Op de laatste benen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-08-11: 375,40)

Onze conclusies:  
   
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het kan verkeren. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bleek afgelopen week een van de sterkste markten te zijn. Er werd een nieuwe top gezet en dat geschiedde niet in Amerika noch bijvoorbeeld in Duitsland. Frankrijk voegde zich bij de euforie in Amsterdam. Amerika loopt voorop met de dalingen. Hier zijn niet alleen de daggrafieken maar ook de weekgrafieken negatief, hetgeen nog niet het geval is in Europa. Maar wij schreven vorige week in de Technische Belegger, dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de maak is, welke heel gemakkelijk kan ontaarden in een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, de tweede poot omlaag waar wij al eerder over hebben geschreven. En de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die in Amerika reeds is toegeslagen, staat ook in Europa op stapel. Want de Europese markten lopen op hun laatste benen. Wij laten u hieronder een grafiek zien van de Spread tussen de V611 en V613.

Blog 20130812 VIX611 Fig1

Figuur 1.

Op 24 mei 2012 schreven wij een artikel over de Spread, die men kan leggen in de VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken. Dit artikel (een uit een reeks van 8 artikelen over dit onderwerp) is nog steeds in te zien op onze website. Wij gebruikten de V611 en V613. Een eenmaands- en een driemaandsnotering van de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken (een Europese index dus). Als deze spread boven 1,17 komt en hij duikt daarna hier weer onder dan is het tijd om long te gaan in deze spread of short in een marktindex zoals de AEX. Als deze spread onder 0,68 komt en daarna stijgt door dit niveau dan staat de deur open voor een verkoop van deze spread of een koop van de marktindex bijvoorbeeld de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Had men de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gekocht toen de spread op 20 juni 2012 door het niveau van 0,68 brak dan zou men deze op de ochtend daarna op 342 gekocht hebben. Op dit moment noteert de spread boven 1,17 en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot afgelopen vrijdag op 375. Men kan nu wachten met verkopen totdat er gekruist wordt met de lijn op 1,17 maar de verstandige belegger wacht dit niet af. Hij verkoopt nu en neemt zijn winst van circa 33 punten.

Maar er is meer, want een doorbraak betekent een stijging van de korte termijn VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken en een daling van de markt. Met andere woorden de spread op dit moment waarschuwt voor een daling van de markt. Dit past in de analyse die wij gaven in de Technische Belegger van vorige week. Wij wezen er toen op dat er korte termijn verkoopsignalen gegeven werden door onder andere de McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen langere termijn verkoopsignalen door de Above/Below Indicator, de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken en de langere termijn VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken ontwikkeling. Al deze indicatoren (en nog meerdere die niet genoemd werden) gaven aan dat er vandaag of morgen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te verwachten is die best wel eens zou kunnen omslaan in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde. In Amerika is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet. Europa gaat eerstdaags volgen. Men mag verwachten dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich zal continueren in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken als de FED stopt met zijn QE-programma. Mocht dit laatste nog even uitblijven dan is een laatste stoot omhoog nog steeds mogelijk.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen maakte in de afgelopen periode geen grote sprongen. De vele tegenstrijdige berichten over het “TaperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken” waarmede de FED op niet al te lange termijn gaat beginnen hielden de fluctuaties in de hand. Het is een kwestie van tijd en de rentepercentages in Europa (die in de V.S. zijn al flink op dit proces vooruitgelopen) gaan stijgen.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

De Dollarkoers heeft afgelopen week een klein stijgend steunlijntje geraakt op 74,6. Het is mogelijk dat hiermede een dieptepunt bereikt werd. Mocht dit niet zo blijken te zijn dan ligt de eerstvolgende steun rond 71. Een daling van de aandelenmarkten zal de dollar ongetwijfeld omhoog brengen.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud lijkt zich voorzichtig te gaan herstellen. Maar er is nog geen sprake van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en er zijn zeker nog geen koopsignalen, althans voor de voorzichtige belegger niet. Nog steeds afblijven dus.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie lijkt op dit moment aan de vooravond te staan van een herstel. Er zijn geen redenen aan te nemen dat dit herstel grotere vormen gaat aannemen, maar een lichte stijging lijkt er wel in te zitten.

Onze Strategie

Wij zullen de omvang van de liquiditeiten in de portefeuilles van onze cliënten, die in de meeste gevallen al hoog is, in de komende periode vergroten.

NB
In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag,  12 augustus 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.