Een non-descripte week

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 april 2022) 719,70

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Op het slagveld in Oekraïne gebeurde heel veel. De Russen verloren een slagschip, een van de grotere en meer geavanceerde schepen in hun arsenaal en een forse aderlating qua investering. Dit soort schepen kosten enorm veel geld. Maar belangrijker nog is het verlies van prestige dat de Russen nu al wekenlang leiden. En dat maakt de zaak er niet minder gevaarlijk om, want een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat kan zeker voor Putin opgeld gaan doen. Ondertussen lijkt de inflatie over zijn top heen te zijn. Cijfers zullen nog wel even hoog blijven, maar dan vooral in verhouding tot die van een jaar geleden. Van maand op maand zijn de eerste dalingen al te zien en niet alleen in de consumenteninflatiecijfers, maar bijvoorbeeld ook in verschillende huizenmarkten waaronder de Nederlandse. Ondertussen steeg de lange rente opnieuw en werd vorige week een relatief beperkte expiratie een dag eerder dan gebruikelijk afgewikkeld zonder heel erg grote uitslagen. Maandag zijn veel beurzen in de wereld nog gesloten (maar niet alle), dus ook de komende week zal een relatief korte handelsweek zijn.

Het lijkt allemaal bijna “stilte voor de storm”. Uit welke hoek die storm dan zal komen is onduidelijk, maar feit is, dat de technische positie van veel groei- en big-tech aandelen opnieuw is verslechterd. Zelfs in de hoek van de semiconductor bedrijven, voor de AEX een belangrijke sector, is het technisch beeld duidelijk verzwakt. Voeg dat bij misschien te hoge verwachtingen ten aanzien van de winstontwikkeling in deze sector en het feit dat het cijferseizoen in de komende dagen zal losbarsten en u heeft voldoende redenen om voorzichtig te zijn.

Elke flinke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een aandelenmarkt volgt een patroon van drie fasen. Dat van een eerste forse daling, een herstel en dan nog een tweede daling. Die laatste daling hoeft niet lager dan de eerste te komen maar doet dat doorgaans wel. Wellicht dat het tijd is geworden voor deze tweede dalende fase, maar het is ook nog mogelijk dat de herstelfase nog even aanhoudt. Als belegger heeft u aan dit advies in zoverre niet zoveel, dat wij hier nu niet kunnen zeggen of u long of short moet gaan. Long gaan zouden wij in elk geval zeker niet doen gezien de risico’s die zich momenteel voordoen, maar short gaanHet verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Ook de aankoop van Putopties valt onder dit begrip. Copyright Vladeracken, daar is technisch gezien onvoldoende aanleiding voor. En dus zullen zij opnieuw doen wat wij als beleggers met een langere horizon meestal doen, aan de zijlijn blijven staan.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De grens van 718 – 722 bleef ook afgelopen week zijn ondersteunende werk doen. Even leek het erop, dat de steun zijn werking verloren had, maar in de dagen die daarop volgden steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken weer tot in deze zone. De korte termijn indicatoren onder in de figuur draaiden allemaal weer naar boven toe en liggen allemaal rond hun middellijn. Een verdere koersstijging kan, maar in feite is het nu volkomen onduidelijk geworden welke richting we zullen gaan. We zijn in een fase van windstilte aanbeland waarin niemand durft te bewegen. En dat betekent dat nu een richting kiezen vooral een gok. Lange termijn beleggers zijn geen gokkers en wij, als professionele vermogensbeheerders ook niet. En dus is het devies: afwachten. Wachten tot zich meer helderheid aftekent in de patronen over de richting die de markt voor ogen heeft. Wachten en ondertussen zorgen voor gedegen huiswerk. Het zijn e fases waarin de analist de tijd krijgt om naar de onderliggende langere termijn structuren van de economie te kijken en daaruit zijn of haar conclusies te trekken. En een belangrijk gegeven hebben we hierboven al benoemd en dat is het signaal, dat de inflatiecijfers hun piek achter zich lijken te hebben. Een dag zon maakt nog geen zomer, maar dit is wel een belangrijk, positief signaal voor de aandelenmarkten.

De lange (10-jaars) rente

In Europa zakte de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken opnieuw door een belangrijke steunlijn heen, hetgeen betekent dat de rente op 10-jaars papier opnieuw is gestegen. Het tempo van de daling nam iets af en de positie oogt erg oversold, maar daarmee is wel zo ongeveer al het positieve gezegd. De kans dat we op korte termijn nog verder omlaag zakken (en de rente dus nog verder stijgt) is groot. In de VS daarentegen maakte de lange rente een pas op de plaats, zij het wel op een hoger niveau dan vorige week. Dit kan een ommekeer inluiden, maar daarvoor zal er nog minstens een volgende weekcandle getekend moeten worden. Het is hier dus nog even afwachten. Het feit dat de werkloosheid in verschillende staten in de VS inmiddels onder de 3% is gezakt duidt er echter op, dat de Amerikaanse economie last begint te krijgen van oververhitting en dat betekent, dat de rente nog wel eens veel verder omhoog kan gaan. Daar staat tegenover, dat de inflatie over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn, zowel in de VS als in Europa, dus als de rente nog verder stijgt, dan zal dat op korte termijn zijn, want daarna is de kans het grootste dat we een fase ingaan waarin de rente geleidelijk weer wat zal gaan zakken (althans aan de lange kant van het spectrum).

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Heel even leek het erop, dat de lange termijn dalende trendlijn gebroken zou worden. Maar het slot van de (korte) week bleef steken precies op deze lijn en het lichaam van de weekcandle is er in zijn geheel onder gebleven. Daarmee blijft de conclusie van vorige week overeind: “Van doorbraken is geen sprake, dus opnieuw kan geen antwoord gegeven op de vraag of het nu hom of kuit wordt. Het blijft dus nog even afwachten. Het lange termijn verkoopsignaal volgt bij een koers onder 0,885 (en we staan nu op 0,919).” Van een koopsignaal kan pas gesproken worden bij een koers boven 0,94 en dat punt hebben we zelfs nog niet geraakt gezien.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen stegen afgelopen week weer, maar de stijging, hoewel indrukwekkend, bleef keurig binnen een patroon, dat zich meer en meer als een gelijkbenige driehoek aftekent. Daarmee is de kans, dat zich een proces van topvorming afspeelt, nog altijd levensgroot. Onder hoge volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken beweegt de koers zich in een ruime bandbreedte tussen US$ 86 en US$ 116 per vat, maar die bandbreedte neemt in de tijd af. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog is daarmee nog steeds mogelijk, maar groot achten wij die kans niet. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag is wat ons betreft het meest logische scenario.

De prijs van een troy ounce Goud

De koers van het goud is de eerste grote indicator die de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken afgelopen week weer hervat heeft, en dat in een week waarin ook de $-koers steeg. Er is in de voorbije weken sprake geweest van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die nu als een soort pullback oogt naar het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (US$1.920 per troy ounce). Vandaaruit is een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken begonnen, die de koers naar onze inschatting tot minstens in de buurt van de laatste korte termijn top zal stuwen (US$2.070). Maar de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is positief en dat betekent uiteindelijk een nog veel hoger koersdoel. Wat dit betekent voor het geopolitieke scenario waarmee de financiële wereld rekening begint te houden laat zich raden.

Strategie

Opnieuw hebben wij enkele langer lopende obligaties aangekocht, voorzichtig en alleen in portefeuilles met een relatief hoge liquiditeiten voorraad tegenover een relatief kleine obligatiepositie.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 april 2022 14.30 cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt
20 april 2022 11.00 Industriële productie Eurozone
21 april 2022 11.00 Inflatiecijfers Eurozone
21 april 2022 16.00 Consumentenvertrouwen Eurozone
25 april 2022 10.00 IFO Zakelijke klimaat en sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland

Na het Paasweekeinde zal het cijferseizoen losbarsten. Interessant gaat worden wie er wel en wie niet last heeft van logistieke aanvoerproblemen van onderdelen en wie en dan hoeveel moet gaan afschrijven op Russische activiteiten.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 2 mei 2022 verschijnen.

Den Haag, 18 april 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.