Als de rente blijft stijgen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 maart 2022) 723,90

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog stokt

Middellange termijn: negatief, tussenpauze

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er deed zich afgelopen week een opvallend verschijnsel voor, dat door meerdere analisten werd benoemd, maar dat in de media niet werd verklaard. De lange rente steeg afgelopen week opnieuw, zowel in Europa als in de VS. In beide gevallen werden nieuwe hogere niveau’s bereikt. Vergelijkingen werden getrokken met begin dit jaar, toen de groeiaandelen en met name de big-tech aandelen het zwaar te verduren hadden. Maar die hoek liet afgelopen week juist koersstijgingen zien in plaats van koersdalingen zoals begin dit jaar. Analisten spraken hierover hun verbazing uit. Maar diezelfde analisten vergeten hier een heel belangrijk gegeven. De correlatie tussen rente en groeiaandelen bestaat weliswaar en is negatief (stijgende rente betekent dalende koersen en dalende rente betekent juist stijgende koersen), maar hij is niet “instant”. Tussen de ontwikkelingen op de rentemarkten en die op de aandelenmarkten zitten doorgaans vertragingen. Meestal stijgt de rente eerst, en duurt het vervolgens even voor de aandelenmarkten hierop reageren. Beleggers moeten er dus niet vreemd van staan te kijken, als ergens in de komende dagen of weken, de aandelenmarkten ineens toch negatief reageren op de rentestijging die we net weer gezien hebben. Vrijdag jongstleden was hiervan een voorproefje. Voor het eerst in dagen waren het juist de minder rentegevoelige aandelen en banken (die juist profiteren van een rentestijging) die opliepen.

In twee weken tijd heeft zich een indrukwekkend herstel voorgedaan, als men naar de grotere indices kijkt. Maar in dit herstel is zeker niet alles mee omhooggegaan, dat eerst voor de flinke daling heeft gezorgd. En bovendien lijkt het herstel stoom te hebben verloren afgelopen week. Een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van begin maart, zou heel normaal zijn. En dat is dan ook het scenario waar wij nog vanuit gaan. Dit eerste herstel is altijd gevaarlijk omdat in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken oploopt en koersuitslagen daarmee groter worden. Een herstel zoals wij dat net gezien hebben, kan heel goed gevolgd worden door een nog grotere neerwaartse beweging. Pas als er een hogere volgende bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet wordt, loopt het risico van de markt enigszins terug. En wij wachten daar graag op.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

In figuur 1 is te zien, dat de vaart weg is uit de koersstijging van de voorgaande twee weken. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken daalt en is zelfs al bijna terug bij de nullijn en de koers is in de laatste dagen niet meer gestegen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt nog wel boven de steunzone van 718 – 722. Maar veel ruimte is hier niet. Een herstel van de index zou opnieuw verder kunnen gaan en de index zou dan zelfs tot 740 op kunnen lopen. Maar de kans hierop wordt nu snel kleiner. Pas bij een koers boven 775 kan men in deze fase echt stellen, dat het gevaar voorbij is. Maar dat is niet het scenario van onze voorkeur. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot ergens tussen 690 en 700 is veel waarschijnlijker, met het risico, dat de index daarna nog veel verder omlaag duikt.

De lange (10-jaars) rente

Opnieuw een zeer slechte week voor de lange rente. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken heeft nu bijna ons koersdoel van 156 – 157 gehaald. Daar mag een nieuwe adempauze verwacht worden, die ook nog eens enige tijd zou kunnen duren. Maar echte signalen, dat een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken dichtbij is, zijn er nog niet. Ook in de VS steeg de lange rente flink, en hier ligt nog meer ruimte voor een verdere stijging op korte termijn. Dat juist big-tech het afgelopen week goed deed is dus niet logisch en daarmee gevaarlijk!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers liet afgelopen week een klein herstel zien, maar de candle die werd gecreëerd is die van een “inside week”, een beweging die in zijn geheel binnen de ruimte van de voorgaande week bleef. Dat is in beginsel een nietszeggende candle, die vooral aangeeft dat er een pas op de plaats is gemaakt. De enige plus die men kan aantekenen, is dat de opening per saldo niet lager was waarmee de forse zwarte candle van de week ervoor niet tot een vervolg heeft geleid. Het blijft dus nog even afwachten. Het lange termijn verkoopsignaal volgt bij een koers onder 0,885 (en we staan nu op 0,910).

De Brent Olie prijs

De olieprijzen herstelden verder, maar dit heeft veel weg van een laatste stuiptrekking omhoog. Wij hebben in elk geval onze winst op het aandeel Maurel & Prom veilig gesteld.

De prijs van een troy ounce Goud

En ook de koers van een troy ounce goud liep afgelopen week op, maar ook hier was sprake van een “inside candle”, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omhoog die verder weinig zegt. Een hernieuwde koersdaling is goed mogelijk, zonder dat daarbij de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in gevaar is.

Strategie

Afgelopen week hebben wij aan de zijlijn gestaan. Portefeuilles herstellen keurig en er zijn geen short-posities meer, maar het was nog te vroeg voor het daadwerkelijk oppakken van bredere posities in de aandelenmarkt.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
30 maart 2022 11.00 Consumentenvertrouwen Eurozone en zakelijk klimaat
30 maart 2022 14.00 Inflatiecijfers Duitsland
30 maart 2022 14.30 Werkgelegenheid, bruto nationaal product en consumentenbestedingen VS
1 april 2022 9.55 PMI-cijfers Duitsland
1 april 2022 14.30 Werkloosheidscijfers en arbeidskosten VS
1 april 2022 16.00 PMI-cijfers en industriële prijzen VS
5 april 2022 10.00 PMI (Purchasing Managers) Eurozone
5 april 2022 16.00 Cijfers dienstensector VS

We naderen het einde van het kwartaal, dat betekent, dat de eerste winstwaarschuwing een feit zijn en dat ondernemingen zich opmaken voor publicatie van kwartaalcijfers. En ondertussen hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd, wat die megalomane leider in Rusland nu weer gaat verzinnen.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 april 2022 verschijnen.

Den Haag, 27 maart 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.