uit ook voor wat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken betreft. De indicatoren zijn dalende en er wordt met uitzondering van Japan negatief gedivergeerd. Onder een dergelijke paraplu kan de korte termijn natuurlijk geen grote resultaten opleveren en daaruit moet geconcludeerd worden dat het zeer goed mogelijk is dat de markten opnieuw omlaag gaan. Het is echter te vroeg om zekerheid uit te spreken. Het herstel heeft er voor gezorgd, dat de koersen van de indexen in Europa weer boven het MA50 liggen. Ze zijn er net doorheen maar het feit blijft, dat ze er boven liggen. Op zichzelf ziet het geheel er dus gezond uit, maar de negatieve indicatoren in de weekgrafieken maken ons zeer wantrouwend. De literatuur waarin men de artikelen leest van analisten en commentatoren is over het algemeen negatief. Veel beleggingsfondsen hebben short posities ingenomen. Men wijst op het zwakke seizoen en men herinnert er aan dat er grote politieke onzekerheid heerst en zij stellen dat niet vergeten mag worden, dat de markten al (en dan vooral in de VS) sinds 2009 in een duidelijke hausse zitten en de twee correcties, die in die periode hebben plaatsgevonden (2011 en 2015) hebben de koersen niet uit hun lange termijn stijgende kanaal gebracht. Wij zien dat onze zeer lange termijn volgsystemen op het randje balanceren. Er hoeft niets te gebeuren of ze slaan door en staan allemaal op negatief. Wij leven dus in een zeer onzekere tijd. De conclusie die daaruit volgt is dat men voorzichtig moet zijn. Om onze zorgen te laten zien nemen wij hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op.

De AEX Index op weekbasis

Het lagere slot van vrijdag heeft de week niet in mineur gebracht. Er prijkt nog steeds een mooie witte candle op de grafiek. Zonder dat men naar de indicatoren kijkt zou men kunnen concluderen, dat de lichte terugval nu is omgezet in een nieuwe aanval, die de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken uit zijn horizontale kanaal gaat brengen. De witte candle heeft de voorgaande gap gesloten, hij heeft het MA10 weer doorschreden, de twee gemiddeldes liggen goed ten opzichte van elkaar en ze zijn beide stijgende. Wat wil mijn hartje nog meer? Maar iets dieper in de figuur ziet men de indicatoren. Eerst komt de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Hij lijkt er normaal uit te zien, maar hij is onlangs dieper gekomen dan men had mogen verwachten. Op zichzelf nog geen halszaak maar daaronder vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. En deze heeft het laatste topje niet meer bevestigd. Hij is duidelijk negatief divergerend en hij is dalende. Zeer zwak dus en dat gaat ongetwijfeld zijn weerslag hebben op het koersgebeuren. Tot slot vindt u het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Dit ligt laag (zie vooral de blauwe lijn, een gemiddelde). Als men het vergelijkt met het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken in september/oktober van vorig jaar dan is er sprake van een hemelsbreed verschil. Maar vorig jaar was er sprake van een dalende markt. Een hoog volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken wees toen op een voortzetting van deze daling. Het zeer lage volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken van de laatste tijd werd echter gegenereerd in een stijgende markt. En in een stijgende markt moet het juist hoog zijn en dat is op dit moment dus zeker niet het geval. Divergenties kunnen zich lang manifesteren alvorens de koersen hieraan gehoor geven. Ook het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken kan lang laag blijven, maar uiteindelijk gaat de markt gehoorzamen aan de onderliggende krachten. Dit betekent dat we problemen krijgen. Is dat vandaag niet dan zal het morgen zijn.
blog-20160926-aex
Figuur 1.

De conclusie is, dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die twee weken geleden was ingezet, naar alle waarschijnlijkheid nog een tweede poot omlaag gaat krijgen. Het kan daar bij blijven, maar elke daling heeft zijn eigen dynamiek en kan zomaar uitmonden in een veel groter probleem. Wij hebben nog de Amerikaanse verkiezingen en het referendum in Italië voor de boeg, dus wees voorzichtig.

De Rente

De FED bleef dus bij een politiek van niets doen. De markt reageerde met een duidelijke daling van de 10-jaars rente. Maar wij zien deze tendens niet lang aanhouden. Enerzijds zal de FED het niet kunnen maken om uiteindelijk zijn besluit van begin van dit jaar (eigenlijk van einde vorig jaar) volledig te negeren, maar anderzijds lijkt er eenstemmigheid te ontstaan over een meer gediversifieerde aanpak waarbij men de zeer korte termijn rente laag wil houden (onder nul) maar waarbij men de tien jaarsrente op een iets hoger niveau wil zien te krijgen. Er zou daarmede een positieve Yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken ontstaan en het verdienvermogen van de banken zou daarmede in een betere positie komen. De grafieken ondersteunen de veronderstelling, dat de langere termijn rente omhoog gaat.

De US $ in €’s uitgedrukt

Even zag het ernaar uit dat de dollar het toch zou gaan maken. Hij leek uitgebroken te zijn uit een kleine dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken, maar toen hij bij zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van ruim 89 kwam was het uit met de pret. Hij ging weer omlaag en bleef daarmede netjes onder zijn MA50 en onder zijn MA200. Er is geen enkele aanwijzing meer in de grafieken, dat hij opnieuw een stijging wil gaan inzetten. Wij zien de dollar dus verder consolideren of zelfs gaan dalen.

De prijs van een vat Brentolie

Er is geen technische reden waarom de prijs van een vat Brentolie zijn steun op US$42-45 zou doorbreken (in neerwaartse zin). Mochten de plannen van Saoedie Arabië en Rusland door Iran worden geaccepteerd, dan is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$53 heel goed mogelijk.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud bevindt zich in een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Op zichzelf is dat een positief gegeven, maar de indicatoren spreken elkaar tegen in zoverre het divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken betreft. Een conclusie is daarom moeilijk te trekken, maar het komt ons voor dat men positief mag zijn.

Agenda

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
·    26 september, 10.00 uur; Duitse IFO Vooruitzichten;
·    26 september, 16.00 uur: Speech ECB-voorzitter Draghi;
·    27 september, 16.00 uur: Consumentenvertrouwen VS;
·    28 september; 14.30 uur: Durable Goods-cijfers VS;
·    29 september, 14.30 uur: Reeks Amerikaanse cijfers over GDP, Personal Consumption en Initial jobless Claims;
·    29 september, 22.00 uur; Speech FED-voorzitter Yellen.
Het gaat hier dus om gebeurtenissen, die in de afgelopen maanden verhoudingsgewijs redelijk tot veel invloed hadden op het marktgebeuren direct na publicatie.

Strategie

Wij hebben in de voorbije weken voorzichtig wat liquiditeiten gecreëerd en zullen dat blijven doen zolang niet duidelijk is, dat er een einde aan alle onzekerheid is gekomen. Ook het feit dat wij momenteel in de gevaarlijke oktober-periode zijn aangekomen houdt ons voorzichtig. De aandelenportefeuilles zijn over het algemeen 10 tot 15% liquide. Wij blijven dus nu op zoek naar een instappunt.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 26 september 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.