Beurscommentaar: Het beeld verslechtert

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-10-15) 327,95

Onze verwachtingen
Korte termijn: draait positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief met vraagteken
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het herstel heeft zich in de afgelopen week niet doorgezet. Daardoor neemt de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken steeds meer tijd. Dat is op zichzelf niet erg ware het niet dat indicatoren en daarmee ook het algemene beeld daardoor langzamerhand beginnen te verslechteren. Als de markten opnieuw een slechte week gaan krijgen dan begint het er benauwd uit te zien. De donkere wolken waarvan wij reeds enkele malen melding hebben gemaakt krijgen dan de overhand en het lange termijn beeld zal dan negatief worden. Zover is het echter nog niet. Er zijn ook nog lichtpunten. De koersen liggen overal op een steunniveau. De CPR is nog steeds positief. In tegenstelling tot de AD-lijn die in Amsterdam negatief divergeert. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is bescheiden. Wij zien dat als een positief teken. In Amerika zijn de NewLows niet gestegen en de NewHighs, alhoewel ze wel gedaald zijn, blijven nog op een acceptabel niveau liggen. De markten in Amerika deden het in de afgelopen week slechter dan die in Europa. Wij laten hieronder de weekgrafiek van de DJIA zien, hetgeen het mogelijk maakt om u op negatieve signalen te wijzen:

Figuur 1.

Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is in de afgelopen week gaan dalen en hiermede is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief geworden. Er is gelukkig nog geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, Maar de candle die afgelopen week gevormd werd is een negatieve (in Europa is dat niet het geval) en het MA10 werd doorschreden (in Europa niet). De koers ligt nu op een oude steunlijn rond 13.300. Iedere koers boven 13.661 maakt dit negatieve beeld ongedaan, maar een verdere daling brengt het MA40 in zicht (op circa 13.000) en daarna een steunlijn op 12.698. In Europa is het beeld zoals dat oprijst uit de weekgrafieken iets minder negatief. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt weliswaar overal, maar het MA10 vormt nog steeds de steun. Voor Nederland geldt dat de steun ligt op 327 maar iedere koers boven 332 maakt het beeld onmiddellijk positief. Lagere koersen in Amsterdam zullen moeilijkere tijden inluiden. De komende week is daarmede zeer belangrijk geworden.
Hier komt bij dat in alle markten het positieve maandbeeld aan het wankelen is. De maand is pas halverwege dus er is nog niets gebeurd, maar als wij in de komende weken geen herstel zien dan zal de markt zich ook in de maandgrafieken in een negatieve modus bevinden. In dat geval zal men in alle timeframes negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zien hetgeen de toekomst donkerder maakt.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daalde naar 1,7%. De bodem op 1,56% komt hiermede angstig dichtbij, maar de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die in alle timeframes is te herkennen wijst erop dat we met een omslag te maken krijgen voordat dit cruciale niveau bereikt wordt.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

De Dollar is met een herstelactie bezig maar het ziet er niet naar uit dat dit veel om het lijf zal hebben. Wij gaan ervan uit dat hij op termijn verder zal dalen.

De prijs van een vat Bentolie

Deze lijkt even een rustpauze te gaan inlassen, maar de algemene tendens blijft nog naar boven gericht. De echte weerstand ligt pas rond US$126.

De Prijs van een troy ounce Goud

Deze is op de terugtocht. Het weerstandniveau op US$1.790 zal in de toekomst wel gebroken worden maar eerst moet er kracht verzameld worden. Tussen US$1.650 en US$1.600 wordt de eerste steun gevonden welke ontstaat door een dalende trendlijn.

Onze Strategie

Wij wachten nog even af. Er ligt bescherming in onze portefeuilles maar als de markt draait dan zullen wij snel tot liquidatie van veel posities overgaan. In de Wereld/Europa Selector hebben wij aandelen Inmarsat (Engeland) verkocht en aandelen TUI (Duitsland) teruggekocht. Daarnaast hebben wij aandelen Genmab (Denemarken) aangekocht en zo de positie in deze portefeuille verder uitgebreid.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 15 oktober 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.