Drie-en-twintig weken aan de top

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (14 mei 2017) 534,71

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Onderliggend zien teveel individuele aandelenplaatjes er slecht uit

Men wordt er een beetje triest van als men naar de grafieken kijkt. Veel aandelen laten dalende koersen zien. Het wemelt van de slechte candles. Vele indicatoren zijn dalende, maar de slotkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liggen al gedurende 23 weken boven hun MA10 en dat is de laatste twintig jaar niet voor gekomen. De markt heeft alle redenen om te dalen, maar steeds duiken er weer sterke individuele aandelen op, die de index in Amsterdam (en men mag dit uitbreiden tot Europa) op een relatief hoog niveau houden. Ook in Amerika houden de markten zich sterk ook al doen ze daar duidelijk onder voor Europa. Men leest van veel commentatoren dat men de markt niet mag missen, dat de koersen stijgende zijn, maar wij zien maar één zekerheid: en dat is dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Vandaag of morgen valt dus de bijl en hoe langer dit moment uitblijft, hoe dieper hij zal vallen. Als men de edele metalen als een goede hedge ziet voor een slechte beurs dan lijkt dit moment niet ver meer af. Vreemd genoeg wil het nog niet erg vlotten met het goud (of het zilver). De markt voor deze metalen is gedraaid maar het wil niet erg omhoog. Blijkbaar zien beleggers dit goud nog steeds op andere plaatsen blinken. En nu de prijs van de Brentolie weer in opwaartse beweging is kan er misschien nog best een weekje bijkomen bij het record van 23 weken. Want als Koninklijke Olie in de lift zit, is het voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken moeilijk om negatief te zijn. Het is opvallend dat de omzet de laatste dagen in Amsterdam duidelijke pieken laat zien. Zijn de professionelen zich aan het terugtrekken? Wij blijven bij onze uitspraak, dat de markt op dit moment zeer gevaarlijk is. Verminder dus uw exposure. En voor beleggers die beangst zijn, dat ze de boot hierdoor gaan missen blijft gelden dat men beter een stukje winst misloopt dan dat men verliezen moet nemen. Wij zijn dus niet erg positief maar het is zeer goed mogelijk, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich gaat manifesteren als een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. In feite was een groot deel van het afgelopen jaar een grote consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. De grootse plannen, die Trump aankondigde bij zijn installatie, gaven de markt vleugels. Voorlopig echter is daar nog niets van gerealiseerd. Maar de markt zelf werd en wordt ook gevoed door overmatige liquiditeitsinjecties en dat maakt dalen moeilijker.

De S&P 500 Index, daggrafiek

Om u te laten zien hoe belabberd de charts eruit zien nemen wij hieronder de dag chart van de S&P500 Index op.
BLOG 20170514 S&P500
Figuur 1.

Een nieuwe top, die gezet werd tijdens een consolidatieperiode die nu al drie weken duurt, creëerde niet het vertrouwen dat zou moeten zorgen voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De top werd dan ook niet meer bevestigd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (en ook niet door andere indicatoren zoals te zien is bijvoorbeeld in de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken). Frankfurt toont hetzelfde negatieve beeld. Alleen Amsterdam en Tokyo doen het beter met een bevestiging door de indicatoren, maar zij tellen niet mee als men kijkt naar de importantie van de onderscheidelijke negatieve beurzen. Hierbij voegt zich het feit, dat de indicatoren in de weekgrafieken (lees alle weekgrafieken ook die van Amsterdam en Tokyo) negatief divergeren. Vreemd genoeg zijn deze indicatoren in de afgelopen drie weken overal weer gaan stijgen, maar de stijging vond plaats vanuit een hoog niveau en dus wordt de invloed daarvan toch maar beperkt. Tot slot geldt dat de maandgrafieken een verdeeld beeld geven. In Amerika zijn de indicatoren dalende. In Japan zijn ze dalende en divergeren ze negatief. In Europa zijn ze nog stijgende maar daar liggen ze hoog. Al met al dus een negatief beeld, dat oprijst uit de grafieken. Europa komt er zoals gezegd nog het beste vanaf, waarbij Amsterdam in het bijzonder een positiever beeld geeft dan hierboven getoond voor de S&P500. Tot slot wijzen wij nog op de grote afstand tussen de koersen en het MA200 en tussen de beide gemiddeldes in de grafiek hierboven en op het feit dat ook de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis gaan dalen. Samenvattend concluderen wij dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet lang meer op zich zal laten wachten, als deze al niet is ingezet.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op leningen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is net niet bij zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gekomen toen de daling weer werd ingezet. Het beeld is daarmede niet erg sterk. Ook de indicatoren in de weekgrafiek zijn nog wel stijgende maar er wordt negatief gedivergeerd. Dat is ook het geval in de daggrafiek en dat brengt ons er toe om zeer onzeker te zijn over de rente. Het lijkt best mogelijk dat we hem nog verder zien dalen. Dat is dan in tegenspraak tot de zeer korte termijn rente want deze is weer iets gaan stijgen en dat is sinds mei 2014 niet meer gebeurd.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar ligt zwak in de markt. In de afgelopen week heeft hij geprobeerd naar boven toe uit te breken, maar dat is niet veel geworden. Inmiddels ligt hij nu al drie weken onder zijn MA40. In technische termen betekent dit, dat hij in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zit. Mocht hij daaruit willen komen dan zal hij in ieder geval een slotkoers moeten laten zien boven 92,4 en dat lijkt niet erg haalbaar op dit moment.

De prijs van een vat Brentolie

De Brentolieprijs zit weer in de lift. De grafieken zijn stijgende en men ziet overal positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. De weg naar US$58 lijkt weer ingeslagen.

Het Goud

De World Gold Index is gedraaid. Hij is de weg omhoog ingeslagen, maar in de weekgrafiek wordt sterk negatief gedivergeerd. Dat wijst op een slechts kort herstel. Op zichzelf is dit vreemd want als het waar is dat de aandelenmarkten gaan dalen dan moeten de edele metalen in de lift zitten. Opvallend is het dat de prijzen van de goudmijnaandelen wel duidelijk aan het stijgen zijn. Meestal lopen zij vooruit op de prijs van het goud en dat zou kunnen inhouden dat de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken snel wordt opgeheven. Alleen de actualiteit kan hierop een antwoord geven. Het betekent echter wel dat de belegger de prijs van het goud in deze tijd sterk in de gaten met houden. Overigens zijn er berichten dat de goldminers sterk ondergewaardeerd zijn met name door de veel grotere efficiency die bereikt werd in de afgelopen periode. De komende maanden zouden zij daarom duidelijke stijgers kunnen zijn.

Strategie

In de afgelopen weken hebben wij onze liquiditeitenpositie grotendeels behouden. Alleen in de Wereld Selector werden aandelen Soitec (Frankrijk, semiconductors) aangekocht. Maar verder blijven wij aan de kant, het seizoen is fout en de markt ziet er niet overtuigend genoeg uit.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

16 mei 2017    10.30    Britse inflatiecijfers
16 mei 2017    11.00    Duitse en Eurozone economische vertrouwenscijfers (ZEW)
17 mei 2017    11.00    Eurozone consumenten prijsindexcijfers
18 mei 2017    10.30    Britse detailhandelscijfers

Onrust in Venezuela en rond Noord Korea en naderende Britse verkiezingen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 14 mei 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.