Zal het dan toch gebeuren?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (23 mei 2016) 434,36

Onze conclusies:
Korte termijn: een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is in de maak
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Na weer een bijna verloren week waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met veel moeite slechts minder dan één puntje steeg is het geheel er toch beter uit gaan zien. Vorige week reeds was er sprake van aandelen en indexen, die koopsignalen gaven. Deze signalen hebben zich in de afgelopen dagen vermeerderd. Maar er zijn veel krachten aan het werk die een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken tegenhouden. In eerste instantie moet natuurlijk een mogelijke BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken genoemd worden. Als men de bookmakers moet geloven zal deze negatieve invloed niet meer van lange duur zijn. Daarnaast is er afgelopen week een duidelijke aanwijzing bijgekomen dat de FED de rente in juni zal verhogen. Dergelijk nieuws is natuurlijk slecht voor de markt, maar als we het verleden moeten geloven dan zal de daadwerkelijke renteverhoging niet negatief ontvangen worden. Intussen zitten we natuurlijk wel met het probleem van de negatieve verwachtingen. Griekenland lijkt geen probleem meer te zijn. De effectenbeurs in Athene heeft het heel duidelijk beter gedaan dan andere beurzen en het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op 10-jaars staatsobligaties is dalende. De verwachtingen ten aanzien van China zijn niet veranderd maar de beurzen aldaar laten dezelfde bodemachtige patronen zien. Al met al is er sprake van een fundamentele dead log die in totaal toch op uitbreken staat. En zo zien de technische charts er ook overal uit. Maar de beurs zou de beurs niet zijn als er ook geen negatieve signalen van zouden uitgaan. Het zwakke seizoen staat voor de deur. En er zijn ook gevaarlijke patronen in wording te bespeuren. De omzet blijft overal zwak en de weekgrafieken blijven negatieve indicatoren tonen. In dit laatste zal voorlopig geen verandering komen als de beurzen niet uitbreken. Wij nemen hieronder een daggrafiek op van de S&P 500 index. Hij laat de scherpe grens zien waarop de koers op dit moment balanceert.

BLOG 20160523 S&P500

Figuur 1.

Er is in de figuur hierboven een Kop/Schouderpatroon te herkennen. De koers heeft de afgelopen dagen geprobeerd dit negatieve patroon te bevestigen maar hij werd telkens teruggefloten. Een doorraak door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken zet de markten op de weg naar beneden. Het eerste doel ligt op 1.950, maar daar zal het dan niet bij blijven. Het MA200 zal dan opnieuw doorschreden zijn en het MA50 zal zijn weg naar een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken inzetten. Op de week- en maandgrafiek zullen dan zwaardere negatieve bewegingen te zien zijn. De markten zullen dan opnieuw de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken bevestigen waarin ze zich al meer dan een jaar bevinden. Maar een dergelijke doorbraak ligt op dit moment niet voor de hand. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen en divergeert positief. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis ook gedraaid. Hij is wel niet erg diep met zijn daling gekomen, maar dit is op zich zelf niet negatief. Zijn stijgingsmogelijkheden zijn hiermede wel beperkt. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken heeft op 9 mei al een koopsignaal gegeven en is stijgende. Belangrijk is ook dat dit patroon in andere Amerikaanse indices niet bevestigd wordt. Daar is veel meer sprake van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die al langer onderweg is en die inmiddels in de tweede dalende fase is aanbeland waarbij bovendien her en der de eerste oversold-signalen zichtbaar zijn. Wij zijn dus positief maar er is een koers nodig van meer dan 2.011 om de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken definitief in beweging te zetten.

De Rente

Er blijkt geen eenstemmigheid uit de grafieken welke richting de rente zal inslaan. Op de langere termijn gezien wordt op een stijging vooruitgelopen maar de weekgrafiek duidt nog op een daling terwijl de daggrafiek aarzelt maar wel een stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken laat zien. En het All-Time Low is iets verder weg komen te liggen.

De US$ in €’s uitgedrukt

Er wordt veel gesproken en geschreven over de stijgende dollar, maar zoveel heeft zijn herstel nog steeds niet om het lijf. Sinds het dieptepunt 3 weken geleden is hij 2 cent gestegen. Maar daarmede ligt hij nog steeds beneden de middellijn van zijn horizontale kanaal en heeft hij ook nog geen dalende trendlijn doorschreden. De korte termijn is zich aan het klaar maken voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Een koers boven 90,5 is nodig om iets positiever te worden.

De prijs van een vat Brentolie

Met een prijs van US$49,85 lijkt voorlopig een hoogtepunt te zijn bereikt. Alles wijst erop dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nodig is. En deze lijkt al te zijn ingezet. Dit neemt niet weg dat wij optimistisch over de ontwikkeling van de prijs van een vat Bentolie zijn, maar er is even geduld nodig want de markt moet op krachten komen.

Het Goud

Ook de markt van de edele metalen is bezig aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar deze werd drie weken geleden al ingezet. Hier is de algehele situatie iets ernstiger geworden omdat er nu negatief wordt gedivergeerd. Het dagplaatje geeft aan dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken binnenkort voorbij is maar de weekgrafiek ziet er somberder uit. De tijd lijkt gekomen om long posities af te bouwen. Een prijs onder US$1.250 voor een troy ounce goud lijkt een trigger daarvoor te zijn. Let wel, dit is dan een daling die onderdeel van een veel langer bodempatroon kan zijn. En dat maakt ons voor de langere termijn veel optimistischer.

Strategie

Wij blijven bij ons standpunt, dat de aanstaande opgang een mogelijkheid biedt om de portefeuilles op te schonen en te verkleinen, maar zullen dat kritisch bekijken.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 23 mei 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

2 antwoorden
  • G.K. van Dommelen
   G.K. van Dommelen zegt:

   Hoe is onze visie rond Rickmers?

   Rickmers is een probleem waar wij niet zo goed de vinger achter kunnen krijgen. Feit is dat de onderneming van haar banken opgelegd gekregen heeft, als voorwaarde voor het verlengen van de bankkredieten, dat zij het achtergestelde kapitaal en / of het eigen vermogen moet versterken en dat zij de financiering van de vloot moet verlengen qua looptijd. Dat laatste gaat voortvarend, daar wordt inmiddels aan de voorwaarde voldaan. Dat eerste is nog niet gebeurd. Gedacht wordt kennelijk nu aan een beursgang al dan niet met eigen vermogen of met achtergesteld vreemd vermogen. Maar gezien de koers van onze obligatie zal dit laatste erg moeilijk gaan. Rickmers heeft begin mei een fusie met een branchegenoot / concurrent aangekondigd. Dat kan ook een oplossing zijn, maar wij weten nog niet wat de consequenties hiervan zullen zijn voor de onderneming omdat wij geen idee hebben over de omvang van de concurrent en de consequenties van deze fusie voor het eigen vermogen. Daarnaast is Rickmers in onderhandeling met financiers van dochteronderneming Rickmers Maritime, een Singaporese beursgenoteerde dochter waarin een aantal schepen zijn ondergebracht. Ook hier gaat het vermoedelijk om verlenging van de uitstaande financiering op de vloot, maar dat zal gepaard moeten gaan met versterking van het eigen vermogen want de beurskoers van de aandelen van deze dochter is ook ingestort. De eerste kwartaalcijfers waren in orde, zwakker dan vorig jaar maar op operationeel niveau winstgevend en, belangrijker, met een positieve cashflow. Wij gaan er vanuit dat de coupon van 11 juni geen probleem zal zijn, maar gelet op de al maar dalende koers van de obligatie is het eerst zien en dan geloven. Wel is te zeggen dat de koersdaling niet op zichzelf staat, ook veel andere Duitse MKB-leningen staan opnieuw onder druk nadat er in maart en april een opleving op deze markt te zien was. Dat kan tijdelijk zijn, maar is wel een punt van zorg. Wij verkopen niet.

   Mvg,

   Gijsbrecht K. van Dommelen

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.