Beurscommentaar: Even geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-03-18: 353,58)

Onze conclusies
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld, draait omhoog
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De daggrafieken lopen weer allemaal parallel. Afgelopen vrijdag was er sprake van een daling, die zich in alle markten manifesteerde. Er werd veelal een zwarte candle neergezet met negatieve implicaties. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is overal aan het dalen, hetgeen een normaal verschijnsel is alvorens de koersen de weg naar beneden inslaan. Illustratief is de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die wij hieronder laten zien.

Figuur 1.

Een dark cloud zette afgelopen vrijdag de daling in. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken was niet bij machte om de top uit februari van dit jaar te breken. Met dit laatste stond Amsterdam vrij alleen.
De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder was al vier dagen aan het dalen en kondigde hiermede de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan. De divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken daarentegen is zeer positief. Dit betekent dat wij durven te stellen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zeer gematigd zal zijn. Dit type reacties duurt in het algemeen niet meer dan een paar dagen tot een dag of tien.

De week

Er zou echter roet in het eten gegooid kunnen worden onder invloed van de week. Deze is weliswaar in alle markten stijgende maar de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is daar negatief. Deze negatieve afwijking hoeft echter geen onmiddellijke gevolgen te hebben.

De maand

De maand toont nog steeds een zeer verdeeld beeld. In Amerika is deze zonder meer positief, maar in Europa is dat niet het geval. Hooguit kan men spreken van een mogelijke draai, die in de maak is, maar wil deze omkeer een feit zijn dan moet de maand maart wel positief worden afgesloten.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse staatsleningen is nog steeds aan het dalen. Op 1,75% ligt steun en als deze het niet houdt volgt 1,70%. De 3-maand Euribor is inmiddels al gaan stijgen, De maandgrafiek is onverminderd positief.

De US$ versus de €

De dollar is een rustperiode ingegaan, waarin hij iets kan gaan dalen, maar wij zien deze rustperiode niet lang duren. Al snel zal hij zijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hervatten.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het is nog te vroeg om vast te stellen dat de prijs van een troy ounce Goud een bodemproces gaat afsluiten. Maar er lijkt een periode aan te breken waarin de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zich gaat herstellen.

De Prijs van een vat Brentolie

Er lijkt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst maar dat zal de prijs van een vat Brentolie op de langere termijn niet wezenlijk omhoog brengen. De eerste steun ligt nog steeds op US$105.

Strategie

Afgelopen week hebben wij in onze defensieve portefeuilles obligaties aangekocht van Air Berlin (over het algemeen kortlopende obligaties) en trackers op de FTSE Rafi Asia Index.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 18 maart 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.