Beurscommentaar: Een witte kerst

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-12-22: 418,37)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: lijkt te gaan stijgen
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een korte pijn. En niet alle beleggers kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken verloor in zeven dagen tijd 43 punten ofwel 10%. Maar drie dagen daarna stond hij alweer 29 punten hoger. Alleen de actieve korte termijn beleggers konden van deze hevige en korte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken profiteren. De markten tonen overal hetzelfde beeld. De opgaande lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is nog volledig in takt. De korte termijn wijst op een doorgaande stijging, de middellange termijn slaagde er (nog) niet in om de draai omhoog te maken. Dit laatste is het gevaar dat dreigt. Zolang de middellange termijn nog niet gedraaid is blijft de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken onzeker. Het is een kwestie van met name de particuliere belegger. De professionele beleggers hebben op dit moment de boeken reeds dicht gedaan. Het zijn de particuliere beleggers, die er in het verleden voor zorgden dat de laatste dagen van december meestal positief waren. Zij zorgden voor de zogenaamde eindejaarsrally. En het ziet ernaar uit dat we daar dit jaar opnieuw op kunnen rekenen. Als dat het geval is zal het jaar 2014 uiteindelijk toch nog een goed beleggingsjaar worden, hoe moeilijk het er vaak en zeker nog onlangs, ook uitzag. Door de grote sprongen, die er soms gemaakt werden tijdens de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en gedurende het daaropvolgende herstel, liggen de indicatoren bijna nergens in de ideale lage positie, die een wekenlange opgaande markt moet verzekeren. Sommigen zijn halverwege hun daling gedraaid (of moeten nog gaan draaien) anderen zijn alweer halverwege op hun weg omhoog. Dat zou kunnen betekenen dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken niet lang zal duren. Maar er lijkt toch voldoende ruimte beschikbaar om het einde van het jaar met de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken te bereiken. En dat houdt in dat we erop moeten rekenen, dat er zich snel in het komende jaar een nieuwe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan aandienen. De hieronder volgende weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is een mooie illustratie van het gestelde hierboven.

BLOG 20141221 FIG1a AEX

Figuur 1.

Inderdaad werd er een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevormd en het was de sterke steun rondom 388 – 390 die voor de omkeer zorgde. Er is dus nu na de hogere top ook een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en dat is de bevestiging, dat de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog steeds in takt is. De koersen liggen boven beide gemiddeldes en deze stijgen en liggen ook in de goede volgorde ten opzichte van elkaar. Een betere grafiek kan men zich niet wensen. Daaronder ziet u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze divergeert positief maar (en hier ziet u het gevaar dat boven de markt hangt) hij is nog dalende. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken staat hiermede niet alleen. Vorige week schreven wij dat de Tetherlijnen een duidelijke waarschuwing gegeven hadden voor een daling die op komst was. Deze waarschuwing staat nog steeds uit. Veel zal afhangen van de stijging die nu aan de gang is. Als deze zich zal doorzetten dan kunnen de negatieve signalen nog steeds verdwijnen. Gezien de bodemvorming in de oliemarkt, de relatieve rust in de Oekraïne en de niet aflatende toevloed van liquiditeiten lijkt het ons dat de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken de waarschuwingen in de weekcharts uit de weg zal ruimen. Maar als dat inderdaad gebeurt dan zal de ruimte, die de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog ter beschikking staat toch maar beperkt zijn. Als men naar de weerstandsniveaus kijkt dan is het in eerste instantie de voorgaande top op 432. Deze lijkt ons te worden gebroken maar veel verder weg ligt een volgende weersstand. Het is een breed gebied van weerstandslijnen rondom 450. Wij wagen het te betwijfelen dat hij al in de komend weken zover zal komen, maar de mogelijkheid zit er in, ook al zal het daarna wel voor een tijdje afgelopen zijn met de euforie.

De Rente

Er wordt al lange tijd door de indicatoren gewezen op een bodemvorming in het renteverloop. Maar totnogtoe bleef het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen dalen en dalen. De kansen nemen echter toe dat de stand waarmede de afgelopen week afsloot (0,75%) de geschiedenis zal ingaan als de laagste ooit gezien. Natuurlijk blijven de acties van de ECB in donkere wolken gehuld. En als de ECB gaat uitpakken met een opkoopprogramma van staatsleningen dan is dat natuurlijk een factor, die de rente verder omlaag kan brengen, alhoewel hier in navolging van wat er destijds in de VS gebeurde wel eens het adagio opgang zou kunnen doen “het bezit van de zaak is het einde van het vermaak”.
Als men de technische plaatjes moet geloven dan gaat zal het niet meer uitmaken of Draghi toestemming gaat krijgen om staatsobligaties op te kopen. Daarom houden wij het erop, dat wij voorlopig te maken gaan krijgen met een oplopende rente, die overigens al langere tijd te bespeuren is in de markt van de hoger rentende bedrijfsleningen.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar was weer goed op dreef in de afgelopen week. De weerstand op 81,1 werd genomen en nu is de weg ingeslagen naar de top uit 2012 op 83,0. De reis daarnaar toe is niet meer zo lang, maar de kans dat er op dat niveau geaarzeld wordt is groot. Een volgende top die daarna genomen moet worden dateert uit 2010 en ligt op 84,2. Onze technische gegevens tonen geen enkele reden dat hij daar niet zou komen.

De Prijs van een vat Brentolie

Het ziet er naar uit dat de prijs van een vat Brentolie een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken aan het vormen is. Op de dagchart zijn alle indicatoren nu omhoog gericht. Op de weekchart nog niet maar daar is vorige week een Long Legged DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken (in dit geval een Rickshaw Men) ontstaan en dat is volgens de theorie een notoir omkeerpatroon.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud wil wel omhoog maar vreemd genoeg gebeurt het niet. Toch wijst alles erop dat zich een dezer dagen een stijging gaat inzetten. Misschien is de komende week hiervoor nog iets te vroeg maar lang kan het niet meer duren en het moet ook niet lang meer duren want anders wordt het positieve weekmomentum verleden tijd.

Strategie

Zoals wij afgelopen week reeds veronderstelden hebben wij onze shortposities afgebouwd. Wat wij niet verwacht hadden was ons besluit om weer korte termijn longposities in te nemen. Maar toen vrijdag op Triple Witching DayDe vrijdag waarop in Amerika drie soorten optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-contracten expireren. Zie ook Freaky Friday. Copyright Vladeracken de expiratie was afgelopen zijn wij opnieuw long ingestapt. Al een dag eerder hadden wij puts Unibail verkocht en waren wij (met turbo’s) long gegaan in het aandeel. Ook andere aandelen werden gekocht en wij zullen komende week doorgaan met het aankopen van door ons geselecteerde fondsen.

NB

De komende week zullen de beurzen slechts enkele dagen open zijn. Wij zullen daarom aanstaande maandag geen beurscommentaar uitsturen. De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken die voor 4 januari is voorzien zal daarom onze eerstvolgende visie op het beursgebeuren bevatten. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed begin van het Nieuwe Jaar.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 22 december 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.