Nieuwe toppen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-04 -13) 507,17

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait positief
Lange termijn: verdeeld tot positief. Overbought
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt is in de afgelopen week uitgebroken. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is uiteindelijk kort gebleken (in Nederland slechts 9 handelsdagen) en hij ging niet diep. Er is daarom nergens een herstel tot normale verhoudingen opgetreden. Dat betekent dat de donkere wolken waarover wij eerder schreven nog steeds boven de markt hangen en hun ontlading zal zich in de toekomst heel zeker over de markt uitstorten. Maar op dit moment is dat niet het geval. In Amsterdam is de AEX op weg naar zijn voorgaande top die op 563,98 ligt. In feite liggen er in dat gebied twee. Het is de top van 563,98 en die van 559,43. Deze laatste volgde destijds zeer snel op de eerste en het was indertijd de lagere top die in 2007 de beweging omlaag inzette. Op weg naar het niveau van zeg 560 liggen er nog enkele obstakels bijvoorbeeld het eerstvolgende op 512-514, maar of de markt daar veel van zal voelen valt ernstig te betwijfelen. Draghi blijft doorgaan met het storten van zijn manna over de markt en deze moet zijn, van deze Draghi zo gemakkelijk verkregen, liquiditeiten ergens kwijt. Het kan de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken markt zijn, maar het is duidelijk dat de belegger daarin niet erg geïnteresseerd is nu de opbrengsten daar zo laag zijn. De aandelen bieden hem een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken waarop hij lang gewacht heeft althans als hij een Europese (of Aziatische) belegger is en dus blijft de markt in euforie.

In feite zien de grafieken er van alle markten vrijwel hetzelfde uit. Amerika zag nog geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken maar er hoeft hier niet veel te gebeuren en ook daar zal men Europa en Azië volgen, zij het dat hier de $-€-verhouding nog roet in het eten kan gooien. Twintig punten in de S&P500 en ruim 100 in de DJIA brengen Amerika weer in het hogere toppen gebied. Ter illustratie volgt hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index.
BLOG 20150413 FIG 1 DJIA
Figuur 1.

Rechts bovenaan in de grafiek hebben wij een horizontale lijn getekend. Deze ligt op de vorige top. De slotkoers van afgelopen vrijdag ligt daar 131 punten onder. Wij moeten dus in de komende tijd een koers zien, die 18.328 overschrijdt en dan kan men concluderen dat Amerika meedoet aan de hausse die heerst in Europa en in Japan, want dan wordt er weer een nieuwe hogere top gezet. Dit lijkt een makkie, maar niet vergeten mag worden dat in de komende weken de cijfers vrijkomen van het bedrijfsleven betreffende het eerste kwartaal van 2015. De ontwikkeling van de Amerikaanse dollar zal bij veel bedrijven betere marges in de weg hebben gestaan, maar tegelijkertijd zijn er ook positieve ontwikkelingen zoals de olieprijzen (voor de non-energie sectoren), die een tegenwicht kunnen vormen. Opgelegd pandoer is het dus niet maar mogelijk is het wel. In Europa en in Japan ligt de weg omhoog open in dier voege dat de voorgaande top verder weg ligt. Daar hebben de beurzen dus nog veel te winnen voordat weerstanden opdoemen.

Terug naar de figuur. Onderaan ziet men dat eventuele negatieve divergenties van het recente verleden zijn opgeheven in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. En een zeer opvallend iets is het feit dat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram (bij het pijltje) weer is gaan stijgen. Dat betekent niet dat men op grond daarvan nu zomaar mag aannemen dat de markt gedraaid is. De bevestiging door de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmoet daarvoor nog komen. Maar de kansen dat de weekgrafieken een draai naar boven gaan laten zien zijn groot. In Europa en ook in Japan ziet men hetzelfde fenomeen. Overal is dit weekhistogram gaan stijgen. Maar nog nergens heeft de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendeze stijging bevestigd. De komende week wordt dus spannend en in dit verband wijzen er op, dat het niet alleen Draghi is die de kraan open heeft staan. Op dit moment is de totale toevoeging van liquide middelen aan de financiële markten veel groter dan in voorgaande jaren, toen Amerika nog vrijwel alleen stond. Amerika heeft zich nu teruggetrokken (ook al is men niet bezig met vermindering) maar in de rest van de wereld zijn er meerder centrale banken die deze taak (en nu met in totaal veel grotere injecties) van de FED hebben overgenomen.

De Rente

Opnieuw daalde het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen. De daling was niet groot, maar dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ligt nu wel op 0,24%. Een negatief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ligt duidelijk op de loer ook al wordt dat in de grafieken nergens aangekondigd. Hoe dit ook moge zijn, voor de beleggers is de staatsleningenmarkt allang geen optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken meer. De aandelenmarkt daarentegen biedt volop rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken en men is daarom ook bezig het daar te gaan halen.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft een duidelijk signaal gegeven, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voorbij is. Hij heeft opnieuw de aanval ingezet op het niveau van 95,6 en het ziet er niet naar uit dat hij deze horde binnenkort niet zal nemen. Technisch gesproken staat de aanval op groen. Wij gaan er dus van uit dat de € een nieuw dieptepunt zal gaan zien. De Amerikaanse bedrijven zullen er niet blij mee zijn.

De prijs van een vat Brentolie

Er begint zich een horizontaal kanaal af te tekenen waarvan de bovenkant ligt op US$63 en de onderkant op US$52, maar de onderkant kan nog veranderen in US$50. Het technische beeld is iets verbeterd. Op dagbasis is er binnen het kanaal een gelijkbenige driehoek te onderscheiden. Aan welke kant de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal liggen is nog onduidelijk.

Het Goud

De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het 10- en van het 30-weeks gemiddelde is nog steeds niet gebroken en de vraag blijft boven de markt hangen of dat wel op korte termijn tegemoet mag worden gezien. Het technische beeld is niet negatief maar er zijn ook geen redenen om euforisch te worden. De voorzichtige belegger wacht af totdat het niveau van US$1.300 gebroken is.

Strategie

Onze portefeuilles raken weer meer belegd. Afgelopen week hebben wij weer nieuwe posities toegevoegd in Altice, Numericable, Emerging Markets en Banco di Milano in Italië.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag,  13 april 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.