Nog weer meer geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-08-10) 496,61

De markt laat weer een verandering zien. Tijdens de laatste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken waren er opvallend veel aandelen, die tegen de draad in aan het dalen waren. Nu zijn deze zelfde aandelen op een punt gekomen, dat ze koopsignalen geven. De sterke aandelen, die de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken droegen, hebben in de afgelopen twee handelsdagen een daling ingezet. Deze daling is nog niet erg ver dus zullen er nog wel een aantal probleemdagen volgen. Maar niet alleen (de zwakkere) aandelen in Europa staan op het punt om een draai omhoog te maken. Ook in de Verenigde Staten waar de beurzen allemaal in mineur waren, lijkt een einde aan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te komen. De indicatoren liggen daar diep en een draai kan iedere dag verwacht worden.
Er zijn in de Amsterdamse beurs geen onderliggende indicatoren, die erop wijzen dat de daling, die is ingezet, lang gaat duren noch dat deze grote proporties aan gaat nemen. Wel liggen zij aan de bovenkant van de figuren waarbinnen zij staan afgetekend. Voorlopig beschouwen wij de daling van de laatste dagen van vorige week dus als een rimpeling en hechten wij er dan ook nog geen grote waarde aan anders dan dat er altijd dagen moeten komen die tegengesteld aan de trendrichting zijn. De beurs in Tokio ligt tegen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aan van de top uit 2000. Alles wijst erop dat hij daar vandaag of morgen doorheen gaat.
Wij zijn niet pessimistisch over de komende weken, maar de draai omhoog moet overal nog wel worden ingezet. En zolang dat niet gebeurd is, moet men zeer voorzichtig blijven. Ter adstructie laten wij de daggrafiek van de S&P500 hieronder zien.

De S&P500 Index

De S&P500 zakte afgelopen week tot aan het MA200. Daar was hij 10 dagen geleden ook. Een tweede aanval dus op deze steun, maar deze steun lijkt heel sterk. Wij gaan ervan uit dat hij opnieuw zal opveren en mogelijkerwijze wordt nu wel de mogelijke neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken die wij al eerder beschreven, doorbroken. Er zijn onder in de figuur redenen te vinden dat een draai omhoog op komst is. In eerste instantie is er de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij daalt nog en er is nog ruimte voor verdere daling maar hij divergeert positief. Daaronder staat de Zone Oscillator. Hij is dalende. Maar hij ligt wel onder de onderste horizontale lijn. Het wachten is dus op een draai. Tot slot volgt de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Deze is nog dalende en hij ligt nog niet onder de 20-lijn. En dat zouden wij graag zien ook al is het niet persé nodig. Al me al geeft dit beeld dus het idee van “het naderende einde van een beweging”. De markt is er nog niet maar het keerpunt is zeer dichtbij. En als New York omhoog gaat, kan Europa met zijn open geldkraan niet achterblijven. Als de markt nu omhoog gaat betekent dit dat er een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken wordt gezet in een onevenwichtig Kop/Schouder patroon. Dit is mogelijk maar dit komt toch niet erg frequent voor.

BLOG 20150810 FIG1 S&PFiguur 1.

En er is ook nog een kans op een alternatief scenario. Het beeld van het Kop/Schouderpatroon, dat wij ingetekend hebben, kan ook andersom gezien worden. Men zou de top bij 2.132 kunnen zien als de Kop van een normaal K/S patroon. De linkerschouder zou dan liggen op 22 juni en de rechterschouder zou dan zojuist gevormd kunnen zijn met een topje zes dagen geleden. Het zou ook een zeer onevenwichtig patroon zijn, maar een doorbraak door het MA200 (deze lijn valt samen met een denkbeeldige nekljn) zou dit patroon bevestigen. Wij geloven (nog) niet in dit scenario omdat de indicatoren te ver omlaag zijn gekomen. Maar een doorbraak door het niveau van 2.070 maakt hem af of als de top van 2.132 in de komende weken niet wordt gebroken wordt het hommeles.

De Rente

Het beeld is wat verdeeld. De daggrafiek wijst op een (voorlopig) einde aan de daling en de weekgrafiek heeft het over een doorzettende dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Wij gaan er dus van uit dat we even te maken krijgen met een weekje van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken maar op iets langere termijn zien wij de rente verder wegzakken.

De US$ in €’s uitgedrukt

Zowel de dag- als de weekgrafiek wijzen op een verder aantrekken van de €. De week misschien iets minder maar beide grafieken wijzen op een daling van de US$. Dat betekent dat wij ons advies handhaven: afblijven van de US$.

De prijs van een vat Brentolie

De oliemarkt is fors onderuit gegaan in de afgelopen week. De prijs van een vat Brentolie viel door zijn laatste steun op US$52. Maar de dagchart laat positieve indicatoren zien. En het meest opvallende is wel het feit dat in Amerika het aantal schalieputten, in werking, al enige weken op een rij stijgende is. Of dit betekent dat men de handschoen met het Midden-Oosten op wil nemen dan wel dat men over betere, efficiëntere technieken beschikt is niet duidelijk. De dagchart lijkt te zeggen, dat zij uitgaan van een stijgende prijs in de nabije toekomst. De weekgrafieken zijn echter zonder meer negatief.

Het Goud

En de prijs van een troy ounce goud lijkt uit zijn bodempatroon te willen breken. De dagchart is duidelijk positief. De weekchart is zeer oversold en lijkt te gaan dalen. De prijs van zilver loopt vooruit. Deze is reeds uitgebroken. Het is zeer goed mogelijk dat wij deze week positie nemen in beide.

Strategie

Wij blijven wachten op duidelijke signalen van een doorzetting van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Goud en zilver krijgen onze speciale aandacht.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 10 augustus 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.