Positieve kansen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (10 april 2020) 508,04

Onze conclusies:
Korte termijn:positief maar overbought
Middellange termijn:negatief
Lange termijn:negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Corona lijkt in Europa op zijn retour en nu ziet men al dat er activiteiten ontplooid worden om de productie te hervatten. China is al een stuk verder. Philips zou daar zijn productie al weer op 80% hebben liggen van voor de crisis. Wij willen hiermede niet zeggen dat de ellende achter ons ligt, zeker niet, maar het duidt er wel op dat de weg terug, behoudens lelijke tegenvallers, weer wordt ingeslagen. Zoals altijd loopt de beurs vooruit en er is op dit moment zeker een kans dat hij de weg naar herstel is ingeslagen. Een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en zeker een steile, diepe zoals 14 dagen geleden werd gezet, wordt vaak gevolgd door een zogenaamde hertest. Veel beleggers die zich ingepakt voelen door de snelle daling omdat ze niet op tijd hebben gereageerd, willen, nu er betere prijzen te verkrijgen zijn, de portefeuille alsnog opschonen. De volumes nemen weer toe, de beurs gaat opnieuw omlaag, een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken wordt weer gezocht. Behalve in Tokyo is dit scenario nog nergens gevolgd. Het was al verwonderlijk dat het MA20 zo gemakkelijk doorschreden werd, maar nu is dit gemiddelde zelfs overal weer aan het stijgen. De koersen zijn zelfs al ver gekomen op hun weg naar het MA50. In Amerika liggen de indexen er vlak voor en is een goede dag genoeg om deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te breken. Maar de markten beginnen zich ook in overbought gebied te bewegen. Tezamen met de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die het MA50 biedt, en dan nog niet te vergeten dat in de meeste markten sprake is van een technisch patroon waaruit uitgebroken moet worden, ziet het er naar uit dat er een voorzichtige consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of een beperkte terugtocht moet plaatsvinden alvorens het MA50 genomen kan worden. In een dergelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is alles mogelijk, dus ook een scherpe daling die de indexen terugbrengt op hun niveau van 14 dagen geleden. Het technische patroon waarover wij het hadden is echter een bullish patroon en zodoende houden wij het op een beperkte pauze.

De AEX Index op dagbasis

In de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken van vorige week schreven wij dat er zich een vlaggetje gevormd had waaruit iedere dag kon worden uitgebroken. Inmiddels is dit gebeurd en is zich opnieuw een technische figuur aan het vormen, ditmaal is het een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, waarvan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken zojuist bereikt zou kunnen zijn, Wij noemen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken in de grafiek, omdat het mogelijk is dat de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken hoger dient te worden getekend. Maar als de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op dat niveau te sterk is, dan kan de figuur uitgroeien tot en oplopende driehoek. Deze zou op dit moment dus niet af zijn en hij zal niet perfect worden want de linker schuine zijde zou een verticale lijn moeten zijn Voor een oplopende driehoek ontbreekt er nog een tweede poot omlaag. Dit duidt erop dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog een keertje omlaag gaat en dit sluit aan bij een ander probleem. De huidige neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt tegen een oudere gap aan en het breken daarvan is ook niet gemakkelijk. Een beweging omlaag gaat dus snel volgen. Daaronder ziet u het MA20 dat stijgende is en helemaal onderaan ziet u drie indicatoren en zij zijn ook alle drie stijgende. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenligt bovendien al hoog en hij smeekt ook om een adempauze.

Er is nog een tweede mogelijkheid en dat is dat er helemaal geen oplopende driehoek wordt gevormd maar dat we alleen maar te maken hebben met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken ,die in ontwikkeling is na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het vlaggetje. Dit is een nog positievere uitleg want de terugval in de koers kan dan veel kleiner zijn. Ook in het geval van een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken voortkomende uit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kan er een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken gevormd worden, maar deze komt dan later. Eerst moet er dan nog een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgen. In Amerika zijn de beurzen al uit een oplopende driehoek gebroken. In Europa ziet men de patronen zoals wij hierboven voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tonen. In België lijkt het patroon zelfs iets positiever dan in Nederland omdat er aldaar niet meer gesproken kan worden van een gap die bijzondere weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gaat bieden. In feite is Bel20 daar de gap al gepasseerd. Opvallend is het ook dat het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken langzamerhand zijn normale niveau nadert. Hier en daar (Nederland) is het nog hoger dan voor de crisis maar overal ziet men het op weg naar een normale omvang. Al met al dus geen negatief beeld, maar vergeet niet dat dit beeld zich voordoet binnen het raamwerk van een uitzonderlijke crisis. De volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken is nog hoog, ook al heeft er een forse daling plaatsgevonden. En dat betekent dat men er niet op mag rekenen dat de hogere sferen zonder meer zullen worden opgezocht. Eerder moet u denken aan een markt die grote uitschieters gaat laten zien.

De Rente

In tegenstelling tot de 10- jaar rente in Amerika, die netto gezien behoorlijk op (het lagere) peil is blijven liggen is de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken gedaald. De rente in Europa is dus nog steeds stijgend. Een verklaring hebben wij hier niet voor. Het lijkt een gek verhaal dat de rente gaat stijgen als er zoveel miljarden in de markt gepompt gaan worden.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar maakt het niet goed, maar er is een kans dat daar verandering in komt. Er schijnt zich een gelijkbenige driehoek te gaan vormen en dan zijn de kansen voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken boven of beneden in de driehoek gelijk. De indicatoren zeggen echter dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de onderkant gaat plaats hebben.

De prijs van een vat Brentolie

Saoedie Arabië en Rusland slaagden er in om een eerste akkoord te bereiken, dat overigens nog verder moet worden goedgekeurd, om de productie met 10 miljoen vaten per dag terug te schroeven. Een van de voorwaarden is dat andere landen een bijdrage leveren van in totaal 5 miljoen vaten. Inmiddels hebben Mexico en de Verenigde Staten zich akkoord verklaard om met 500.000 (tezamen) over de brug te komen. Maar dat is nog ver verwijderd van de 5 miljoen. Hoe dit verhaal verder gaat uitpakken is af te wachten, maar een tegenvaller in de loop van de komende week is zeker mogelijk ook al moet het zonder meer aantrekkelijker zijn om 1 vat te verkopen op basis van $60 dan twee vaten op basis van $30.

De Prijs van een troy ounce Goud

De daggrafiek van het Goud ziet er zonder meer positief uit. Er ontbreekt nog ruim 2,5 dollar in de prijs voor een troy ounce en er wordt een nieuwe top gezet. Dit positieve verhaal kan nog een vervolg krijgen want het Goud zit niet alleen in bullish gebied maar de indicatoren zijn nog steeds stijgende. Het blijft echter een beweeglijke markt, dus er kan snel roet in het eten vallen en het technische beeld van het goud is overbought.

Strategie

Wij profiteren van het herstel en de enkele weken geleden uitgebreide posities in verschillende zwaar gehavende aandelen. Maar het moment om winst te nemen daarop nadert snel.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

14 april 2020               4.00  Handelsbalanscijfers China

15 april 2020            14.30  Detailhandelscijfers VS

15 april 2020             15.15  Industriële productiecijfers VS

16 april 2020             14.30  Werkgelegenheidscijfers VS

17 april 2020             ..4.00  Chinese cijfers binnenlandse productie en detailhandelsomzetten

21 april 2020             11.00  ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland en Europa

Er duiken geluiden op van weer toenemende Covid-19 besmettingen in China. Dat en de nog altijd uit de hand lopende situatie in de VS en nu ook in Rusland zullen ook komende week de gemoederen bezig blijven houden. En dan is er nog het olieakkoord, dat kan zomaar komende week mislukken.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 mei 2020 verschijnen.

Den Haag, 13 april 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.