Beurscommentaar: De muziek op weg naar huis

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-11-10: 411,43)

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: positief
Lange termijn: draai verwacht na correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De stijging van de afgelopen drie weken was indrukwekkend, vooral in Amsterdam want daar ging de markt met 12% omhoog. De DAX zette 9% neer, de DJIA ook 9% en de S&P500 stelde zich tevreden met 7%. Tokyo kwam, door een formidabele eindspurt vorige week, zelfs op 16%. Maar de muziek is nu op weg naar huis. Aan alle kanten verschijnen er verkoopsignalen en het lijkt zeker, dat we in de komende week gaan zien dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken wordt ingezet. De afgelopen weken waren echter zo sterk, dat het weekpatroon positief is geworden en in de maandgrafieken ziet men de indicatoren draaien. Een en ander betekent dat wij inderdaad een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien opkomen, maar deze lijkt beperkt te worden. De AEX zal dus een lagere top neerzetten maar de kansen lijken groot voor een daaropvolgende hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. En dit zou althans voor de AEX de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer op stijgend zetten. Toch moeten wij het nodige voorbehoud maken want de markten zijn niet eensluidend. Wij hebben reeds eerder geschreven dat de Duitse markt zich in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken bevindt. De Amerikaanse markten hebben nieuwe toppen gezet en zitten dus in een overduidelijke hausse. Zo ook de markt in Zurich maar daar houdt het mee op. En in de markten waar wij toppen zien worden deze niet meer bevestigd. Wij lieten u vorige week in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken een grafiek zien van de AD-Lijn in Amsterdam. Wij stelden toen dat deze eerst bij een voortgaande stijging van de koersen moest achterblijven voordat er aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gedacht mag worden en dat is wat er vorige week ook gebeurd is. Dat de markt klaar staat om een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in te zetten is duidelijk te zien in de onderstaande daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Frankfurt.
BLOG 20141110 DAX FIG1a
Figuur 1.

NB De pijltjes geven aanwijzingen voor belangrijke veranderingen in de korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Het zag er even naar uit dat het herstel zeer krachtig zou zijn, maar al gauw bleken de beurzen in Europa achter te blijven bij de euforie in Amerika. Witte candles werden onmiddellijk beantwoord met zwarte en dit maakte veel beleggers angstig (daartegenover zette de DJIA 4 zwarte candles neer tegen 13 witte). Het was voor de beleggers in Europa geen overtuigende stijging en het zwaard van een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken zag men boven de markt blijven hangen. Inmiddels is deze onzekerheid hier en daar (zeker niet overal) opgeklaard en lijkt het dat een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken niet meer actueel is. Maar uitsluiten kan men hem nog niet.

In de figuur wijzen wij in eerste instantie op de Tetherlijnen, die getekend zijn in het koerspatroon. Als de roze lijn de groene doorkruist naar boven dan spreken wij van een waarschuwingsignaal. Zeven dagen geleden bevatte dit een aankondiging van een doorbraak van de rode door de blauw lijn en als dat in opwaartse richting geschiedt dan is dat een bevestiging van een opgaande korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De bevestiging kwam afgelopen donderdag. Maar toen waren er al signalen in de indicatoren daaronder die erop wezen dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in aantocht was. Deze tegenstrijdige berichten hoeven elkaar niet in de weg te staan. Normaliter wijst deze tegenstelling erop dat de aangekondigde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt zal zijn. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan dalen en ook al is de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenafgelopen vrijdag weer omhoog gegaan dan wijst dit toch op een aanstaande daling. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken doet dit ook maar alvorens hier zekerheid over te hebben moet de blauwe lijn wel door de bovenste horizontale lijn breken. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenwacht daar ook op. Hij duidt op een top maar deze moet nog bevestigd worden met een doorbraak. De koersen geven altijd het uiteindelijke signaal en in dit geval lijkt dit signaal zeer dichtbij want de laatste candle is negatief. Het is een Dark Cloud en een lager slot aanstaande maandag is voldoende voor de nog ontbrekende bevestiging. Opvallend is het (niet te zien in de figuur), dat de markt in Amsterdam nog niet zover is. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenaldaar heeft nog geen top laten zien, maar dat is geheel en al te wijten aan een achterblijven van het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken in Amsterdam. Wij hebben nog geen verklaring voor dit fenomeen, want voor de rest lopen de grafieken van Amsterdam parallel aan die van Duitsland zoals wij die hierboven tonen. Amsterdam kan dus ook zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwachten.
Onze conclusie is dat wij aan de vooravond staan van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maar wij verwachten (vooralsnog) niet dat deze ingrijpend zal zijn.

De Rente

De kansen lijken groot, dat het dieptepunt in de ontwikkeling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse staatsleningen een week geleden behaald, inderdaad het dieptepunt zal blijken te zijn. De grafieken wijzen op een aanstaande stijging. Hiermede in contrast staan natuurlijk de activiteiten van de ECB die een opkoopprogramma gestart is. Al met al houden wij het op een stijging ook al zal deze misschien beperkt blijven.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar is bij een weerstand op 81 aangekomen. Deze weerstand dateert uit augustus 2012. Hij gaat deze ongetwijfeld breken, maar het kan zijn, dat daar even een pauze voor nodig is. Er is geen enkele reden om te denken aan een echte daling.

De Prijs van een vat Brentolie

Na 5 maanden van netto dalende olieprijzen ziet het er nu naar uit dat er enig herstel gaat optreden. De indicatoren zijn over de gehele linie zowel op dag- als op weekbasis aan het stijgen maar zeker niet overal positief aan het divergeren. De week ziet er wat dat betreft niet goed uit. De conclusie moet zijn dat er zich een herstel gaat voltrekken, maar dat zal geen herstel voor een langere periode zijn.

Het Goud

Vrijdag was een bijzonder mooie dag voor grond- en delfstoffen in het algemeen en voor het goud in het bijzonder. Het herstel is nog te pril om nu al een duidelijke draai in de indicatoren te zien, maar het zit er aan te komen. En als dat gebeurt dan zal het herstel flink zijn want overal zullen dan de indicatoren positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken vertonen.

Strategie

Wij kijken de kat nog even uit de boom, maar zodra wij daar aanleiding toe zien gaan wij verder met het uitbreiden van de portefeuilles.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 10 november 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.