Met flinter dun ijs het jaar in

Slotkoers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2 januari 2023) 701,16

Onze conclusies:

Korte termijn: negatief

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De rust van de afgelopen twee weken heeft het technische beeld met name in de VS goed gedaan, althans als men naar de daggrafieken kijkt. Er is niet overal sprake van positieve divergenties, maar her en der wel en de opleving van gisteren en vanochtend in Europa is dan ook niet geheel vreemd te noemen. Fundamenteel wordt de opleving toegeschreven aan meevallende werkgelegenheidscijfers in Europa (Dutsland) en een iets verbeterd producentenvertrouwen in Europa. Maar dat is in feite enigszins paradoxaal te noemen. Want analisten gaan uit van een langzame verslechtering van de economische vooruitzichten, die uiteindelijk in een recessie zal uitmonden, waarvan de diepte nog onduidelijk is. Als dan nu de economische cijfers meevallen, dan worden de verwachtingen van analisten dus gelogenstraft. Maar meevallende economische cijfers zullen ook tot verdere renteverhogingen leiden omdat Centrale Banken juist hebben aangegeven, dat zij een vertraging van de economische groei wereldwijd voor ogen hebben. De witte raaf in dit verhaal wordt gevormd door de energieprijzen. Als die meer dalen dan eenieder voor mogelijk heeft gehouden (en voorlopig is de winter in Europa mild en daalt de gasprijs dus gestaag), dan zal ook de inflatie mee kunne vallen, dat wil zeggen meer dalen dan analisten aanvankelijk dachten en dat kan dan weer leiden tot minder renteverhogingen van de kant van de Europese en de Amerikaanse Centrale Banken.
Maar dat laatste is speculatie en gaat in tegen de meest recente uitspraken van diezelfde Centrale Banken. Een opleving is aan de gang of zo u wilt begonnen, maar het ijs waarop dit gebeurt is flinter dun.
Misschien is de koers van de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken wel de beste indicator om te volgen op dit ogenblik. Hier moet een doorbraak tot boven 11.286 volgen voordat van meer dan een pullback gesproken kan worden. Alles daaronder is slechts een opleving in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Hoe het ook zij, wij wensen u in elk geval wel een gelukkig, gezond en (financieel) succesvol 2023 toe.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Er is duidelijk sprake van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog en op de daggrafieken is er zelfs sprake van positieve divergenties. Dat zou kunnen betekenen, dat de grens van 716, in de figuur getekend, al op niet al te lange termijn gebroken kan worden. In de wetenschap dat de markt vanochtend tot in de buurt van deze grens opgelopen is, zou de daling van de afgelopen weken als een pullback naar de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kunnen worden benoemd en dat zou erg positief zijn. Maar om daar zeker van te kunnen zijn moet eerst de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door 716 worden afgewacht. En zover is het nog niet. Komend weekeinde duiken wij weer in de wat langere termijn analyses met de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, wij gaan daar nog even op wachten.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken index, dè obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken index voor de 10-jaars obligaties van de Duitse staat, maakte op de eerste dag van 2023 een volledige draai en met de hogere opening van vanochtend is een bullish engulfing patroon een feit. Dit is precies wat wij een week geleden al zeiden, er is een duidelijke draai nodig alvorens van een top in de rentegrafieken gesproken kan worden. Het probleem is echter, dat dit een weekpatroon is. Dat betekent dat de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken in de rest van de week niet weer mag dalen, terwijl komende maandag ook nog een hogere opening nodig is. En dus mag nog geen victorie gekraaid worden, ook al lijken markten dat nu wel te doen. En het beeld in de VS is veel minder positief, dus beleggers, wees gewaarschuwd!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Nu de rente op de kapitaalmarkten enigszins lijkt te draaien is het ook tijd geworden voor een adempauze in de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $. De stijging van gisteren en vandaag komt daarmee op een keurig moment en kan zelfs nog wat verder oplopen. Voorlopig doet dat niets anders dan de oversold-positie van de $ in de indicatoren enigszins dempen, waardoor de weg vrijgemaakt voor een volgende daling. Op korte termijn liggen de grenzen op 0,92 aan de onderkant en 0,95 aan de bovenkant.

De Brent Olie prijs

Opnieuw licht hogere olieprijzen, maar de bewegingen zijn allemaal binnen de marge van een correctief patroon, dat nog steeds de neiging heeft per saldo omlaag te lopen. Een prijs van US$90 per vat Brentolie is nog steeds niet voldoende om het einde van de huidige fase van correcties te kunnen markeren. Ons koersdoel blijft daarmee US$61 per vat.

De prijs van een troy ounce Goud

Terwijl de inflatie over haar top lijkt loopt de koers van goud gestaag op. Zowel in $’s als in € lijkt zich een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog af te tekenen. En dat is in feite vreemd als de inflatie daalt. De verklaring ligt dan ook in een andere hoek, zo bleek op het scheiden van het jaar. Centrale Banken, met name in Azië en Eurazië zijn al enkele maanden netto kopers van goud. Naar verluid zouden zij al 400 ton goud gekocht hebben. Zij doen dat uit voorzorg tegen het Westen. Het is het rechtstreekse gevolg van de schuivende geopolitieke verhoudingen door de oorlog in Oekraïne en de almaar wilder om zich heen slaande Chinese leider Xi. Van een echte bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is nog geen sprake, maar het begin ervan zou wel eens achter ons kunnen liggen.

Strategie

Ondanks een voortvarende start in 2023 blijven wij nog even voorzichtig aan de kant staan. Er zijn teveel onzekerheden, die het vertrouwen in een sterke aandelenmarkt op korte termijn dwars zitten.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

4 januari 2023 16.00 Amerikaanse cijfers over de orders in de industrie
4 januari 2023 20.00 Publicatie notulen van de FED-vergadering van december
5 januari 2023 14.30 Werkgelegenheidscijfers VS (vielen afgelopen week tegen!)
6 januari 2023 14.30 Uurlonen en werkloosheidscijfers VS
9 januari 2023 11.00 Werkloosheidscijfers Eurozone
12 januari 2023 14.30 Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers (inflatie)

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 9 januari 2023 verschijnen.

Den Haag, 3 januari 2023
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en s

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.