Beurscommentaar: Vermoeidheid slaat toe

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-12-17: 344,39)

Onze verwachtingen
Korte termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

In het algemene beeld is deze week niets veranderd met dien verstande dat de aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich duidelijker manifesteert. In Amerika is hij al ingezet. In Europa zal hij een dezer dagen volgen. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de DAX zien.

Figuur 1.

Sinds medio november is de DAX van 6.950 met ruim 9,7% gestegen naar 7.626. Een prachtig resultaat maar daar gaat nu de klad in komen. U kunt een Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken herkennen, met daaropvolgend een Harami in de vorm van een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken. Tezamen vormen zij een Harami CrossHarami yose sen. Een Harami waarbij de kleine candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken is. Het is een belangrijk omkeerpatroon, vooral wanneer de voorgaande candle groot is. Het wordt ook wel een Petrifying pattern genoemd. Copyright Vladeracken. U ziet dus een dubbel patroon dat een daling aankondigt. Iedere koers beneden de stijgende trendlijn, dat is lager dan 7.571, betekent dat de daling is ingezet. Het zal ons niet verwonderen als dit aanstaande maandag het geval zal zijn. De indicatoren vertonen in grote getale vermoeidheid. Als zij al geen negatieve signalen afgeven dan vindt men er ook geen optimisme in. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de figuur is zonder meer negatief. Hij daalt en divergeert negatief. Dit beeld ziet men overal, van New York tot Amsterdam. Daarbij komt dat de koersen overal vrij ver boven hun gemiddeldes liggen. Dit vraagt om een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken Indexen in Europa geven ook een onmiskenbaar signaal. De verhouding V613 versus V611 is zeer hoog gekomen. Dit is niet omdat de 3-maand index zo hoog staat, maar omdat de één maand index zo diep gedaald is. In ons artikel van 24 mei 2012 (zie op onze website www.vladeracken.nl) stelden wij dat men in een dergelijk geval een long spread moest aangaan (koop V611 en verkoop V613), omdat de ratio dan gaat dalen. In dit geval zal dat vooral als reden hebben dat de korte termijn index stijgt en dat gebeurt doorgaans alleen als de aandelenkoersen dalen. In Amerika is het beeld iets anders omdat de aandelenmarkten aldaar zich al enige tijd veel zwakker gedragen. De daling heeft zich al ingezet en de DJIA ligt al op zijn eerste steun, het MA50. Er is één lichtpunt: de statistiek van de seizoensmatigheid wijst de komende periode tot eind december als een sterke periode aan.
Voor de DAX ligt de steun in eerste instantie op de bovenkant van het dalende kanaal (circa 7.400). Als de koersen hier worden tegengehouden dan spreekt men van een normale pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Iets verder ligt het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op 7.300. Mede in aanmerking genomen het feit dat de weekgrafieken allemaal positief zijn zien wij de daling op dat niveau tot staan komen. Wij verwachten dus niet dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken diep zal gaan noch lang zal aanhouden. De fiscal cliffEen samenraapsel van diverse (wettelijke) regelingen op fiscaal en budgettair gebied die onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijkertijd veranderen of in werking treden. Een dergelijke fiscal cliff is begin 2012 door de Amerikaanse senaat in overleg met president Obama opgezet voor eind 2012. De maatregelen zouden ingaan als geen overeenstemming bereikt zou zijn over inperking van het Amerikaanse begrotingstekort. Copyright Vladeracken zal tussen nu en 14 dagen uit de weg geruimd (moeten) worden. Alsdan mag men een herstel verwachten. Mocht de politiek in Amerika er niet in slagen deze klif te omzeilen dan moeten u en wij de borst natmaken.

De Rente

Al sinds begin 2009 divergeren de indicatoren positief in de maandgrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen. Sinds het laatste kwartaal van 2011 is dat ook het geval in de weekgrafiek en in de daggrafiek vindt men sinds augustus van dit jaar deze positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Vandaag of morgen zal de rente dus gaan stijgen. Ingrijpen van de Centrale banken verhinderde dit tot nu toe. In de VS heeft de FED een vervolgronde aangekondigd van ingrijpen in de obligatiemarkt maar of dit repercussies zal hebben in Europa valt nog te bezien. Europa heeft zo zijn eigen problemen die om oplossing schreeuwen. Een lage rente is voor de oplossing daarvan niet zo nodig want liquiditeiten zijn er genoeg (ook al worden ze niet altijd ter beschikking gesteld). Wij (zeker in Nederland) hebben dringend behoefte aan een herstel van het consumentenvertrouwen, maar wij zien nog teveel maatregelen van overheidswege, die dit consumentenvertrouwen juist negatief beïnvloeden. Het aantrekken van de economie is een eerste vereiste en er zijn tekenen dat dit staat te gebeuren. De lage rente zal dus niet gehandhaafd blijven.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

De Amerikaanse dollar heeft in de afgelopen week een forse val gemaakt. Hij is nu bijna aangekomen op de oplopende onderste trendlijn van een middellange termijn stijgend trendkanaal. In de daggrafiek is een Head and Shoulderpatroon herkenbaar waaruit hij uitgebroken is. Het doel kan berekend worden op 73,3. Er ligt een steun rond 74. Wij gaan ervan uit dat hij daar wel zal komen.

Overigen

Er is nog steeds geen specifiek nieuws aangaande de prijs van een vat Brentolie noch van die van een troy ounce Goud. Beide bevinden zich in een consolidatiekanaal en beide zijn op weg naar de onderzijde. Steun ligt er voor de olieprijs op iets onder US$105. Voor het goud ligt die op US$1.672.

Onze Strategie

Wij voorzien een beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Het is te duur om daartegen dekkingstransacties op te zetten. Wij blijven dus even aan de kant maar zullen hoogstwaarschijnlijk hier of daar gebruik maken van de daling om enkele nieuwe posities in te nemen. Zo hebben wij vrijdag jongstleden aandelen Imtech aangekocht.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 17 december 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.