Wachten op de bijl

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (29 mei 2017) 528,03

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De breedte van de markt blijft duidelijk achter

De S&P500 Index heeft nu zeven achtereenvolgende dagen een witte candle neergezet. De DJIA deed hetzelfde. Maar dat is het dan. Veel meer positieve dingen hebben wij niet gezien. Het is wel zo dat veel aandelen op weg zijn naar een oversold positie, maar daartegenover staan er nog meer, die in een duidelijke daling zitten en daarin niet in oversold positie verkeren. Alleen in de sector van de edele metalen zien wij mooie dingen opbloeien, maar dat is uiteraard een negatief signaal voor de bredere markten. De Call/Put Ratio in Amsterdam liet een extreme waarde zien en de McClellan Summation IndexIndex ontwikkeld door Sherman en Marion McClellan. Het is de som van de waarden van de McClellan IndexEen marktbreedte indicator ontwikkeld door Sherman en Marian McClellan en gebaseerd op de Advance/Decline verhoudingen. Het is het verschil tussen een 19-daags en een 39-daags Exponentieel Moving Average van het verschil tussen advancing (in koers stijgende) en declining (in koers dalende) fondsen genoteerd op een bepaalde markt. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenbeweegt zich rondom de nullijn. Divergenties met de koers zijn belangrijk evenals het doorschrijden van de nullijn. Formule: McClellan Osc = {19EMA van (A-D) -39EMA van (A-D)} waarbij EMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde; A = Het aantal stijgende aandelen; D = Het aantal dalende aandelen. Copyright Vladeracken. De Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken is een eigen leven gaan leiden als een goede indicator van de langere termijn breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt en van de richting van de markt. Als de McClellan Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken er niet meeer in slaagt het 500-niveau te doorschrijden dan is dit een signaal dat de bears aan het winnen zijn. Copyright Vladeracken is nu negatief. Uit Amerika bereiken ons berichten dat het aantal stijgende aandelen achterblijft bij de koersstijging. Met andere woorden deze stijging wordt daar door minder aandelen gedragen. Ook in Europa daalde het aantal New highsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken ten opzichte van een week geleden ondanks dat de algemene indices hoger de week uitgingen. Dit is uiteraard een negatief signaal.

Verdeeld beeld bij de algemene indices

Er is veel verdeeldheid tussen de verschillende indexen. Als wij in het kort de stand van zaken op de verschillende markten tegenover elkaar zetten dan komen wij tot het volgende beeld.

Op de daggrafieken stijgen de indicatoren in Amsterdam in Amerika en in Japan maar niet in Frankfurt. Zij divergeren negatief in Europa en als de beurs in Amerika een dezer dagen draait daar ook. Tokyo laat geen divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zien (op dagbasis). In de week wordt overal negatief gedivergeerd en in Europa dalen de indicatoren.
Het maandbeeld daarentegen geeft een omgekeerd beeld. In Europa stijgen de indicatoren, in Amerika en in Japan dalen ze. Er is nergens sprake van negatieve divergenties.

Een zeer verdeeld beeld dus maar wij tekenen daarbij aan dat geen van de negatieve indicaties die wij in de laatste weken (maanden soms) geïdentificeerd hebben ten goede zijn gekeerd. Alles wat een donkere wolk genoemd mag worden, inclusief het voorspellende signaal van het VIX gemiddelde, hangt dus nog boven de markt. Het is daarom een zeer gevaarlijke markt waarmede beleggers op dit moment te maken hebben.

De DAX Index, daggrafiek

In schrille tegenstelling tot de zeven witte dagen in Amerika tonen de beurzen in Europa dus hun consoliderende/dalende markt. De DAX uit Frankfurt vormt misschien wel de grootste teleurstelling en daarom nemen wij hieronder een daggrafiek op van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Sinds de laatste top zeven dagen geleden is er sprake van een horizontaal koers verloop. De koersen liggen echter nog wel boven het MA50. Daarmede is de eerste conclusie dat de markt nog in zijn hausse zit. Maar als het oog dan iets naar beneden gaat valt de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken op in de dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Nog iets verder naar beneden volgt de dalende Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en de dalende Zone Oscillator. Los dus van het feit dat de koersen nog in een “hausse-positie” liggen is er niets positiefs te zeggen anders dan dat de gemiddeldes stijgende zijn. Maar voor hen geldt dat ze veel te ver van elkaar verwijderd liggen en dat is iets dat ongetwijfeld hersteld gaat worden. Er zijn twee belangrijke niveaus aan te wijzen in de grafiek: op ongeveer 12.400 ligt het MA50 en op ongeveer 11,430 ligt het MA200. Boven deze laatste komt de lange termijn trendlijn uit en er ligt een horizontale steunlijn op hetzelfde niveau. Dit laatste niveau is daarom een sterke steun. Wij gaan ervan uit dat het MA50 binnen afzienbare tijd gebroken gaat worden. Het MA200 vormt een forse steun. Bij de AEX gelden de volgende steunwaarden: 520 en 480.

De Rente

Het niveau van 0,6% blijft een sterke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Want opnieuw keerde de markt en ging het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jarige Nederlandse Staatsleningen omlaag. Rond 0,50% ligt sterke steun. Een doorbraak daarvan zal de rentestijging voor langere termijn on hold zetten.

De US $ in €’s uitgedrukt

Er lijkt een licht herstel van de dollar in de maak te zijn. Maar of hij de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 89,9 zal breken lijkt een stap te ver. Eerder zien wij hem de steun op 88 en misschien later wel op 87 opzoeken.

De prijs van een vat Brentolie

Technisch gezien zou de prijs van een vat Bentolie omhoog moeten. Afgelopen week werd de stijging opnieuw tegengehouden door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$54.Maar alles wijst erop dat hij daar door heen zal gaan.

Het Goud

Door een plotselinge opleving afgelopen vrijdag kwam de prijs van een troy ounce goud bij een stevige weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond US$1.270. En daar lijkt hij in de komende dagen doorheen te gaan. Zowel het MA40 als het MA10 werd doorschreden en er werd een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken gevormd. De dalende trendlijn ligt nu vlak boven de koers. Een notering boven US$1.280 zet de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken op weg naar een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken.

Strategie

Wij blijven uitermate voorzichtig en kopen hooguit wat edelmetalengerelateerde fondsen en aandelen. Zo kochten wij afgelopen week nog aandelen Randgold in de Wereld Selector.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

29 mei 2017     15.00   Speech ECB President Draghi
30 mei 2017     11.00   Europese consumenten sentimentcijfers
30 mei 2017     14.30   Amerikaanse inkomen- en consumptiecijfers consument
31 mei 2017     11.00   Europese inflatiecijfers consumptie
01 juni 2017     16.00   Amerikaanse cijfers ISM en bouwuitgaven

De hele week:
Onrust in Venezuela en rond Noord Korea en naderende Britse verkiezingen, Trump heeft zich prima gedragen op zijn rondreis maar komt nu weer thuis (schoonzoon Kushner en Rusland).

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 29 mei 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.