Allemaal niet zo mooiStand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 mei 2019) 547,21

Onze conclusies:
Korte termijn:negatief, Opleving is mogelijk maar niet waarschijnlijk
Middellange termijn:zwak
Lange termijn:verdeeld, verzwakt verder
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De politiek draagt niet bij aan een stabiel beursklimaat

Er is geen goed nieuws te melden over de handelsoorlog. En de spanningen tussen Trump en de Democraten verergerden. Er wordt nu zelfs gebruik gemaakt van vervalste filmpjes om Pelosi zwart te maken. Hoe kan het nog erger in het eens zo grote Amerika? En May hield het voor gezien. Voorlopig is er geen oplossing te verwachten in de Britse BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-soap. Maar Europa haalde opgelucht adem met de overwinning van Timmermans in Nederland en het beperkte resultaat van veel populistische partijen. Alles tezamen genomen geeft het politieke wereldbeeld echter geen positieve signalen aan beleggers.

Technisch gezien kan men ook niet spreken van een opgewekt beeld. Het kan er komende week om spannen of de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit december van het vorige jaar weer wordt opgezocht. Wij zien deze mogelijkheid niet als onrealistisch. Een koers van de S&P500 beneden 2.770 zet deze index op de weg naar beneden. De Dow Jones Industrials Index tikte intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken al tweemaal het MA 200 aan. Afgelopen vrijdag sloot hij met een koers van 25.585. Zijn MA200 lag toen op 25.422. Hij ligt er dus nog boven maar er hoeft niet veel te gebeuren of er is sprake van een korte termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken markt. Dit behoort trouwens al enige tijd tot een gerede mogelijkheid want behalve de S&P500 vindt men overal een dubbele top waarvan de tweede lager ligt dan de eerste. In de Technische handboeken wordt een dergelijk patroon aangeduid als duidelijk negatief. Deze dubbele top is echter nog niet af en de mogelijkheid stond dus open van een soort aarzeling om wat krachten te verzamelen, maar nu de markt al duidelijk aan het wegzakken is, moet een dergelijke mogelijkheid hoogstwaarschijnlijk toch tot sprookjesland verwezen worden. In Azië (Hang Seng IndexEen gemiddelde van de meest verhandelde en grootste aandelen van de beurs in Hong Kong. Copyright Vladeracken, Nikkei) ziet men dat het MA200 al doorschreden is. In Europa is het nog niet zover, maar de situatie wordt kritiek. Wij zullen dit hieronder zien aan de hand van de gebruikelijke daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

In onze recente analyses hadden wij de mogelijkheid nog opengehouden, dat het oplopende kanaaltje, de weg omhoog naar de oude top van 576,9 zou openleggen (zie daarvoor de grafiek), maar de kansen daarop waren al beperkt omdat een oplopend kanaal meestal aan de onderkant wordt verlaten. En dit gebeurde deze week dus ook. Nu is er een duidelijk iets groter dalend kanaal te herkennen en het minste wat nu staat te gebeuren lijkt dat de koers nu op weg is naar de onderkant van dit kanaal. Het MA200 dat daar ergens uitkomt, ligt op 533. Een oude top geeft steun op 530. Het lijkt welhaast zeker dat de markt nog 15 punten gaat laten liggen. Daarna is het beeld nog niet duidelijk. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram onder in de figuur is gaan stijgen. Dit is mooi maar niet voldoende. Als de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengaat volgen dan wordt het beeld anders maar of dit zal gebeuren lijkt niet erg waarschijnlijk. Ook de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken geeft met zijn laatste stijging ook enige hoop maar of deze twee indicaties zoden aan de dijk gaan zetten lijkt ons te mooi om waar te zijn.

Met de val uit het oplopende kanaaltje zien wij de weg naar omlaag ingeslagen. Een koers rond 530 lijkt daarmede het doel. Of dit zal betekenen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken naar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 27 december 2018 op 472,19 zal gaan is nog wat prematuur om te stellen, maar de mogelijkheid is wel degelijk aanwezig.

De Rente

Het blijft hommeles met het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. En wij zien nog geen positieve aanwijzingen in de grafieken dat de daling afgelopen zou zijn. Voorlopig moeten wij het daarom houden op aanhoudende zwakte.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar had een slechte week. Het niveau van 0,9 lijkt te sterk. Wij zien de dollar verder dalen.

De prijs van een vat Brentolie

Donderdag leverde de prijs van een vat Brentolie meer dan drie dollar in. Het MA200 gaf de steun waarop de daling tot stilstand kwam. Het is niet zeker of nu de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken omhoog weer wordt ingezet want de krapte in het aanbod lijkt tot nu toe geen prijsopdrijvend effect te hebben. De onzekerheid kan nog wel even aanhouden maar de krapte in het aanbod zal zich toch snel doen gevoelen.

De prijs van een troy ounce Goud

De grafieken van het Goud zien er positief uit, maar dat is in principe slecht nieuws voor de aandelenmarkten. Er is echter nog geen sprake van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Daarvoor moet het niveau van US$1.305 doorschreden worden en op dit moment ligt deze prijs daar nog twintig punten onder. Het is wel zo dat technisch gesproken de indicatoren omhoog gericht zijn.

Strategie

Opnieuw hebben wij een aantal aandelen verkocht. Ditmaal zijn aan de beurt gekomen Hermès, Manitou, Takeaway en een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken (ETF) op Europese verzekeraars. Daarmee zijn onze aandelenportefeuilles over de hele linie 20% tot soms zelfs 50% liquide geworden. De diverse Selectoren zijn al 50% liquide.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

27 mei 2019             Memorial Day, de Amerikaanse en Britse beurzen zijn dan dicht

28 mei 2019             10.00  Geldmarktgegevens (M3) Europa

28 mei 2019             11.00  Consumentenvertrouwensindices Europa

30 mei 2019             Hemelvaart, de meeste beurzen zijn dan toch open, maar het zorgt voor beperkte beursactiviteiten

31 mei 2019             14.30  cijfers consumentenbestedingen Amerika

De zaak rond Huawei en de handelsoorlog met China lijken te ontsporen, signalen van een zich ontwikkelende wereldwijde recessie worden sterker.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 27 mei 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.