Er is niets verbeterd

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-02-19): 327,93

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft vrijdag dan toch nog de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 330 geraakt, maar deze top werd niet bevestigd. Hiermede werd het ontbreken van een positieve onderstroom op het Damrak opnieuw geconfirmeerd. Het was onder anderen de beurs in New York die vrijdag aan de basis stond van de uitbarsting. Het was ook New York dat later op de dag zorgde voor een zeer onvriendelijke candle in de AEX, een Shooting Star, die, als hij in een uptrend voorkomt een negatieve betekenis heeft. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de Dow Jones Industrial Index zien.

Blog-20120220-DJIA-Index-Fig1

Figuur 1.

Het koersbeeld in deze daggrafiek toont alle kenmerken van een stijgende markt. Er is sprake van hogere toppen en hogere bodems en er heeft zich  reeds enige tijd geleden een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken gevormd. Gegeven dit feit mag men iedere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken beschouwen als een daling in een stijgende markt. En deze uitspraak geldt zolang het tegendeel niet bewezen is. Binnen dit kader moet men de komende daling plaatsen, met dien verstande dat uitstel van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (hetgeen reeds enige weken aan de gang is) negatief kan zijn voor de omvang van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken dat in alle indicatoren voelbaar is, is zich al langere tijd aan het opbouwen en hoe langer dit duurt hoe sterker dit negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken zich zal laten gelden. Men moet dus hopen dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich op zeer korte termijn zal voordoen. En daar ziet het gelukkig wel naar uit want de koers van de DJIA ligt dicht bij de top van mei 2008, die 13.136 aantikte. Nog twee honderd punten te gaan voordat de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van deze top zich in volle sterkte zal laten gelden. In het koerspatroon is een Fan te onderscheiden. Een val door de derde (de onderste) Fanlijn is normaal en men kan deze val dan ook verwachten. Er moet echter gewezen worden op het feit dat de DJIA zich gedurende 10 dagen bijna niet bewogen heeft. Dit had tengevolge dat de overboughtsituatie werd opgeheven. Vandaar uit zal dus geen correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken getriggered worden maar voor de rest wijzen alle indicatoren op een (tijdelijke) onderbreking van de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. In eerste instantie is daar de Volume OscillatorVO. Deze indicator bestaat uit twee Voortschrijdende Gemiddeldes. Meestal wordt een 14- en 28-dagen VG gebruikt, maar voor de korte termijn ziet men ook wel 5- en 20-dagen. Deze gemiddeldes worden afgezet in een histogram en waarden boven 0 geven een markt aan die ondersteund wordt door het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en waarden beneden 0 geven een markt aan die niet ondersteund wordt door het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Hij ligt onder nul en dat is negatief. Daaronder vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Weliswaar stijgt deze maar hij bevestigt niet en dat doet hij al niet meer gedurende twee maanden. In deze indicator ziet men duidelijk de opbouw van het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken dat, hoe u het ook draait of keert, een uitweg zal gaan vinden. En iets verder kijkend buiten de grafiek zijn er nog meer verkeerde signalen. De Transport Index bevestigt de nieuwe top in de DJIA niet. De New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in New York stijgen maar blijven opnieuw achter. Afgelopen week stegen zelfs de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken aldaar. In Amsterdam zien we (al sinds langere tijd) een achterblijvende AD-lijn. Ook de Call/Put-ratioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken blijft achter. In de meeste markten liggen de koersen tegen oude weerstandlijnen aan. En in de week wordt er negatief gedivergeerd, zij het niet overal. Het algemene beeld is dus niet positief. Alleen de maandgrafieken stralen van optimisme. Hiervan gaat een remmende werking uit op de komende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de Nederlandse 10-jaars Staatsleningen steeg in de afgelopen week met 8% tot 2,43. Dit was een forse stap, maar men kan nog niet spreken van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Daarvoor moet het niveau van 2,72 gebroken worden. De indicatoren wijzen erop dat dit snel staat te gebeuren. De 3-maands Euribor daalde opnieuw.

De Prijs van een vat Brentolie

Er is niet veel veranderd in de afgelopen week in het beeld van de prijs van een vat Brentolie. Er was sprake van een lichte stijging. Inmiddels is een stijgend kanaal te herkennen, waarin afgelopen week de bovenkant werd bereikt. Daarenboven kondigt zich een overboughtsituatie aan. Hiermede blijft het er naar uitzien dat een voorlopige top werd bereikt. Een mogelijke daling zal beperkt blijven. Misschien wordt US$106 bereikt.

Het Goud

Er werd ons gevraagd waarom wij stellen dat de goudrijs aan het dalen is. “Hij noteert toch erg hoog”. Vanuit zijn top van US$1.803 is de Wereld Goud Index (een index die de prijs van een troy ounce goud in US$’s meet zoals die in meerdere markten over de hele wereld verspreid wordt bereikt) gedaald naar US$1.723, afgelopen vrijdag. Daartussenin heeft hij een duikeling gemaakt tot US$1.522. Aan de dalende tendens is nog geen einde gekomen. Steun gaat uit van de lange termijn gemiddeldes op US$1.650-1.670. De uiteindelijke steun, als de prijs zover zal dalen (en dat is helemaal niet zeker) ligt op dit moment rondom US$1.520, maar dit niveau daalt langzamerhand. De maandgrafieken zijn nog steeds dalend en dit oefent een negatieve invloed uit op het koersniveau. Dit alles laat onverlet de ontwikkelingen op de zeer lange termijn. Wij doen daarover in dit commentaar normaliter geen uitspraak want onze Column verschijnt iedere week en behandelt de kortere termijn. Op de lange termijn zijn wij positief gestemd ten aanzien van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken, zeker zolang hij de steun op US$1.520 niet breekt.

De Amerikaanse $ versus €

Ondanks een poging tot uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken slaagde de Dollar er nog niet in zijn correctiefase achter zich te laten. Wij moeten blijkbaar nog enig geduld hebben, maar wat in het vat zit verzuurt niet.

Onze Strategie

De portefeuilles die daarvoor in aanmerking komen zijn afgedekt. Wij wachten de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken af, alvorens actief te worden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 20 februari 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.