Beurscommentaar: Een tweede serie koopsignalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-06-17: 347,98)

Onze conclusies:
Korte termijn: draait omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: draait negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Enige tijd geleden hebben wij u erop gewezen dat een eerste koopsignaal meestal gevolgd wordt door een tweede. Zelfs een derde ziet men wel, maar dat is dan sporadisch. Een tweede koopsignaal geeft veel zekerheid. Afgelopen donderdag werd een tweede signaal gegeven. Wij laten u dat hieronder zien en wij doen dat aan de hand van de grafiek met het handelssysteem dat wij reeds eerder toonden.

Figuur 1.

De koopsignalen zijn aangegeven met de groene pijltjes. Bij de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onderaan in de figuur ziet u de signalen. De tweede is sterker dan de eerste. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken staat niet alleen. Alle kortere indicatoren in de dagcharts laten u hetzelfde zien of het nu de Bressert Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is, de RSI, de CCI of de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken. En ook of het nu de DJIA, de S&P500 of de DAX is. Zij wijzen allemaal op een stijging, die aanstaande is. Zij divergeren ook allemaal positief, met dien verstande dat de laatste laagste koers niet meer bevestigd werd. En daarop wordt gewacht als reeds een eerste signaal is verschenen. De koersen dalen na het eerste signaal nog verder maar de indicatoren zetten reeds een stijging in. In de grafiek ziet u dat het de lange termijn trendlijn was die tezamen met het MA200 voor genoeg steun zorgden zodat de koers kon opveren. Het tweede koopsignaal is een korte termijn signaal. Het zegt niets over de tijd die de nu volgt op het tweede signaal. Om grotere zekerheid te krijgen moet de rode TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken boven de blauwe liggen.

Middellange termijn

De indicaties voor de iets langere termijn zijn niet positief. Wel is het zo dat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken zich zeer correct gedraagt in dier voege dat op dalende dagen er sprake is van weinig omzet. En de mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken waarover wij een aantal weken geleden spraken moet nu de afstand van de gemiddeldes tot de koers van onderaf verkleinen. Maar de weekindicatoren dalen nog steeds. Gelukkig is er wel een boel ruimte ontstaan en wordt er positief gedivergeerd, maar of de korte termijn stijging voldoende kracht zal hebben om een draai te bewerkstelligen in de weekgrafieken valt op dit moment nog niet te bezien. En de maandgrafieken zijn onder de daling van de afgelopen drie weken overal negatief gedraaid. De maand is nog niet teneinde, dus het is nog te vroeg om hieruit een conclusie te trekken, maar het is wel een teken aan de wand. Voor de korte termijn zijn wij dus positief maar de langere termijn, die de dode periode bestrijkt, bekijken wij met een grote reserve.

Scenario’s

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar voor de iets langere termijn. De eerste is dat er op zeer korte termijn nog een derde test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken komt. Het tweede is dat wij nu een herstelreactie in gaan zetten en dat koersen daarna nog eens omlaag gaan. Het derde scenario is, dat er nu een duidelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is afgesloten en dat koersen de langere termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer gaan hervatten. Dit laatste scenario is wat ons betreft het minst waarschijnlijke. Wij houden het voorlopig op het tweede scenario. Er is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang waarvan de eerste dalende beweging zo ongeveer voorbij is. Daar past een herstelbeweging in (richting 360) gevolgd door nog een tweede daling die zelfs tot een nog iets lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kan leiden in de loop van de komende weken / 2 maanden.

De Rente

Met groot vertoon van macht ging het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen door de weerstand van 1,94%, maar toen kwam de klad er in. De rente is nu aan het dalen en dat zal nog wel even duren. Steun ligt er op 1,84% en uiteindelijk op 1,55%. Wij zien hem echter niet zo laag komen, want alles wijst erop dat de stijging nog niet gedaan is.

De Amerikaanse $ versus de €

Tegen alle verwachting in heeft de dollar de steun op 74,5 bereikt. Maar inmiddels is hij inderdaad weer gaan stijgen en het zal geen verwondering wekken bij de analisten als hij van hieruit een langduriger stijging hervat. Maar wij zijn daar minder zeker van. Tussen 72,9 en 75,8 ligt een tradingrange. Pas daarbuiten mag weer positie ingenomen worden, tot die tijd kunnen beleggers beter de ontwikkelingen van de zijlijn afwachten.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er doemen koopsignalen op in de daggrafiek van de prijs van een troy ounce Goud. Dat wil niet zeggen dat er een grote stijging voor de deur staat want de weekgrafiek is nog negatief en de indicatoren bevestigen ook niet. Enige stijging kan men echter wel verwachten. Er ligt weerstand rondom US$1.475.

De weerstand op US$105 werd op eenvoudige wijze genomen. De weg naar US$118 ligt nu open en het ziet er naar uit dat de prijs van een vat Brentolie ver zal komen, want inmiddels staat alles op positief.

Strategie

Wij zullen bekijken of wij nog enkele nieuwe posities innemen, maar verkoop van bestaande posities in de nu komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken staat ook op de agenda.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site De Technische Belegger.nl welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 17 juni 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.