Beurscommentaar: Het wachten is op een bevestiging

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-12-09): 387,01

Onze conclusies:
Korte termijn: mogelijk draai omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Was het tot nu toe zo dat iedere verbetering van de werkloosheid in de Verenigde Staten een onmiddellijke reden was om de beurs omlaag te brengen in verband met het uitzicht op taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken, vrijdag was daar geen sprake van. De werkloosheid daalde fors van 7,3% naar 7% en de beurzen schoten omhoog. Het was de verbetering van de economie die nu de beursreacties bepaalde. Blijkbaar is de markt door deze cijfers ervan overtuigd dat de economie het nu zelf wel afkan zonder stimulering. Toch is hiermede het gevaar niet geweken want wie zal zeggen of het volgende week niet tot de kudde zal doordringen, dat we over een dag of tien al het FED-Orakel kunnen horen zeggen, dat de tijd nu gekomen is en dat zal toch opnieuw verrassen. Technisch gezien is de mooie afsluiting van de slechte vorige week nog geen reden om nu maar zonder enige rem te geloven dat de eindejaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is ingezet. De bevestiging van deze inzet moet nog komen en wij zullen dat hieronder aantonen met een grafiek van het door ons reeds eerder getoonde handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Inmiddels zijn er wel enkele aandelen, die deze bevestiging tegelijkertijd met hun uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gegeven hebben. Wij noemen hierbij Koninklijke Olie. De stijging vrijdag was 2,62% (mede ingegeven door een koopaanbeveling van een grote bank) en met dit mooie cijfer ziet de korte termijn positie van dit aandeel er plotseling prachtig uit. Maar zo is het dus niet overal en zeker nog niet voor de grote beursindices in het algemeen.

BLOG 20131209 AEX FIG1a

Figuur 1.

U ziet dat de onderzijde van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken de koers heeft tegengehouden. Op dat niveau ligt ook de steun van de vorige top en voor de liefhebbers vermelden wij dat men daar ook een zeer, zeer kort berekend 1/3de FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-niveau vindt. Maar let wel: het candlepatroon duidt niet op een omkeer (in sommige andere markten overigens wel). De CCI onder het koerspatroon is stijgende. Hieruit valt op te maken dat een koopmoment is aangebroken. Maar een definitieve bevestiging van een mogelijke draai moet gegeven worden door de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die u onder in de figuur vindt. En daarin heeft nog geen kruising plaatsgevonden en een bevestiging is te allen tijde essentieel voor de voorzichtige belegger om een signaal te kunnen vertrouwen. Ook in andere markten ontbreekt deze bevestiging.
Er is nog meer te lezen in de figuur. De TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken (onder de CCI) heeft zich nog steeds niets aangetrokken van de negatieve stemming, die zo plotseling over de markt kwam. De lange termijn belegger zit dus nog steeds in de markt, maar ook hij zal – als hij het beeld goed bekijkt – enigszins ongerust worden inzake de toekomst. De CCI is dan weliswaar stijgende maar hij divergeert negatief. En deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken vindt u in vele indicatoren en op alle markten. Als er dus al een eindejaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken komt dan mag men niet verwachten dat het vervolg nu al of juist na deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken positief zal zijn. De weekpatronen bevestigen dit. De indicatoren zijn dalende en divergeren negatief. Met de maandgrafieken is het iets beter gesteld. In Europa ziet men de eerste dalingen maar in de Verenigde Staten zijn zij nog positief en nergens wordt negatief gedivergeerd. Een en ander duidt erop dat we een draai kunnen verwachten op de korte termijn, waarbij de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken wijst op de mogelijkheid dat volgende week toch nog negatief kan uitpakken. En zoals reeds vaker gezegd zal het begin van het volgende jaar minder positief uitvallen. Hoe sterk een eventuele correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken dan uit zal vallen valt nog te bezien en in ieder geval valt een standpunt daarover buiten deze rubriek van vandaag.

De Rente

De markten schreeuwden dus moord en brand toen de angsten voor taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken weer opstaken, maar intussen is de 10-jaar rente in de Verenigde Staten sinds zijn laatste dieptepunt met 14% gestegen. In Nederland bedroeg de stijging 8%. Zorg over de taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken moge dan tot aan afgelopen vrijdag zeer negatief nieuws zijn geweest voor de beurs, aan de andere kant houdt de beurs er dus al wel terdege rekening mee dat het onafwendbare ontegenzeggelijk een keer gaat komen. Als het nieuws komt dan kan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dus zijn, dat het van geen belang meer is want dat er al rekening mee gehouden werd of dat de economie geen stimulering meer behoeft. Dit zal overigens niets afdoen aan het technische bewijs dat de beurs op niet al te lange termijn toe is aan een substantiële correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar als het spook van de taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken tot eenvoudige proporties is terugdrongen is, zal deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken mee kunnen vallen. Men moet er echter vanuit gaan dat de rente definitief zijn diepste niveau heeft verlaten.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar heeft weer een moeilijke week achter zich liggen. Het wordt toch langzamerhand onzeker of hij wel met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken bezig is. Iedere notering beneden 72,37 zal het bewijs zijn dat de daling zich doorzet.

De Prijs van een troy ounce Goud

De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is met een bodempatroon bezig, dat gekenmerkt wordt door een sterke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zowel in de dag- als in de weekgrafiek. De maand ziet er echter duidelijk minder vrolijk uit en dat blijft een hangend zwaard. Het beste wat hieruit voort kan komen is dat het bodemproces een lange(re) adem zal blijken te hebben.

De Prijs van een vat Brentolie

Het is indrukwekkend om te zien hoe stabiel de olieprijzen zijn geweest gedurende de afgelopen twee jaar. En er zijn geen redenen te vinden althans niet in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken, dat er eerstdaags een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal plaatsvinden. Wel is de prijs van een vat Brentolie stijgende op dit moment, maar daar zit niets verontrustends in. De eerste begrenzing ligt op US$119.

Strategie

Wij mikken erop dat onze portefeuilles zullen meeprofiteren van een (tijdelijk) herstel, maar intussen houden wij rekening met een vergroting van de liquiditeiten daar waar wij dit nodig achten. Feit is dat wij al langere tijd relatief veel liquiditeiten achter de hand houden simpelweg omdat wij de recente stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van aandelenkoersen niet vertrouwen. Dat wij daarbij geen achterstand op de meeste indices oplopen heeft te maken met de specifieke keuze van de aandelen die wij wel in portefeuille houden. Die is momenteel relatief goed.

Den Haag, 9 december 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.