Beurscommentaar: En toch gloort er licht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-10-01) 323,18

 

Onze verwachtingen
Korte termijn: draait naar positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is op dit moment slecht vergelijkbaar met de algemene markt. Amsterdam blijft achter. Wij zullen u hieronder daarom een weekgrafiek van de Duitse DAX laten zien, waarbij gesteld moet worden dat de weekgrafiek van de DJIA volledig vergelijkbaar is. Eerst echter een aantal woorden over de daggrafiek. Sinds het einde van de maand juli is er een opgaand kanaal te herkennen in het koersverloop van de DAX. De onderkant is afgelopen vrijdag bereikt en de vraag is of de koers nu door de steun van deze onderzijde zal vallen. Er is één belangrijk argument te vinden dat er voor pleit dat inderdaad het kanaal op korte termijn verlaten zal worden. Dat argument vindt u in de indicatoren die negatief divergeren. De onderliggende kracht in Duitsland lijkt dus op dit moment niet voldoende om een doorbraak naar boven te forceren.. Er zijn echter een aantal argumenten te vinden, dat het binnenkort mee zou kunnen vallen. Het nieuws van de dag (de betere dan verwachte positie van de Spaanse banken) kwam pas vrij toen de Europese beurzen vrijdag reeds gesloten waren. In feite sloten zij op het dieptepunt van New York toen New York nog worstelde met eigen slechte berichten. De sentimentindicatoren hebben zich uitstekend gehouden gedurende de daling van de afgelopen weken. De CPR en de AD-lijn in Nederland divergeren positief. In Amerika zijn de NewHighs weliswaar gedaald, maar dit is allemaal binnen de perken gebleven. De NewLows zijn bijna niet gestegen. En het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken van de laatste weken ondersteunt de daling niet. In New York zijn de indicatoren aan het draaien naar boven. Alhoewel de korte termijn dus nog niet gedraaid is durven wij ervan uit te gaan dat dit op korte termijn wel zal gebeuren.

Figuur 1.

Bovenstaande grafiek laat zien dat de beurs in Frankfurt op een mooie weg zat. De markt was stijgende en er werd een nieuwe top gezet. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken was gedraaid naar boven en er was geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Vorige week kwam daar goed de klad in want er verscheen een lelijke zwarte candle en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken sloeg weer aan het dalen. De markt ligt nu op een steun. Zoals gesteld geloven wij dat de korte termijn op afzienbare termijn gaat stijgen. Of dit voldoende zal zijn om de middellange termijn uit zijn daling te halen valt op dit moment nog niet te bepalen.
Er liggen twee belangrijke steunniveaus ter hoogte van het 10-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (7.077) en het 40-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (6.880). Een koers beneden 6.230 moet ons echte zorgen gaan baren.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is teruggevallen in het dalende kanaal waaruit drie weken geleden werd uitgebroken. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken was dus een valse, maar dat zat er wel in. Reeds eerder schreven wij dat wij de rente de komende jaren zien fluctueren tussen het dieptepunt op 1,6% en de vorige top op 2,13%, met een mogelijke uitschieter naar 2,54%. De liquiditeiten in de markt zijn dermate hoog dat men niet mag verwachten dat de rente op korte termijn omhoog zal schieten ook al zijn de grafieken allemaal positief.

De Amerikaanse $ in Euro’s

De dollar heeft zich de afgelopen week hersteld maar de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die er al was toen de laatste top gezet werd heeft zich opnieuw bevestigd. Ook al heeft er zich een stijging ingezet dan moet u zich daar niet teveel van voorstellen. Een doorbraak door 79,2 lijkt ver weg te liggen. Wij zien de dollar eerder opnieuw de weg naar beneden inslaan.

De Prijs van een Troy ounce Goud

De stijging van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is stilgevallen bij het bereiken van de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op $1.790. Het beeld dat oprijst uit de grafieken is zeker niet negatief, maar er is tijd nodig om de markt weer ruimte te geven. Voorlopig houden wij het op een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken maar daarna zo ziet het ernaar uit zal de stijging hervat worden.

De Prijs van een vat Brentolie

Over de olieprijs kunnen wij kort zijn. Er is niets veranderd. De prijs van een vat Brentolie blijft nog steeds fluctueren tussen US$99 en US$126. Hij is stijgende maar er zijn geen redenen te vinden dat hij zijn congestiekanaal gaat verlaten.

Onze Strategie

Afgelopen week hebben wij obligaties van de Italiaanse staat gekocht. In sommige portefeuilles hebben wij dat gedaan in ruil voor langer lopende obligaties van de Rabobank. Wij verbeteren daarmee het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in de portefeuilles, terwijl wij het renterisico verminderen door te kiezen voor een kortere looptijd. Voor het overige houden wij vertrouwen in de bestaande posities en blijven wij dus het risico van aandelen opzoeken.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 1 oktober 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.