Wij wensen u een voorspoedig 2017!

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (31 december 2016) 483,17

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief maar verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Waar lag de winst in 2016?

Oppervlakkig gezien had U in het afgelopen jaar met uw kaptaal niet in Europa moeten zitten en ook niet in Amerika of Azië. Het was Latijns-Amerika dat in 2016 de beste koerssprongen maakte, met Chili aan top met +93%, gevolgd door Argentinië met +57% en Brazilië met bijna +40%. Maar uiteindelijk was het correct, dat uw geld daar niet was, want als men de valuta dalingen mede in aanmerking neemt, dan beseft men dat het voor u als Europeaan, goed was om thuis te blijven. Niet dat Nederland aan de top stond maar wij deden het beter dan de DJIA, tenminste als men de dividenduitkeringen meeneemt. De DJIA kreeg er ruim 13% bij. De AEX telde ruim 9%, maar dat was dan zonder dividend. Met dividend komt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op ruim 13% en dat lag iets hoger dan de ruim 13% van de DJIA. In Zwitserland had u niet moeten zitten, want daar bleef de beurs achter. Hier bleef men steken op 93,2% van het slot van vorig jaar. Maar overal had men in de laatste helft van december te maken met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

Tot nu toe is het een heel vriendelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken geweest. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft zich amper bewogen en is mooi boven de 482 gebleven, waar forse steun ligt, waaronder een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-lijn. Europa laat overal dit gematigde scenario zien. In Amerika ligt het iets anders. Daar is wel degelijk sprake van een daling ook al is deze eveneens gematigd. Wij moeten ons er op voorbereiden dat ook hier in Europa de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken iets heftiger gaat worden. Als reacties zich heel langzaam voltrekken dan kan het natuurlijk niet anders dan dat ook het herstel van de indicatoren zich slechts heel langzaam voltrekt. De markten zijn nu dan ook nog niet erg ver met het herstel, maar zeker onder invloed van de VS moet men verwachten, dat er in de komende periode iets harder aan getrokken gaat worden. Dit betekent niet, dat wij een grote val verwachten. Er zijn veel aanwijzingen, hoe de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ook gaat uitpakken, dat deze van kortere duur zal zijn en daarenboven ook gematigd zal blijven. Mocht er echter geen daling plaatsvinden in de indicatoren dan kan men van een komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ook weinig verwachten. Een goede uitgangspositie van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken wordt gekenmerkt door diepe posities van de indicatoren en daar is nog nergens sprake van. De VS zijn het verst tenminste als men enige kleine landen niet meeneemt.

De S&P 500 Index

Wij plaatsen daarom hieronder een daggrafiek van de S&P500 Index, waarin de “slechtste” positie van dit moment goed te zien is.

blog-20170102-sp500

Figuur 1.

De Index bevindt zich in een oplopend kanaal en hij ligt helemaal aan de bovenkant. Het zou heel normaal zijn als hij nu een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in ging, die de koers bracht op de onderkant rond 2.130, maar het lijkt nog iets te vroeg voor een dergelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Deze conclusie, dat het nog iets te vroeg voor een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zou zijn, baseren wij op de langere termijn grafieken waarin nog geen enkele aanwijzing voor een imminente daling te vinden is. Dat wij hier later in het nieuwe jaar mee te maken krijgen lijkt opgelegd pandoer. Er zijn in Amerika analisten, die vinden dat vele aandelen tot 80% te hoog gewaardeerd zijn. Dit is echter iets wat in de komende drie maanden of misschien zelfs de komende zes maanden bewezen moet gaan door de winsten, die de bedrijven gaan laten zien per ultimo 2016, dan wel aan het einde van het eerste en tweede kwartaal 2017. Feit is dat de technische plaatjes van veel van de grotere high-tech bedrijven (internet en IT) er niet goed uitzien.

Het Trump-effect zou er voor moeten zorgen, dat onder zijn economisch programma (hoge investeringen en lage belastingen), deze winstenveel hoger uit gaan vallen waardoor de waarderingscijfers aanzienlijk verbeterd gaan worden. De verwachting van dit stimulerende programma zorgde in de afgelopen maand al voor de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die wij gezien hebben. Als Trump gaat teleurstellen dan zal de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken veel sneller inzetten en ook heftiger zijn.

Wij gaan in onze analyse vandaag uit van een kortere termijn. Wij zien de S&P500 dan ook niet dalen tot aan de onderzijde van het oplopende kanaal, daarvoor liggen de indicatoren die wij laten zien al te diep. De twee ondersten moeten alle twee met beide lijnen onder de horizontale lijn komen, pas dan is er sprake van een ideale positie. De bovenste twee (de twee bestanddelen van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) liggen al diep maar men moet verwachten dat ze nog dieper komen. Als dat zo is dan zal er sprake zijn van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, wat geen vrolijk begin is voor een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Als wij dit plaatje overzien dan verwachten wij dat het MA50, dat op 2.190 of misschien mag men zeggen rond 2.200 ligt, de steun gaat vormen, die de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot een einde roept. Ter vergelijking met de Europese beurzen met name in vergelijking met de AEX (of de DAX) wijzen wij op het vette zwarte steunlijntje, dat wij onder de koersen getekend hebben en waar hij afgelopen vrijdag doorheen viel. Eenzelfde lijn kan men tekenen in de daggrafieken van de Europese indexen. Het vormt de onderzijde van het horizontale congestiekanaaltje en daar zijn de koersen nog niet uitgevallen. Er zijn zelfs indexen die nog boven in dit kanaaltje liggen. De verwachting is dat ze in de komende dagen hier allemaal doorheen gaan breken. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liggen de steunniveaus op 482, op 475 en 470. Het MA50 ligt op 460.

De Rente

De pensioenfondsen zullen niet blij zijn, want het steunniveau op 0,40% heeft het in de afgelopen week niet gehouden. De week sloot af met een stand van 0,34% voor het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen. Het MA50 werd doorschreden. De eerstvolgende steun ligt op 0,3% en het MA150 komt op dit moment uit op 0,17%. Voorlopig ziet het er niet naar uit, dat de rente tot aan dat niveau gaat komen, maar fundamenteel gezien is er natuurlijk geen enkele reden te veronderstellen, dat wij plotseling met een stijgende rente te maken krijgen (anders dan onder invloed van de rente in de VS) want Draghi blijft maar pompen.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar is aangekomen op een steunniveau rond 95. Wij zien hem daar niet blijven. De indicatoren in de dag- zowel als in de weekgrafieken geven geen aan enkele aanleiding te veronderstellen, dat hij niet verder omlaag zal gaan. De steun waar hij bij een verdere daling op zal stuiten ligt rond 93,3, maar het zou ons niet verbazen als dit niveau het niet houdt en dat hij ergens tussen 93,3 en 92 het einde van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal vinden.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Bentolie trekt zich voorlopig niets aan van de kwelduivel in de markt die schalie olie heet, want de steun op US$53 heeft het uitstekend gehouden en op dit moment ziet men dat de indicatoren weer zijn gaan stijgen. Het meest voor de hand liggende scenario is een fluctuerende markt tussen US$53 en US$69. De cijfers van Koninklijke Olie zullen dus verrassend zijn. De auto echter wordt duurder.

Het Goud

Het gaat niet van harte maar alle indicatoren wijzen op een verder herstel van de World Gold Index. Op US$1.200 ligt op dit moment het MA50 en het ziet er voorlopig niet naar uit, dat dit een gemakkelijk te breken weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken is. Maar dat het US$1.200-niveau bereikt gaat worden lijkt wel zeker.

Strategie

De markten zijn er nog niet uit, dus wij moeten even aan de zijlijn blijven.

Agenda voor de komende week

3 januari 2017        14.00 uur    Consumentprijsindexcijfers Duitsland
4 januari 2017         11.00 uur    Inflatiecijfers Eurozone
6 januari 2017        14.30 uur    Wekelijkse arbeidscijfers USA

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 2 januari 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.