Opnieuw Omhoog

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (05-06-2011) 340,24

De verwachte upswing duurde welgeteld 5 dagen en nadat het 200-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken was geraakt ging de koers van de AEX zoals men kon waarnemen, weer omlaag om tot stilstand te komen op de onderste begrenzing van een dalend kanaal.

Het positieve nieuws hierbij is dat de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de daggrafieken, die wijst op een herstel, zich verstevigde. En nu is deze ongeveer op alle markten te zien, hetgeen vorige week nog niet het geval was.. De conclusie is dat we naar alle waarschijnlijkheid de onderzijde van het dalende kanaal als stop zullen zien fungeren en dat de koers opnieuw omhoog gaat. Dit zou  beantwoorden aan de oversold situatie die men kan waarnemen in vele markten onder anderen in de Verenigde Staten.

De Week

Blog-20110605-AEX-Fig1

Figuur 1

Hierboven ziet u de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis. De onderzijde van het dalende kanaal werd bereikt. Drie lange termijn gemiddeldes werden doorschreden. Er is sprake van dalende toppen en dalende bodems. Alleen de lange termijn oplopende trendlijn is nog intact. Ten opzichte van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in augustus 2010 divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief. Bij het negatieve nieuws moet vastgesteld worden dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken diep gekomen is, hetgeen duidt op een oversold situatie. Misschien wordt de onderzijde van het kanaal nogmaals opgezocht (er is iets ruimte over), maar daarna zal deze trendlijn zoals her ernaar uitziet voldoende steun bieden om een adempauze in te lassen. Hiermede ondersteunt de middellange termijn de conclusie uit de dagplaatjes dat de markt omhoog zal gaan. Maar het negatieve nieuws dat wij schilderden en daar komen nog eens bij de negatieve maandgrafieken, duiden erop dat een stijging van de beurzen niet verder zal gaan dan een opheffing van de oversold situatie. Wij hebben in de grafiek drie Voortschrijdende Gemiddeldes getekend, het zijn de MA50, de MA40 en de MA30 die liggen op respectievelijk 356, 351 en op 346. Een van deze weerstandniveaus zal hoogstwaarschijnlijk het einde van de opwaartse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken veroorzaken. Mede in aanmerking genomen de daggrafiek houden wij het op een stijging tot 351-355. De beurs biedt u hiermede een mogelijkheid om uw longposities verder (en nog op tijd) te liquideren. U moet met het liquideren beginnen als de 351 wordt bereikt. Tegelijkertijd kunt u beschermingsmaatregelen nemen. U vindt een serie mogelijkheden in onze artikelenreeks “Bescherming van de portefeuille” welke artikelen te vinden zijn  op onze website vermogensbeheer.co.

De Rente

Er is veel gebeurd in de afgelopen maand op het gebied van de rente. In Amerika daalde hij zelfs zo sterk dat het écart omsloeg ten voordele van de USA, dat wil zeggen dat de rente overzees weer duidelijk lager ligt dan ten onzent. Er zijn in de rentegrafiek achtereenvolgens 6 zwarte candles geplaatst en dit zou toch kunnen impliceren dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op gaat treden. Dat zou in lijn zijn met de korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken die op weg is een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te tonen. Maar onze vraag is of dit een omdraai zal betekenen en daar ziet het nog niet naar uit, want van een oversold situatie mag men nog niet spreken. Er wordt negatief gedivergeerd. Toch zal tegen het einde van de maand juni als QE3 niet wordt ingevoerd, de markt gaan lijden onder een gebrek aan liquiditeiten, hetgeen de rentedaling tot staan zal kunnen brengen.

De Dollar

In onze blog van vorige week schreven wij dat de dollar op de dagchart uit een Dalend Driehoekje was gevallen en dat er een doel berekend kon worden van 68,79. De dollar sloot afgelopen vrijdag op 68,34, waarmede het doel zelfs werd overschreden. In de weekchart vindt men dit patroon terug als een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken die de dollar na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken bijna terugbracht naar de bovenste lijn van het dalende kanaal. De vraag is nu of dit inderdaad een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zal blijken te zijn dan wel dat we te maken krijgen met een dollar die terugkeert in zijn dalende kanaal waarmede de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken dan als vals bestempeld zal moeten worden. Wij blijven bij onze stelling zoals wij beschreven in ons artikel “De Technische Positie van de Dollar” van 25 maart van dit jaar, dat de dollar op langere termijn in een stijgend kanaal is gekomen (dat onderdeel is van een veel groter dalend kanaal,) maar waarin hij in de komende tijd de bovenkant gaat opzoeken. Het doel van deze uptrend ligt ergens op 85, maar een vervroegde omkeer terug naar beneden lijkt waarschijnlijk.

De edele Metalen

Wij houden, het gegeven wat de grafieken met hun indicatoren tonen, voorlopig voor gezien met het goud en ook in de andere edele metalen zoals zilver. Na de Blow-Off van vorige maand is er in het zilver weliswaar een herstel opgetreden maar laat u niet voor de gek houden. Ook in het zilver ontbreken de redenen om long te gaan. Maar ook hier zijn er echter nog geen indicaties die erop wijzen dat men al shortposities in kan nemen.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is aan het consolideren. Hij wordt gesteund door zijn 20- weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Dit betekent dat zolang er geen calamiteiten optreden de olieprijs zal blijven consolideren of misschien lichtelijk stijgen, maar daarna zou het 20 MA doorbroken moeten worden waarna het 40MA zal worden opgezocht. Daarmede zal de olieprijs rond de $100 gaan schommelen. Maar deze uitspraak is behoudens calamiteiten en slechte humeuren bij de olieprinsen, die zich naar verluidt in de pers op iets langere termijn zorgen moeten gaan maken over de ontwikkelingen bij Koninklijke Shell. Zij openden recent een fabriek in Qatar waarin op commerciële basis olieproducten uit gas worden geproduceerd, in potentie een zeer aantrekkelijk alternatief.

Onze Strategie

Wij hebben in de afgelopen week behoorlijk opruiming gehouden in onze portefeuilles. Wij zijn er nog niet mee klaar maar dat betekent alleen maar dat deze actie zal worden voortgezet zodra de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, zoals boven omschreven het niveau van 351 opnieuw zal hebben bereikt. Er werden hier en daar nog Calls geschreven, maar voor andere beschermingsmaatregelen leek ons de tijd nog te vroeg. Dat zal echter anders worden als we opnieuw aan het liquideren gaan.

Den Haag, 5 juni 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.