Beurscommentaar: Een doodgewone reactie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-05-27: 364,63)

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief, maar raakt overbought
Lange termijn: positief, maar raakt overbought
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Waar men het oog ook richt, de grafieken laten nergens zien dat de markt bezig is met een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. En zolang er geen aanwijzingen daartoe zijn, houden wij het erop dat de markt bezig is met een noodzakelijke maar doodgewone reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wij laten u hieronder nog eens het handelssysteem zien dat wij reeds enkele malen gebruikt hebben.

Figuur 1.

Op woensdag van de afgelopen week werd er een Exitsignaal gegeven (zie de zwarte neerwaartse pijltjes). Het doel van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de gelijkbenige driehoek op 3 mei werd door ons berekend op 374. Deze stand werd die dag op een haar na gehaald. De actieve belegger zou donderdagochtend verkocht hebben. Hij kreeg niet meer de beste prijs want reeds vanaf de aanvang van die dag was de beurs in mineur. De middenlijn van de Keltnerchannel vormt de eerste steun, maar het zou wel erg meevallen als deze als ultieme steun zou fungeren. Eerder moet u denken aan een verdere daling tenminste tot aan de onderzijde van het kanaal rond 354. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die niet is opgenomen in bovenstaande figuur, ligt op alle markten reeds onder 0 (negatief) en dat wil zeggen dat de markt helemaal niet meer zo ver hoeft te dalen om de negatieve ruimte op te vullen. De korte Slow StochasticsDe %D uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is de langzame Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Een Exponentiëel Voortschrijdend Gemiddelde wordt gelegd over het eerste Exponentiëel Gemiddelde (de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K). Copyright Vladeracken, die u in de figuur wel ziet, is al halverwege met zijn daling. De TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken (boven de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken), die de basis vormt van een veel zekerder maar ook veel trager systeem, heeft tot nu toe nog geen krimp gegeven. Voor de voorzichtige belegger betekent dit dat hij nog gewoon in de markt is gebleven. In de grafieken van de grote markten is bijna nergens sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De week- en maandgrafieken zijn overal nog positief. De onderstroom vertoont nergens verontrustende bewegingen. Kortom: de markt zit nog steeds in een hausse en hij is op dit moment bezig met een doodgewone reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die niet lang hoeft te duren.

De iets langere termijn

Maar de markt is in de “dode periode“ aan het komen. De vakantiemaanden breken aan en de deelname aan het beursgebeuren zal gaan verminderen. De week- en de maandgrafieken komen in overbought situatie. Men moet er dus rekening mee houden dat de markt eerlang in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een grotere orde zal geraken. Als er op dit moment nog geen aanwijzingen zijn dat deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich op de zeer korte termijn gaat aandienen, dan blijft het zaak om zeer alert te blijven want de tegenvallers op de beurzen komen als een dief in de nacht. En deze dief zal dit keer naar onze inschatting hoogstwaarschijnlijk de naam Bernanke dragen.
Een beperking van de liquiditeitcreatie zou wel eens de trigger van een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kunnen zijn. De actieve belegger moet dus zeer alert zijn op signalen, die een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde aankondigen. Intussen is de markt nog altijd positief en daar kan de belegger nog van profiteren.

De Rente

De rente is begonnen aan een stijging, maar zolang het niveau van 1,94% niet is doorschreden kan deze stijging slechts een stap zijn in een bodempatroon. Pas boven 1,94% wordt een omgekeerde Kop/Schouderformatie geconfirmeerd. Als men naar de indicatoren kijkt dan zal het niet lang duren of het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft het bodempatroon verlaten en is dan op weg naar nieuwe waarden waarop de financiële wereld reeds lang zit te wachten.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar is in een strijd gewikkeld met zijn 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die van dit gemiddelde uitgaat, is blijkbaar sterk. Maar alles wijst erop dat hij zich een dezer dagen uit deze greep zal worstelen, waarna de barrière van 79,0 zal opdoemen. Het is dan dat wij gaan zien of er hom of kuit geschoten gaat worden.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het is duidelijk dat er een herstelpoging aan de gang is maar deze heeft tot op dit moment nog weinig resultaat gehad. Tot nu toe is er nog geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het gedaan is met de daling.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is gestuit op de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$105. Hij is nu weer op weg naar beneden, waar $99 steun gaat geven. Het ziet er op dit moment naar uit dat deze steun effectief zal zijn.

Strategie

Wij hebben aan het begin van de voorbije week de portefeuilles reeds enigszins verkleind. Leveraged AEX Trackers werden verkocht (in de Fund Selector) en aandelen Arseus, Safilo en Umicore werden verkocht. Wij gaan hiermee door, op korte oplevingen zullen wij verder gaan met de verkoop van aandelen.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 27 mei 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.