Beurscommentaar: Een beetje van hetzelfde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-07-22: 369,76)

Onze conclusies:
Korte termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: draait positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er is in de afgelopen week heel weinig veranderd. De daggrafieken kwamen in een corrigerende fase (er werd even adem gehaald) maar deze deden zich in het algemeen voor als horizontale consolidaties met een neiging naar hogere koersen. Deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken lijkt echter nog niet afgelopen. U moet dus rekening houden met lagere koersen op de daggrafieken of wanneer het meevalt (zoals afgelopen week) met horizontale bewegingen met (als we geluk hebben) hier en daar een uitschieter naar boven. In het geval van de AEX ligt een nieuwe top op de loer want de slotkoers afgelopen vrijdag was 369,76 tegenover een eerdere top op 373,31 in mei. De grote steun die er tot nu toe voor gezorgd heeft is de week (en in mindere mate de maand), die overal nog voldoende stijgingspotentieel heeft. Wij laten u hieronder de weekgrafiek van de S&P500 zien.

Blog-20130722-S&P-Fig1

Figuur 1.

De dagkoersen bewogen zich in de afgelopen week vrijwel horizontaal, maar de opwaartse druk was dusdanig sterk dat er op het einde van de week toch nog een nieuwe (All-Time-High) top gezet werd. Hiermede werd de hausse (in de weekgrafiek) opnieuw bevestigd. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is in de weekgrafieken nog steeds stijgende maar er hoeft niet veel te gebeuren en zij geraken in een daling. Er is voor het overige geen negatieve aanwijzing te vinden in de figuur hierboven. Maar in het handelssysteem dat wij u al enkele keren hebben laten zien ontstond een verkoopsignaal voor de S&P500 op maandag van de afgelopen week. Zoals wij vorige week lieten zien zijn de daggrafieken in een overbought situatie gekomen. De vrijwel horizontale beweging van de afgelopen week heeft hierin enig soelaas gebracht, maar er is nog meer nodig. En daarvoor is er voldoende ruimte. De corrigerende daggrafieken kunnen dus nog roet in het eten gooien, ook al mag men voorlopig niet anders dan concluderen, dat de weekgrafieken zich nog steeds in een hausse bevinden. Dit geldt ook voor de maandgrafieken maar de maand is nog niet afgelopen en dus is het wat prematuur om er van uit te gaan dat de maand omhoog gericht is. In geen van de timeframes, die wij normaliter bekijken hebben wij negatieve signalen gezien, zodat wij er van uitgaan dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken) geen naargeestige vormen gaat aannemen althans zeker niet in de komende week.
Deze conclusie laat onveranderd het feit dat met name de maandgrafieken overbought terrein naderen. Dit zal in de komende maanden ongetwijfeld nog een wissel trekken op de beurzen.

Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is in de afgelopen week op de steun van 1,94% blijven liggen. Maar de grafiek wijst er niet op dat de daling hiermede voor gezien kan worden gehouden. De vele geruststellende verklaringen die de verschillende autoriteiten in de afgelopen week meenden te moeten afleggen hebben voor rust gezorgd en zullen ongetwijfeld nog verdere impact krijgen. De rente zal hierdoor nog kunstmatig gedrukt worden. Ook al wil de markt omhoog, de autoriteiten hechten blijkbaar nog te veel belang aan een laag rente niveau. De eerstvolgende steun kan gevonden worden op de dalende trendlijn rond 1,8%.

De Amerikaanse $ versus €

De steun op 76,3 lijkt het niet gehouden te hebben. Een volgende steun vindt men op 74,5. Het ziet er wel naar uit dat hij daar naar toe gaat. Maar dit betekent niet dat de dollar uit zijn horizontale kanaal valt. Daarvoor moet hij naar 73 en zover zien wij hem voorlopig niet komen. Dit betekent echter niet dat wij op dit moment positief zijn voor de dollar. Hij zit in een (lange termijn) dalende tendens.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er zijn nog geen redenen te vinden om long in het goud te gaan. Maar, zoals wij al eerder schreven, is er mogelijk sprake van bodemvorming. Bij deze technische aantekening voegt zich nu ook een fundamenteel argument. Het GOFOGold Forward Offered Price. Het is een Goud / USD-swap transactie. Als men dollars wil lenen en men bezit goud, dan kan men dit goud gebruiken als onderpand. Copyright Vladeracken (Goud/USD-swap) is negatief geworden. Dat duidt op een tekort aan fysiek goud en in het verleden was dit steeds een teken dat de prijs van een troy ounce Goud ging stijgen. Maar zolang er geen technische koopsignalen zijn verdient het aanbeveling om aan de kant te blijven staan.

De Prijs van een vat Brentolie

De eerste vraagtekens rijzen op bij de stijgende prijs van een vat Brentolie. De daggrafiek is in mineur. De weekgrafiek nog niet maar er hoeft niet veel te gebeuren of het is ook bonje in de week. Steun vindt men op US$105 en US$99.

Onze Strategie

Wij kijken de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken even aan. Daarna zullen wij toch nog proberen om gebruik te maken van een stijging in die zin dat alles wat wij doen rekening zal houden met een zwaardere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de iets langere termijn.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site  vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 22 juli 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.