Beurscommentaar: De weg ligt weer open

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-10-08) 332,53

 

Onze verwachtingen
Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief, maar draait hier en daar
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

De korte termijnmarkt heeft in de afgelopen week afgerekend met de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die zich had ingezet nadat de voorgaande top (slotkoers) op 337,20 was overschreden. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot afgelopen vrijdag boven de MA50. In de indicatoren zijn nu koopsignalen te onderscheiden. De AD-lijn is duidelijk positief. In de weekgrafiek verscheen een positieve candle. En in enkele markten is deze grafiek ook al weer aan het draaien. Zo geeft de AMX (maar ook de DJIA) op weekbasis duidelijk positieve signalen af. De Call/Put Ratio laat het nog afweten. De VIX en de V611 liggen dicht bij historische dieptepunten en er is ook nog geen overeenstemming tussen de DJIA en de DJTA (of de Russell 2000). Dit laatste kan in de toekomst ernstige gevolgen hebben maar op dit moment is het nog te vroeg om daar aandacht aan te schenken anders dan het bewust in het achterhoofd te houden. Ter illustratie laten wij hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Figuur 1.

De nieuwe top met een slotkoers van 338,28 (zie verticale lijn) werd niet meer bevestigd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. De inzet van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken was toen een feit. (Vijf dagen eerder was er een hoogste IntradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken koers bereikt van 340,22 maar toen was er nog niets aan de hand). De daling duurde 11 dagen – iets korter dan verwacht – en in de afgelopen week werd het herstel ingezet. De steunlijn op 327 werd even doorschreden, maar in feite is de daling door dit niveau gestopt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is weer aan het stijgen en er is geen sprake meer van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De koers sloot afgelopen vrijdag net boven het MA50. De eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt op 333, maar daar zal weinig kracht vanuit gaan. Wij houden het erop dat de het IntradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken topje van 340,22 binnenkort wordt doorschreden.

Overigen

Voor het overige is er in de afgelopen week weinig gebeurd. De rente ligt nog steeds in zijn dalende kanaal maar probeerde in de afgelopen week daaruit te breken. De grafiek wijst erop dat er eerder een verdere daling verwacht kan worden. De Amerikaanse $ is binnen een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken patroon gebleven maar hij vertoont tekenen van stijging. Voorlopig zal hem dat echter niet uit zijn dalende kanaal tillen. Het goud heeft zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.760 bereikt en lijkt het wat kalmer aan te gaan doen. Een daling ligt in het verschiet. En de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken in de prijs van een vat Brentolie zet zich door.

Onze Strategie

Wij zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. Er zullen niet veel veranderingen in de portefeuilles worden aangebracht.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 8 oktober 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.