De rente stijgt nog steeds

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (10 april 2022) 724,75

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Op het emotionele vlak is er afgelopen week uiteraard heel veel gebeurd. Oorlog is voor wat de Russen betreft een zaak van wraak, vernietiging en brute kracht. Dat daarbij veel onschuldige slachtoffers vallen is van ondergeschikt belang, zeker als je vindt, zoals de Russen dat blijven volhouden, dat Oekraïne als land geen recht van bestaan heeft. Economisch gezien levert dit uiteindelijk vooral verliezers op, maar, en dat is voor de industrie in Europa heel erg belangrijk, wel een verschuiving van productiefaciliteiten uit andere landen terug naar Europa. Er zit dus een grote investeringsgolf aan te komen. Dat duurt nog even, er moeten eerst plannen gemaakt worden, vergunningen aangevraagd worden en ga zo maar verder, maar de volgende conjuncturele upswing is daarmee voor wat Europa betreft wel in het vizier. Dat gaat een flinke investeringsimpuls opleveren. Of de consument daar wat mee opschiet is de vraag, baanzekerheid zal er wel zijn en wanneer je in de goede hoeken bent opgeleid zullen salarissen ook toe gaan nemen, maar het betekent ook dat prijzen aan de kant van de energie misschien nog wel terug zullen keren naar niveau’s van een half jaar of jaar geleden, maar op andere vlakken zullen prijzen verder oplopen. Want produceren in Europa is en blijft duurder dan produceren in Rusland of andere, dictatoriaal geleide landen. Ondertussen stijgt de rente nog steeds en worden de signalen van een naderende recessie steeds duidelijker. En dat kan voord e korte termijn een volgende tik omlaag betekenen op Westerse beurzen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er afgelopen week vooral een pas op de plaats is gemaakt. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van de herstel rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van maart is wel voorbij, maar het is nog niet zo, dat overal de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer is hervat. In de VS is met name de Russell 2000 weer flink gezakt, maar de grotere indices hebben nog slechts een zijwaartse pas op de plaats gemaakt, daar kan niet gezegd worden dat de markt alweer z’n dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken herpakt heeft. Maar dat de situatie buitengewoon gevaarlijk is momenteel, dat staat buiten kijf. Het cijferseizoen barst komende twee weken weer los en daar zouden best wel eens positieve, maar ook duidelijk negatieve verrassingen tevoorschijn kunnen komen. Want het is in feite volkomen onduidelijk in hoeverre Westerse ondernemingen last hebben van de oorlog in Oekraïne, afgezien natuurlijk van de paar afschrijvingen die bekend zijn gemaakt op hun Russische bezittingen door bijvoorbeeld Heineken en Shell. Overigens is het inmiddels duidelijk geworden wat een verhuizing vanuit Nederland naar Engeland betekent. Je hoeft je niet meer vanuit een ethisch perspectief te verantwoorden, doch slechts vanuit een juridisch perspectief. Dus als olie niet als Russisch hoeft te worden erkend, dan laat je toch gewoon iemand anders eerst de Russische olie aanlengen zodat minder dan 50% van de lading uit Russische olie bestaat? Dan is jouw ethische verantwoordelijkheid voorbij. Dat kan niet in Nederland, maar wel in Engeland. En dus is nu duidelijk geworden waarom Shell is verhuisd. In Nederland hadden ze te veel last van de milieuwetgeving. In Engeland mag je gewoon feestjes vieren als je van de overheid bent, ook als de gewone man dat niet mag………. En dus mag je ook Russische olie importeren als een ander het maar aanlengt.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Figuur 1 laat duidelijk het dilemma van het moment zien. Het beeld oogt niet goed, maar de steun van 718 – 722 is niet gebroken. Tussen 716 en 755 ligt een zone waarin er vooral een patstelling zichtbaar wordt, erbuiten kan men pas weer positie kiezen. De kans is nog steeds het grootste dat de markt opnieuw de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 653 gaat testen, maar zekerheid bestaat er onvoldoende om hier positie te gaan kiezen. Donderdag aanstaande is weer een wereldwijde expiratiedag, de kans is groot dat er daarna duidelijkheid komt. Positie kiezen zo vlak voor Pasen met een aantal vrije dagen in veel beurzen voor de boeg is niet verstandig.

De lange (10-jaars) rente

En opnieuw steeg de lange rente in de VS en in Europa. En daarbij is in de VS een duidelijk grens gebroken, en kan dus de rente nog verder omhoog. In Europa is de rente ook gestegen en bevindt hij zich nu ook aan de verkeerde kant van de oude weerstandslijn, maar hier is de rente nog niet boven het hoogtepunt van een week geleden gestegen. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken liet een week geleden een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zien van 156,05 en dat punt is afgelopen week weliswaar genaderd, maar niet gebroken, in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de VS. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken heeft nu ons koersdoel van 156 – 157 gehaald, maar de vraag of we in Europa verder zullen gaan (en dus nog lagere niveaus voor de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken gaan zien) is nog altijd niet overtuigend beantwoord. Maar in dit licht is het wel vreemd dat vooral de big-tech zo sterk blijft liggen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers heeft een mooie week achter de rug en bereikte nu voor de tweede keer de lange termijn dalende trendlijn. Maar van doorbraken is geen sprake, dus opnieuw kan geen antwoord gegeven op de vraag of het nu hom of kuit wordt. Het blijft dus nog even afwachten. Het lange termijn verkoopsignaal volgt bij een koers onder 0,885 (en we staan nu op 0,919). Van een koopsignaal kan pas gesproken worden bij een koers boven 0,94.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen zijn duidelijk met een top bezig. Onder hoge volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken beweegt de koers zich in een ruime bandbreedte tussen US$ 86 en US$ 116 per vat. Dat is een enorme marge die nu al verschillende keren aan weerszijde benaderd is waarbij de bovenkant en de onderkant langzaam naar elkaar toe bewegen. Alles kan, dus een verdere koersstijging omhoog ook, maar dit heeft heel veel weg van een belangrijke top in wording.

De prijs van een troy ounce Goud

Ook de koers van een troy ounce goud steeg afgelopen week iets, maar dat gebeurde binnen een steeds ordentelijker verlopend patroon. Dat wijst op een correctieve beweging, in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken betekent dat een adempauze om de geesten en krachten rijp te maken voor een opwaarts vervolg van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Strategie

Binnen de Benelux Selector hebben wij aandelen Wereldhave aangekocht. Verder zijn wij voorzichtig begonnen met de aankoop van een tweetal obligaties, namelijk een 5,125% eeuwigdurende step-up lening van Volkswagen en ledencertificaten van de Rabobank. We doen dit nu nog in portefeuilles waar deze posities nog niet aanwezig zijn en verwachten mogelijk in sommige portefeuilles, waar de posities groter mogen zijn, dezelfde obligaties bij te kunnen kopen. Want de rentestijging nadert wat ons betreft toch haar einde, althans in tijd gemeten (het uiteindelijke hoogtepunt zou nog voor ons kunnen liggen).

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
12 april 2022 11.00 ZEW sentimentcijfers voor Duitsland en Eurozone
12 april 2022 14.30 Inflatiecijfers VS (consumentenprijsindexcijfers)
13 april 2022 14.30 Producentenprijsindexcijfers VS
14 april 2022 13.45 Rentebesluit ECB
14 april 2022 14.30 Detailhandelscijfers VS (consumentenbestedingen)
20 april 2022 11.00 Industriële productie Eurozone

Het aantal winstwaarschuwingen is meegevallen, maar dat wil niet zeggen dat er niet her en der teleurstellingen gaan volgen. En het cijferseizoen staat nu voor de deur. Verder staat het Paasweekeinde voor de deur hetgeen betekent dat meerdere beurzen een of twee dagen dicht zijn en wordt daarom de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiratie van april een dag vervroegd.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 2 mei 2022 verschijnen.

Den Haag, 10 april 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.