Wees voorzichtig

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (16 december 2019) 602,86

Onze conclusies:
Korte termijn:positief maar nieuwe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kondigt zich aan
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een historische week inclusief een overweldigende overwinning van Johnson. Vanuit het Verenigd Koninkrijk zullen we in het komende jaar weinig anders horen, dan van de problemen met Noord Ierland en met Schotland, die allebei vinden dat zij bij Europa horen. Dat lijkt echter geen nieuws om de markt te verstoren. Van de andere kant van de Oceaan kwam ook goed nieuws. Het eerste contract met China werd een feit. Het is het beste contract dat de Verenigde Staten in de laatste jaren gesloten hebben, aldus Trump (for whatever it is worth). Het lijkt op het kind dat in het diepe gegooid werd en dat door dezelfde belhamels van de verdrinkingsdood gered werd. Medailles waren het gevolg. Zo ook met deze overeenkomst. Eerst stelt Trump de importheffingen in en daarna verlaagt hij ze of schrapt hij ze hier en daar zelfs en dan klopt hij zichzelf op de borst. De overeenstemming die afgelopen week bereikt werd stelt dus helemaal niets voor ook al is het de eerste verlaging van invoerheffingen in de afgelopen drie jaar. Hij had er niet aan moeten beginnen, dan hadden de beurzen of liever nog gezegd het economische gebeuren er ook geen last van gehad. Nu staan we voor een laatste jaar in deze presidentstermijn en we kunnen alleen maar verschil van mening verwachten als de gesprekken met China (en niet te vergeten Argentinië, Brazilië en Europa) verder doorgaan.

De beurzen reageerden in eerste instantie positief. Openingen die meer dan 1% hogere koersen noteerden waren overal te zien, maar de pret duurde niet lang (had de financiële wereld geen vertrouwen in dit “beste” contract?). De dag werd bijna overal afgesloten met zwarte candles. De winst van vrijdag was gering tot bijna nul. Wat een mooie dag had moeten zijn bleek een soap.

In Amsterdam sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een 2 punten hogere koers. Tokyo ging met de volle winst van de dag strijken. En deze was dusdanig sterk dat ook de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyse van de weekgrafiek ging stijgen. Hetzelfde gebeurde in China. Maar dit waren de beurzen die vroeg in de ochtend sloten. Voor de rest had het slot van de week geen invloed op het technische plaatje met dien verstande dat in tegenstelling tot een negatieve candle op de daggrafieken er op de weekgrafieken bijna overal een zeer positieve candle werd neergezet. De markt kan dus best nog een aantal mooie dagen doormaken maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken blijft boven de markt hangen en dat zwaard kan iedere dag vallen.

De AEX Index op dagbasis

In plaats van een slotkoers rond 607, sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op vrijdag uiteindelijk 5 punten beneden de openingskoers. Jammer, van het mooie begin, maar de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken hoeft nog niet over te zijn. De bovenkant van het stijgende kanaal is het intermediaire doel. Dat kan nog steeds op korte termijn bereikt worden (rond 620). Alles wat men in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hierboven ziet is positief. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur is ook gaan stijgen, zodat er niets is dat een voortzetting van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de weg zit. Maar er zijn wel wat opmerkingen te maken. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken moge dan stijgende zijn, maar dan ligt hij nu al wel hoog. Zeker de Oscillator heeft niet zoveel meer te gaan. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (misschien weer een minidip?) staat de markt dus te wachten. Ook de CCI Average begint zijn top te naderen. Beide kunnen nog steeds wijzen op een minidip, maar als men de blik iets naar boven verlegt stuit het oog op de gemiddeldes. Daar is de afstand tussen het MA50 (rood) en het MA200 (blauw) groot en iedere week wordt hij nog groter. Het MA200 steeg in de afgelopen week met 1,2 punt. Het MA50 steeg in diezelfde week met 3,3 punten. Het gaat dus niet lang meer duren en de afstanden moeten kleiner gaan worden. Dat wil zeggen dat de koersen dichtbij of beneden het MA50 gaan noteren. Dit gebeurde al 3 keer eerder tijdens de vorming van het kanaal en de stijging zette zich daarna telkens weer in. Maar nu liggen de kaarten iets anders. Als de koers weer op het MA50-niveau aankomt betekent dit, dat er zeven raakpunten te tellen zijn in het kanaal. Dat is veel en de kansen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dan uit het kanaal gaat vallen zijn daarmede zeer groot. Mean Reversion is een fenomeen dat lang kan uitblijven maar het kan niet ontweken worden. Met zekerheid gaat het toeslaan en dat zal in dit geval hoogstwaarschijnlijk bij de eerste daling geschieden maar zo niet, dan in ieder geval toch voor dat het doel van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, door het 586 niveau (op 644), bereikt gaat worden. Wij zijn dus met onze analyse nog steeds positief ten aanzien van het beursgebeuren, maar wij wijzen erop dat de belegger met grote voorzichtigheid te werk moet gaan.

De Rente

De grafieken van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken zijn nog steeds positief. Dat betekent dat de rente dalende is en dat gaat nog wel enige tijd aanhouden, zoals het er nu naar uitziet.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het is mogelijk dat er zich een lichte opleving van de dollarprijs gaat laten zien, maar veel lijkt dat niet om het lijf te hebben. Het is nu eenmaal zo dat de dollar op dit moment aan de verliezende kant staat.

De prijs van een vat OPEC-olie

De prijs van een vat Brentolie zit in een stijgende periode. De indicatoren zijn gedraaid en wijzen op en willige markt. De prijs gaat hoogstwaarschijnlijk het US$70-niveau opzoeken.

De Prijs van een troy ounce Goud

De grafieken van de prijs van het Goud zien er best wel goed uit. Zowel op de week- als op de daggrafiek is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het stijgen. Op de weekchart bevindt de prijs van het goud zich in een dalend kanaal en het zou ons niet verbazen als hij daar een dezer dagen aan de bovenzijde uit gaat breken. Dit zou de veronderstelling van een hoognodige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de aandelenmarkten ondersteunen, maar het geheel overziende moet men toch concluderen dat de ontwikkeling nog niet zover is. Eerder is er nog enkele dagen tijd nodig alvorens zich dat gaat realiseren.

Strategie

Bij een hogere opening maandag gaan wij op zoek naar meer koopkandidaten.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

16 december 2019    10.00  Cijfers Europese productie industrie en dienstensectoren (PMI)

16 december 2019    10.00  Cijfers Amerikaanse productie industrie en dienstensectoren (PMI)

18 december 2019    10.00  IFO-cijfers Duitsland

18 december 2019    11.00  Europese consumenteninflatiecijfers

20 december 2019    14.30  Amerikaanse cijfers consumentenbestedingen

24 december 2019    14.30  Amerikaanse cijfers duurzame consumptie goederen

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 december 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.